Lukk søk

Kompetanseløftet

Bransjen er avhengig av å sikre kvalifisert arbeidskraft. Gjennom Avfall Norges arbeid med forskningsmiljøer bidrar vi til kompetanseoppbygging i avfall- og gjenvinningsbransjen som grunnlaget for å utvikle sirkulær økonomi.

Bakgrunn

Avfall Norge skal bidra til riktig kompetanse i bransjen gjennom å styrke fagtilbudene  til bransjen både i høyere utdanning og i yrkesfag i videregående skole.  

Gjennom dette skal vi øke rekrutteringen til bransjen. 

Kompetanseløftet skal ikke bare bidra til å øke rekrutteringen, men styrke den nødvendige dybdekunnskap og sikre koblingen mellom forskningsmiljøene og bransjen. 

Gjennom prosjektet Redu skal Avfall Norge tilby et nasjonalt nettverk for universiteter og utdanningsinstitusjoner som styrker undervisning innen avfalls- og gjenvinningsfag. 

Medlemsnytte

Medlemsnytten er å sikre kvalifisert arbeidskraft gjennom prosjektet REdu. 

Gjennom Avfall Norges arbeid med forskningsmiljøer skal Avfall Norge bidra til at medlemmene kan delta i/søke om midler fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Handelens Miljøfond. 

Mål 2022

  1. Bransjen gjennom REdu høyere utdanning tilbyr 50 internships til studenter hvert år.
  2. Vi har økt kjennskapen til bransjen hos 10. klassinger med 40% (fra 2019-nivå), og at ungdommer som ønsker yrkesfaglig utdanning vurderer bransjen som attraktiv. 

Mål 2019

  1. Presentere ferdigstilt konsept og plan for REdu2 inkludert Avfallsforsk på høstmøtet 2019
  2. Fagløftet ("REdu vgs") er etablert og vi ser økning i ungdom som velger fagutdanning, får lærlingplass i bransjen og tar fagbrev.
  3. Vi har signert avtale med 8 partnere til Fagløftet innen utgangen av 2019 med snitt betaling 75.000 / avtale.
  4. REdu høyere utdanning har utredet utvidelse til flere universitet, med mål om å inngå samarbeidsavtale med to nye universitet.
  5. Bransjens medvirkning i prosjektet har økt. 13 bedrifter tilbyr internships i 2019 (opp fra 8 i 2018). 

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Biologisk behandling, REdu, Avfallsforsk, ANIN internasjonale nettverk
Telefon:  92292262