Nettverk for økonomi og virksomhetsstyring

Nettverk for økonomi og virksomhetsstyrings målgruppe er operative fagfolk innen stab/støtte/virksomhetsstyring (økonomi, administrasjon, ledelse og IT).

Nettverket arrangerer hver høst et seminar med temaer knyttet til effektivisering med fokus på økonomi og miljø, og er en arena for erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Ønsker du å bidra, eller har innspill til temaer, så ta kontakt.

Deltakere i nettverket:

  • Roger Stigum, ROAF
  • Tor Langlo-Johansen, ÅRIM
  • Morten Linvollen, GLØR
  • Ole Erik Holbø, TRV-gruppen
  • Anette Westbye Kittelsen, Avfall Sør

Kontakt oss

Renate Damskog

Økonomisjef/CFO
Ansvar: Økonomi og administrasjon
Telefon:  91372787