Faggruppe for biologisk behandling

Faggruppen for biologisk behandling jobber med å utnytte ressursene i organisk avfall på best mulig måte i en sirkulær bioøkonomi.

Om faggruppen


Hva jobber vi med:

  • Kompostering og biogass av organisk avfall i industrielle anlegg
  • Produksjon og anvendelse av biogass, grønn CO2, biogjødsel, kompost, biokull mm
  • Innovasjon og nye former for biologisk behandling, herunder utvikling av nye produkter og bedre ressursutnyttelse fra eksisterende anlegg
  • Anbefalinger og "beste praksis" angående innsamlingsløsninger for matavfall og annet bioavfall
  • Oppfølging av regelverk i Norge og EU
  • Utvikling av kurs og seminarer innenfor fagområdet

Aktuelt

Løsninger for innsamling og behandling av matavfall

Faggruppen gjorde 14. mai 2019 et policy-vedtak på valg av poser for innsamling av matavfall: “Matavfall fra husholdning og husholdningslignende matavfall fra næring, som samles inn i poser, skal være samlet inn i biologisk nedbrytbare poser. Posene kan produseres av ulikt materiale og må følge anerkjente standarder”.

Vi er involvert i ulike innovasjonsprosjekter som inkluderer pilotering av nye løsninger for (for)behandling av matavfall, testing av ulike posetyper mm.

Bedre utnyttelse av fosfor

Rapporten Bedre utnyttelse av fosfor i Norge og etablering av et nordisk fosfornettverk som ser på samme problemstilling i et nordisk samarbeid.

Biogassutvalget

Faggruppen arbeider i egen regi samt koordinert gjennom og i ulike foraer, spesielt biogassutvalget i Energigass Norge. Målet er økt bruk av biogass, biogjødsel og kompost, herunder økt utsortering av matavfall og bruk av organisk avfall, fra både industri, private husholdninger, storsamfunnet, landbruket, havbruket og skogbruket.

Kompostportalen

Avfall Norge drifter Kompostportalen som viser hageentusiaster hvor i landet man får kjøpt kompostbasert jord.

Internasjonalt samarbeid

Avfall Norge er medlem i den europeisk kompostforeningen European Compost Network. ECN er en medlemsorganisasjon med 64 medlemmer fra 26 europeiske land. Medlemmene inkluderer alle europeiske bioavfallsorganisasjoner og deres driftsanlegg, forskning, politikkarbeid, konsulenter og myndigheter. Via medlemsorganisasjonene representerer ECN mer enn 3000 eksperter og anleggsoperatører med mer enn 45 millioner tonn biologisk avfallsbehandlingskapasitet.
ECN samarbeider med European Biogas Association ang rammebetingelser for biogass og biogjødsel i Europa.

Medlemmer:

Dagny Karin Ugulsvik AlvikSIMAS IKS, Sogn
Marit SolheimRenovasjons- og gjenvinningsetaten (REG), Oslo kommune
Tore FløanEcopro AS, Verdal
Kari Anne SølvernesRenovasjons- og gjenvinningsetaten (REG), Oslo kommune
Espen GovasmarkVEAS, Vestfjorden Avløpsselskap, Asker
Tommy NesbakkMjøsanlegget AS, Lillehammer
Ketil StoknesLindum AS, Drammen
Mariann HeggGreve Biogass / Den magiske fabrikken, Tønsberg
Sandra Mc CarleyBergen Vann KF, Bergen biogassanlegg
Anders WollIVAR IKS, Rogaland

___________________________________

Er du hovedmedlem og kunne tenke deg å sitte i faggruppen? Ta kontakt med oss!

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262