Faggruppe for kommunikasjon og omdømme

Faggruppe for kommunikasjon jobber med felles kommunikasjon i bransjen og bransjens omdømme.

Faggruppen skal være en arena for idéutveksling og erfaringsdeling mellom medlemmer i Avfall Norge.

Faggruppen jobber med:

  • Faglige spørsmål omkring kommunikasjon til forbrukere, media, myndigheter og næringsliv.
  • Omdømmebygging.

Seminarer

Kommunikasjonsseminaret: Hver vår arrangeres det årlige kommunikasjonsseminaret. Seminaret er åpnet for alle og er spesielt aktuelt for personer som jobber med kommunikasjon i bransjen.

Aktuelle prosjekter

Standardisering av kildesorteringen: Prosjektet har som mål å få til en harmonisering av symboler, farger og begreper. Målet er lik sortering hjemme, på jobben og på hytta. Det skal være enkelt å sortere riktig.

Facebookforum

Facebookgruppen "Avfall Norge: kommunikasjonsforum" er et uformelt forum for kommunikatører i bransjen. Forumet brukes til å utveksle erfaringer og utfordringer, og til å inspirere og hjelpe hverandre med store og små oppgaver og prosjekt.

Jobber du med kommunikasjon i bransjen? Du er velkommen til å søke medlemskap i forumet her


Medlemmer

Leder og nestleder:

  • Gunhild Solberg, Sirkel, Kommunikasjonssjef
  • Kjersti Kristoffersen, Oslo REG, Kommunikasjonsdirektør

Medlemmer:

  • Eva Skjold, BIR, Kommunikasjonssjef
  • Bente Sørum, Ragn-Sells, CMO
  • Kaia Ross Lind, VESAR, Kommunikasjonssjef
  • Ivar Sture Handeland, REMIKS, Informasjonsansvarlig


___________________________________

Er du hovedmedlem og kunne tenke deg å sitte i faggruppen?

Ta kontakt med oss!

Kontakt oss

Stine Thorp

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:  92867972