Faggruppe for avfallsressurser

Faggruppen for avfallsressurser jobber med spørsmål rundt innsamling, sortering, transport og materialgjenvinning av avfall.

Gruppen tar seg alt fra virkemidler for økt sortering til rapportering innenfor disse feltene. Faggruppens ambisjoner er å bidra aktivt til videreutviklingen avfallsbehandlingen i Norge og følger den politiske utviklingen tett innenfor fagfeltet.

Seminarer

Faggruppen arrangerer Gjenvinningsseminaret hvert år.

Gjenvinningsseminaret tar for seg aktuelle temaer innenfor materialgjenvinning og andre temaer faggruppen mener trengs å komme i fokus.

Medlemmer i faggruppen

Leder:

 • Terje Skovly, Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF), Salgs- og markedssjef

Medlemmer:

 • Barbro Relling, BIR Privat AS, Rådgiver
 • Christian Lie, Sirkula IKS, Leder innsamling og kundekontakt
 • Jacob Smith, Sirkel Glass AS, Direktør innsamling og gjenvinning
 • Kristine Laake, Norsk Gjenvinning Norge AS, Senior
 • Mette Gilhuus Johansen, Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS, Drifts- og utviklingssjef
 • Per Jørgen Johannessen, Ragn-Sells AS, Direktør for strategi og utvikling
 • Per Kristian Nauste, Norsk Dekkretur AS, Daglig leder
 • Rune Bjørvik, Trondheim Renholdsverk AS, Forvaltningssjef
 • Tord Tjelflaat, IVAR IKS, Ass. avdelingsleder gjenvinning
 • Torild Kløvstad Halvorsen, Renovasjons- og gjenvinningsetaten , Seksjonsleder utviklingsavdelingen

___________________________________

Er du hovedmedlem og kunne tenke deg å sitte i faggruppen? Ta kontakt med oss!

Kontakt oss

Anna Fagerheim

Rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: REdu, Avfallsforsk, Møteplasser
Telefon:  47390267