Lukk søk

Kompetanseløftet

Bransjen er avhengig av å sikre kvalifisert arbeidskraft. Gjennom Avfall Norges arbeid med universiteter og forskningsmiljøer bidrar vi til kompetanseoppbygging i gjenvinningsbransjen som grunnlaget for å utvikle en sirkulær økonomi.

Bakgrunn

Avfall Norge skal bidra til riktig kompetanse i bransjen gjennom å styrke fagtilbudene og rekruttering til bransjen.

Kompetanseløftet skal ikke bare bidra til å øke rekrutteringen, men styrke den nødvendige dybdekunnskap og sikre koblingen mellom forskningsmiljøene og bransjen.

Gjennom REdu-programmet tilbyr Avfall Norge et nasjonalt nettverk for universiteter og utdanningsinstitusjoner som styrker undervisning innen avfalls- og gjenvinningsfag.

Medlemsnytte

Medlemsnytten er å sikre kvalifisert arbeidskraft gjennom prosjektet REdu.

Gjennom Avfallsforsk og arbeidet med ulike forskningsmiljøer skal Avfall Norge stimulere til at medlemmene deltar i FoU-prosjekter og får informasjon om programmer for forskning og innovasjon fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Handelens Miljøfond m.fl.

Mål 2022

  1. Oppslutningen om REdu har økt og bransjen plasserer ut 50 studenter i summer internships hvert år.
  2. Vi har økt kjennskapen til bransjen både på universitetsnivå, videregående skole og ungdomstrinnet. Ungdommer som ønsker yrkesfaglig utdanning vurderer bransjen som attraktiv.
  3. Bransjen har minst en Ph.d i året.

Mål 2019

  1. Presentere ferdigstilt konsept og plan for REdu2 inkludert Avfallsforsk på høstmøtet 2019
  2. REdu høyere utdanning har utredet utvidelse til flere universitet, med mål om å inngå samarbeidsavtale med to nye universitet.
  3. Bransjens medvirkning i prosjektet har økt. 13 bedrifter tilbyr internships i 2019 (opp fra 8 i 2018).


Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Biologisk behandling, REdu, Avfallsforsk, ANIN internasjonale nettverk
Telefon:  92292262