Lukk søk

Bransjefakta og statistikk

For utvikling av avfall og gjenvinningsbransjen er det viktig med godt og relevant datagrunnlag bygget på statistikk og analyse.

Bakgrunn

Hensikten er å formidle bransjens ønsker og behov for statistikk. Det er viktig for bransjen å ha noen entydige viktige måltall som kan rapporteres årlig som viser bransjens betydning i samfunnet, f.eks sysselsetting, investeringer, omsetning og bidrag til BNP.

Avfall Norge jobber aktivt med å forbedre dagens og fremtidens rapportering av relevant avfallsstatistikk.

Medlemsnytte

Medlemmene skal få sammenstilte bransjerelevante statistikker på utvalgte tema.

Mål 2022

Avfall Norge skal være avfalls-og gjenvinningsbransjen senter for statistikk og analyser.

Mål 2019

  1. Engasjere flere medlemmer til å bruke RBM som verktøy for innovasjon og forretningsutvikling
  2. Publisert fakta og statistikk på topp 5 pri områdene sett i sammenheng med materialgjenvinningsmålet på 65% (jfr medlemsundersøkelsen)
  3. Prioritert og gjennomført minimum 3 interne leveranser (f. eks bioplast)
  4. Utvikle et konsept for statistikk på næringsavfall

Kontakt oss

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon:  97578502