Banner mobile

Faggruppe for deponi og masser

Faggruppe for deponi og masser jobber med problemstillinger rundt deponering av avfall, håndtering av forurensede masser og oppgaver knyttet til drift, avslutning og etterdrift av deponier.

Om faggruppen:

Noe av det vi jobber med:

 • Drift av deponier for inert og ordinært avfall og mottak av masser.
 • Nye avfallstyper som krever deponikapasitet, som for eksempel syredannende bergarter.
 • Etableringer av nye deponier, enten ved kapasitetsøkning på eksisterende eller på nye områder.
 • Behandling og disponering av forurensede masser.
 • Gjenbruk av masser.
 • Utarbeidelse og utvikling av kurs- og veiledningsmateriell for bransjen.
 • Avslutning og etterdrift av deponier.
 • Sigevannsrensing og gassuttak.

Medlemmer

Leder:

 • Thomas Hartnik, Lindum, Leder forskning, utvikling og innovasjon

Medlemmer:

 • Ingvill Gjellesvik Sande, Oslo EBY, Overingeniør
 • Veslemøy Eriksen, HIM, Miljørådgiver
 • Geir Sørensen, Stena Recycling, Seniorrådgiver
 • Harald Berge, Roaf, Driftsleder
 • Linda Skryseth, Franzefoss, Rådgiver ytre miljø
 • John Barlindhaug, Perpetuum,FoU-leder
 • Marte Liaklev, Innherred Renovasjon, Driftsleder
 • Ida Nilsson, NG M3, Daglig leder
 • Randi Warland Kortegaard, Ragn Sells, Direktør Treatment & Detox

___________________________________

Er du hovedmedlem og kunne tenke deg å sitte i faggruppen? Ta kontakt med oss!

Kontakt oss

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfallsforsk, REdu, deponi
Telefon:  91601901