Faggruppe for avfallsressurser

Faggruppen for avfallsressurser jobber med spørsmål rundt innsamling, sortering, transport og materialgjenvinning av avfall.

Gruppen tar seg alt fra virkemidler for økt sortering til rapportering innenfor disse feltene. Faggruppens ambisjoner er å bidra aktivt til videreutviklingen avfallsbehandlingen i Norge og følger den politiske utviklingen tett innenfor fagfeltet.

Seminarer

Faggruppen arrangerer to seminarer hvert år; Gjenvinningsseminaret og Produsentansvarsdagen.

Gjenvinningsseminaret tar for seg aktuelle temaer innenfor materialgjenvinning og temaer der faggruppen mener trengs å komme i fokus, og

Produsentansvarsdagen omhandler tidsaktuelle problemstillinger i forbindelse med returordninger og videreutvikling av produsentansvarsordringer i Norge.


Medlemmer i faggruppen

Leder:

Ellen Thomasen HalaasRenovasjonsetaten OsloSeksjonsleder- TES


Medlemmer:

Tord TjelflaatIVAROveringeniør
Mette Gilhuus JohansenRfDDrifts- og utviklingssjef
Barbro RellingBIR Privat ASRådgiver
Terje SkovlyROAFSalgs- og markedssjef
Christian LieSirkulaRådgiver
Jacob SmithSirkel GlassDirektør innsamling og gjenvinning
Kristine LaakeNorsk GjenvinningSenior analytiker - Innovasjon
Rune BjørvikTrondheim RenholdsverkForvaltningssjef


___________________________________

Er du hovedmedlem og kunne tenke deg å sitte i faggruppen? Ta kontakt med oss!

Kontakt oss

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon:  97578502