Faggruppe for deponering og forurenset masser

Faggruppe for deponering og forurenset jord jobber med problemstillinger rundt deponering av avfall, håndtering av forurensede masser og oppgaver knyttet til drift, avslutning og etterdrift av deponier.

Om faggruppen:

Noe av det vi jobber med:

  • drift av deponier for inert og ordinært avfall og mottak av masser
  • nye avfallstyper som krever deponikapasitet, som for eksempel syredannende bergarter.
  • etableringer av nye deponier, enten ved kapasitetsøkning på eksisterende eller på nye områder
  • behandling og disponering av forurensede masser.
  • utarbeidelse og utvikling av kurs- og veiledningsmateriell for bransjen
  • avslutning og etterdrift av deponier

Medlemmer

Leder:

Thomas HartnikLindumLeder forskning, utvikling og innovasjonMedlemmer:

Ingvill Gjellesvik SandeOslo EBYOveringeniør
Veslemøy EriksenHIMMiljørådgiver
Glenn Vidar KarlsenRoaf
Harald BergeRoafDriftsleder

Linda Skryseth

FranzefossRådgiver ytre miljø

Robert Tarasz

MivanorDaglig leder
Trond LegangerRagn Sells
Geir SørensenStena RecyclingSeniorrådgiver


___________________________________

Er du hovedmedlem og kunne tenke deg å sitte i faggruppen? Ta kontakt med oss!

Kontakt oss

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Administrerende direktør
Telefon:  90110116