Faggruppe for biologiske avfallsressurser

Faggruppen for biologisk avfallsressurser og behandling jobber med å utnytte ressursene i organisk avfall på best mulig måte i en grønn sirkulær bioøkonomi.

Aktuelt

Bli med på studietur til Milano, våren 2022
Faggruppen arrangerer til studietur til Milano, som er ansett som en av byene i Europa med høyest innsamlinggrad for bioavfall fra både husholdning og næring.
Info og påmelding

Studietur til Milano våren 2022

Om faggruppen

Hva jobber vi med:

 • Kvalitet i innsamling og behandling av bioavfall samt sluttprodukter
 • Kompostering og biogass av organisk avfall i industrielle anlegg
 • Produksjon og anvendelse av biogass, grønn CO2, biogjødsel, kompost, biokull mm
 • Innovasjon og nye former for biologisk behandling, herunder utvikling av nye produkter og bedre ressursutnyttelse fra eksisterende anlegg
 • Anbefalinger og "beste praksis" angående innsamlingsløsninger for matavfall og annet bioavfall
 • Oppfølging av regelverk i Norge og EU
 • Møteplasser, kurs, seminarer og studieturer innenfor fagområdet

Løsninger for innsamling og behandling av matavfall

Faggruppen gjorde 14. mai 2019 et policy-vedtak på valg av poser for innsamling av matavfall: “Matavfall fra husholdning og husholdningslignende matavfall fra næring, som samles inn i poser, skal være samlet inn i biologisk nedbrytbare poser. Posene kan produseres av ulikt materiale og må følge anerkjente standarder”.

Vi er involvert i ulike innovasjonsprosjekter som inkluderer pilotering av nye løsninger for (for)behandling av matavfall, testing av ulike posetyper mm.

Bedre utnyttelse av fosfor

Grunnstoffet fosfor er byggesten i alt liv, og en viktig bestanddel i jorda for at planter skal gro. Fosfatstein ble i 2014 satt opp på EUs liste over kritiske råvarer (Critical Raw Materials).

I Norge og Europa importeres all fosfor til bruk i kunstgjødsel hovedsaklig fra Marokko, Russland og Kina.
Rapporten Bedre utnyttelse av fosfor i Norge fra Miljødirektoratet viser behovet for bedre husholdning av fosfor i Norge. Her pekes det på resirkulering av fosfor gjennom biologisk behandling av de biologiske avfallsressursene som et viktig tiltak.
Dette er svært viktig for å sikre økt selvforsyning og matproduksjon baserte på lokale ressurser.

Avfall Norge deltar også i et nordisk fosfornettverk som ser på problemstillingen i et nordisk perspektiv.

Biogassutvalget

Faggruppen arbeider i egen regi samt koordinert gjennom og i ulike foraer, spesielt biogassutvalget i Energigass Norge. Målet er økt bruk av biogass, biogjødsel og kompost, herunder økt utsortering av matavfall og bruk av organisk avfall, fra både industri, private husholdninger, storsamfunnet, landbruket, havbruket og skogbruket.

Kompostportalen

Avfall Norge drifter Kompostportalen som viser publikum hvor i landet man får kjøpt kompostbasert jord.

Internasjonalt samarbeid

Avfall Norge er medlem i den europeisk kompostforeningen European Compost Network. ECN er en medlemsorganisasjon med 64 medlemmer fra 26 europeiske land. Medlemmene inkluderer alle europeiske bioavfallsorganisasjoner og deres driftsanlegg, forskning, politikkarbeid, konsulenter og myndigheter. Via medlemsorganisasjonene representerer ECN mer enn 3000 eksperter og anleggsoperatører med mer enn 45 millioner tonn biologisk avfallsbehandlingskapasitet.

ECN samarbeider med European Biogas Association ang rammebetingelser for biogass og biogjødsel i Europa.

Medlemmer

 • Dagny Karin Ugulsvik Alvik, SIMAS IKS, Sogn
 • Ulrikke Voltersvik Hernæs, BIR AS, Bergen
 • Tore Fløan, Ecopro AS, Verdal
 • Nina Riiser, Øras, Øvre Romerike
 • Espen Govasmark, VEAS, Vestfjorden Avløpsselskap, Asker
 • Tommy Nesbakk, Mjøsanlegget AS, Lillehammer
 • Ketil Stoknes, Lindum AS, Drammen
 • Mariann Hegg, Greve Biogass/Den magiske fabrikken, Tønsberg
 • Lars M. Fugledal, Årim, Ålesund-regionen
 • Sigve Nicolaisen, IVAR IKS, Rogaland

___________________________________

Er du hovedmedlem og kunne tenke deg å sitte i faggruppen? Ta kontakt med oss!

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262

Anna Fagerheim

Rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: REdu, Avfallsforsk, Møteplasser
Telefon:  47390267