Lukk søk

Plukkanalyser

Plukkanalyser analyserer hva som er i avfallet, og hvor flinke vi er til å kildesortere. Dette gir grunnlaget for å bestemme hvordan vi kan forbedre kildesortering.

Her finner du en samling av plukkanalyser fra våre medlemmer. Vil du sende inn en plukkanalyse? Send til post@avfallnorge.no, med emnet "plukkanalyse".

Matavfall og restavfall, Romsdalen interkommunale renovasjons- selskap IKS

Publisert: 18. mars 2019 | Avfallstype: Restavfall, Glass- og metallemballasje | Oppdragstaker: Mepex | Årstall: 1950

Det ble i august 2017 gjennomført en plukkanalyse av avfall fra 4 utvalge boligområder i RIR-regionen. Analysen omfatter matavfall og restavfall fra henteordningen og noe glass- og metall fra returpunkter. Totalt ble det sortert ...

Analyse i Oslo kommune

Publisert: 15. mars 2017 | Avfallstype: Restavfall, Plast avfall | Oppdragstaker: Hjellnes Consult | Årstall: 2017

​Denne rapporten presenterer resultatene fra Renovasjonsetatens (REN) avfallsanalyse av matavfall, plastemballasje og restavfall fra henteordninger i Oslo kommune 2017.

Plukkanalyse av avfall fra Karlsøy og Tromsø

Publisert: 23. november 2015 | Avfallstype: Restavfall, Plast avfall, Glass- og metallemballasje, Farlig avfall, Elektrisk og elektronisk avfall, Papp og papir | Oppdragstaker: Envir AB | Årstall: 2015