Lukk søk

Marint avfall og forsøpling

Avfalls- og gjenvinningsbransjen har en sentral rolle i forbindelse med mottak og behandling av innsamlet marint avfall, samt har mulighet til å kunne bidra med utstyr, tenkning og erfaring for å hindre at avfall kommer på avveie.

Bakgrunn

Avfalls- og gjenvinningsbransjen har en sentral rolle i forbindelse med mottak og behandling av innsamlet eierløst avfall (i hovedsak plast), samt har mulighet til å kunne bidra med utstyr, tenkning og erfaring for å hindre at avfall kommer på avveie. 

Økt fokus på marin forsøpling øker behovet for tydelige rammevilkår og økt interessepolitisk arbeid. Avfall Norge ser på dette som en stor mulighet for
bransjen å skape nye arbeidsplasser, ressurser og verdikjeder.

Medlemsnytte

Prosjektene skal i størst mulig grad invitere til tverrfaglig kompetansedeling. Medlemmene skal være godt kjent med handlingsrommet de har ved håndtering av herreløst avfall og trygge på finansieringen av dette. Medlemmenes lokale ordninger og avfallshåndtering skal ivaretas under nasjonale ryddeaksjoner, slik at man i større grad kan unngå avfall på avveie.

Mål 2022

 1. Avfalls-og gjenvinningsbransjen er premissgivere og aktivt deltakende for håndteringen av innsamlet avfall på nasjonale ryddeaksjoner
 2. Fått etablert en bærekraftig finansieringsordning for opprydning av eierløst avfall

Mål 2019

 1. Sikre at avfallsbransjen setter premisser for fremtidige (strand)ryddeaksjoner
 2. Øke bransjens kompetanse ved styrke samarbeidet og delingskulturen
 3. Marin finansieringsordning (eierløst avfall) utredet av Avfall Norge og satt på den politiske nasjonale dagsorden
 4. Fått politisk gjennomslag for obligatorisk båtregister som gir en stabil og forutsigbar finansieringsordning for båtgjenvinning når statsfinansiering opphører.
 5. Bidra til at mer marint avfall går til gjenvinning.
 6. Bidra til økt eksport av norske løsninger gjennom internasjonalt samarbeid (herunder ANIN-Tek, Norad mv)

_____________________________

Noen av våre prosjekter

 • Strandryddeuken 2018
 • Faktainformasjon om marint avfall og forsøpling mer informasjon
 • Det haster med et obligatorisk båtregister
 • Behov for en marin finansieringsordning 

_____________________________

Kontakt oss

Sara Wilsgaard

Leder for kommunikasjon - i permisjon
Avfall Norge
Ansvar: Kommunikasjonsansvarlig. Leder for området marint avfall og forsøpling.
Telefon:  95707878