Lukk søk

Energigjenvinning

Energigjenvinning av avfall som ikke kan materialgjenvinnes bidrar til fornybar energiproduksjon, og reduserer klimautslipp fra deponering og fossil varme- og strømproduksjon. Energigjenvinning sikrer destruksjon av miljøgifter og understøtter høy kvalitet på materialgjenvinningen.

Fra avfall til energi

Energigjenvinning er å omdanne avfall til energi, til produksjon av fjernvarme, elektrisitet og industridamp. Forbrenning med energigjenvinning sørger for at avfall fra husholdninger, kommunale virksomheter og næringsliv, som ikke kan materialgjenvinnes, kommer til nytte i stedet for at det deponeres.

Flere funksjoner

Energigjenvinning bidrar til fornybar energiproduksjon, sørger for at miljøfarlige stoffer blir tatt ut av kretsløpet og bidrar til å redusere de samlede utslippene av klimagasser. Avfall som ikke kan gå til ombruk eller materialgjenvinning på grunn av dårlig kvalitet eller miljøgifter, sikres god ressursutnyttelse gjennom utsortering av metaller fra asken og gjennom gjenvinningen av energi.

Samtidig sikres materialkvaliteten i resirkulerte råvarer, og dermed er energigjenvinning et viktig bidrag til den sirkulære økonomien.

Ved energigjenvinning blir avfallet brent ved høy temperatur og røykgassen renset etter strenge krav.

Spillvarmen fra forbrenning av avfall er kilde til ca 50 prosent av fjernvarmen i Norge.

Kilde: Avfall Norge

Verdiskapning

De 18 forbrenningsanleggene i Norge omsetter for ca. 1,5 milliarder kroner og sysselsetter direkte 400-500 personer. I tillegg kommer verdiskaping og sysselsetting hos leverandører og tilknyttet virksomhet i verdikjeden, eksempelvis bruk av fjernvarme.

Kontakt oss

Roy Ulvang

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Forbrenning/energigjenvinning, avfallsressurser og farlig avfall
Telefon:  91724204