Lukk søk

Bransjeløftet

Bransjeløftet skal finne løsninger på felles utfordringer for bransjen.

Bransjeløftet skal finne løsninger på hvordan bransjen skal får aksept for lokale anlegg, hvordan bransjen kan sørge for riktige konkurranseforhold gjennom blant annet arbeid med anskaffelser og hvordan risikoen kan fordeles mellom kommunale og private aktører i nedstrømsmarkedet for å skape forutsigbarhet og bedre marked.

Vi skal kommunisere behovet for “systemtillit”, velfungerende produsentansvarsordninger og god rolleforståelse mellom offentlige og private.

Medlemsnytte

Arbeidet skal bidra til at medlemmene er og fremstår som samfunnsansvarlige og innovative, og fjerne hindringer for en lønnsom og bærekraftig utvikling av bransjen.

Mål 2022

Avfallsbransjen anses som en troverdig aktør og god samarbeidspartner for private og offentlige kunder.

En samlet avfalls- og gjenvinningsbransje skal preges av stolthet hos ansatte og forbedret investeringsvilje for private investorer og offentlige eiere.

Mål 2019

Bransjen skal ha startet en felles prosess for å løfte seg selv til større ansvarlighet og bedre systemtillit.

  1. Gjennomført praktiske tiltak som seminarer, debatter, dialogarenaer, frokostmøter med utfordrende temaer innen “Ansvarlig avfallsbransje”.
  2. Bidra til å styrke bransjens omdømme.

Kontakt oss

Nancy Strand

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Daglig leder i Avfall Norge
Telefon:  91601901