Faggruppe for energigjenvinning

Faggruppen arbeider med faglige spørsmål og rammevilkår knyttet til avfallsforbrenning.

Om faggruppen

Faggruppen har ansvar for fagprosjekter, utredninger og uttalelser og fagseminar. Gruppen møtes fire ganger i året.


Faggruppen er åpen for representanter fra alle avfallsforbrenningsanleggene i Norge.

Hva vi jobber med:

  • faglige spørsmål knyttet til forbrenning av ulike avfallsfraksjoner, renseteknologi, røykgassutslipp og behandling av restprodukter.
  • videreutvikling av virksomheten med mål om mer effektiv drift, økt energiutnyttelse og redusert miljø- og klimautslipp.
  • saker som omhandler klimagassutslipp fra energiutnyttelse av avfall
  • rammevilkår for energiutnyttelse av avfall og søke samarbeid med andre bransjeorganisasjoner der det er hensiktsmessig.

Medlemmer

Leder i faggruppen:

Ingrid HitlandBIR Avfallsenergi ASDaglig leder

Medlemmer:

Tor Helge SørensenSenja Avfall IKSDaglig leder
Frank MathillasKvitebjørn Varme ASDaglig leder
Snorre GangauneStatkraft Varme ASSenior energikjøper
Irene VikTafjord Kraftvarme ASDaglig leder
Olav Helge HogstadForus EnergigjenvinningDaglig leder
Fredrik HellstrømFrevar KFDirektør
Frode SchjoldenSarpsborg Avfallsenergi ASDaglig leder
Johnny PedersenØstfold EnergiDaglig leder
Jon Iver BakkenFortum Oslo VarmeLeder bærekraft og ytre miljø
Marit StorvikEidsiva Bioenergi ASDaglig leder
Rune DirdalKvitebjørn BioEl ASDaglig leder
Eirik Edvard LystrupHallingdal RenovasjonDaglig leder

___________________________________

Er du hovedmedlem og kunne tenke deg å sitte i faggruppen?

Ta kontakt med oss!

Kontakt oss

Kåre Fostervold

Rådgiver næringspolitikk og fag
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041