Faggruppe for avfallsressurser

Faggruppen for avfallsressurser jobber med spørsmål rundt innsamling, sortering, transport og materialgjenvinning av avfall.

Gruppen tar seg alt fra virkemidler for økt sortering til rapportering innenfor disse feltene. Faggruppens ambisjoner er å bidra aktivt til videreutviklingen avfallsbehandlingen i Norge og følger den politiske utviklingen tett innenfor fagfeltet.

Seminarer

Faggruppen arrangerer Gjenvinningsseminaret hvert år

Gjenvinningsseminaret tar for seg aktuelle temaer innenfor materialgjenvinning og andre temaer faggruppen mener trengs å komme i fokus

Medlemmer i faggruppen

Leder:

Ellen Halaas, Oslo Kommune Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG) Seksjonsleder tjenesteutvikling i utviklingsavdelingen

Medlemmer:

Barbro Relling, BIR Privat AS, Rådgiver

Christian Lie, Sirkula, IKS Leder innsamling og kundekontakt

Jacob Smith, Sirkel Glass AS, Direktør innsamling og gjenvinning

Kristine Laake, Norsk Gjenvinning Norge AS, Senior (i permisjon) - vara Cathrine Løyning

Mette Gilhuus Johansen, Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS, Drifts- og utviklingssjef

Per Jørgen Johannessen, Ragn-Sells AS, Direktør for strategi og utvikling

Rune Bjørvik, Trondheim Renholdsverk AS, Forvaltningssjef

Terje Skovly, Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF), Salgs- og markedssjef

Tord Tjelflaat, IVAR IKS, Ass.avdelingsleder gjenvinning

___________________________________

Er du hovedmedlem og kunne tenke deg å sitte i faggruppen? Ta kontakt med oss!

Kontakt oss

Marie Hesselberg

Rådgiver
Ansvar: Møteplasser, statistikk og data, avfallsressurser
Telefon:  97906784