Nettverk for Digitalisering

Nettverket jobber tematisk med digitalisering, særlig knytte til problemstillinger relevant for bransjen. Gjenvinningsbransjen er avhenge av å bli mer digital og nettverkets oppgave er å se hvordan vi sammen kan gjøre denne prosessen best mulig.

Hva vi jobber med:

  • Spørsmål knyttet til utnyttelsen av teknologi og digitalisering av bransjen, bedrifter og verdikjedene for avfall
  • Å synliggjøre teknologier og utvikling som kan bidra til å utnytte materialer og verdikjeder bedre
  • Å sørge for at bransjen kan samordne seg lære av hverandre, det er forskjell på hvor langt våre medlemmer har kommet i dette løpet
  • Fortsette med kompetanseheving for alle og den delingskultur som allerede finnes
  • Bidrar aktivt på Waste Community som er bransjens egne digitale nettverk


Medlemmer i nettverketIngrid De PaoliOslo REGProgramleder Digitalisering
Heidi SteinnesÅRIMDrifts koordinator
Kjell Harry RebergTRVIT Sjef
Torbjørn EvjenReMidtKvalitet og utviklingsleder
Trond JohansenAvfall SørFellestjenester
Kari Von UbishNorsk GjenvinningCTO

Kontakt oss

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon:  97578502