Faggruppe for avfallsforbrenning

Faggruppen arbeider med faglige spørsmål og rammevilkår knyttet til avfallsforbrenning.

Om faggruppen

Faggruppen har ansvar for fagprosjekter, utredninger og uttalelser og fagseminar. Gruppen møtes fire ganger i året.


Faggruppen er åpen for representanter fra alle avfallsforbrenningsanleggene i Norge.

Hva vi jobber med:

 • faglige spørsmål knyttet til forbrenning av ulike avfallsfraksjoner, renseteknologi, røykgassutslipp og behandling av restprodukter.
 • videreutvikling av virksomheten med mål om mer effektiv drift, økt energiutnyttelse og redusert miljø- og klimautslipp.
 • saker som omhandler klimagassutslipp fra energiutnyttelse av avfall
 • rammevilkår for energiutnyttelse av avfall og søke samarbeid med andre bransjeorganisasjoner der det er hensiktsmessig.

Medlemmer

Leder:

Jon Iver Bakken, Hafslund Oslo Celsio, Leder bærekraft og ytre miljø

Medlemmer:

 • Tor Helge Sørensen, Senja Avfall IKS, Daglig leder
 • Frank Mathillas, Kvitebjørn Varme AS, Daglig leder
 • Snorre Gangaune, Statkraft Varme AS, Senior energikjøper
 • Irene Vik, Tafjord Kraftvarme AS, Daglig leder
 • Olav Helge Hogstad, Forus Energigjenvinning, Daglig leder
 • Johnny Sundby, Frevar KF, Direktør
 • Frode Schjolden, Sarpsborg Avfallsenergi AS, Daglig leder
 • Johnny Pedersen, Østfold Energi, Daglig leder
 • Ingrid Hitland, BIR Ressurs AS, Daglig leder
 • Marit Storvik, Eidsiva Bioenergi AS, Daglig leder
 • Rune Dirdal, Kvitebjørn BioEl AS, Daglig leder
 • Eirik Edvard Lystrup, Hallingdal Renovasjon, Daglig leder

___________________________________

Er du hovedmedlem og kunne tenke deg å sitte i faggruppen?

Ta kontakt med oss!

Kontakt oss

Kåre Fostervold

Direktør samfunnskontakt
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041