Lukk søk

Nye verdikjeder

Vi skal jobbe med å få ressurser fra avfall tilbake i kretsløp. På den måten sikrer vi en sirkulær økonomi.

Sirkulærøkonomi-begrepet er relatert til og adoptert av ulike bransjer. Sirkulær økonomi for avfalls- og gjenvinningsbransjen handler om å skape verdikjeder der ressurser fra avfall (resirkulerte råvarer) tilbakeføres til kretsløpene. Kravene til utsortering fra husholdninger og næring øker og dette skaper behov for å forbedre og utvikle markedene nedstrøms. Satsningsområdet i Avfall Norge vil ha som fokus å bygge fungerende verdikjeder basert på resirkulerte råvarer / avfallsressurser. Vi skal søke samarbeid med mange ulike aktører som jobber med hver sin del av verdikjeden, og som alle spiller sin rolle i å få ressurser tilbake i kretsløpet.

Medlemsnytte

Medlemmene får økt bevissthet, ny kunnskap om verdikjeder og sirkulær økonomi.. Dette skal gi ny verdiskapning for bransjen. Teamet bidrar til at forskning, industri, handel og avfallsbransjen samarbeider og derfor utvikler nye verdikjeder.

Organisasjonsnytte

Inngående kunnskap om plast, plastgjenvinning og ny nettverksbygging mot produsenter og forskningsmiljøer.

Mål 2022

Etablert to nye verdikjeder som er i full virksomhet, noe som skaper positiv merverdi for avfall og gjenvinningsbransjen og samarbeidende aktører.

Mål 2019

En ny verdikjede basert på næringsplast har kommet på plass med bidrag fra Avfall Norge.

Kontakt oss

Roy Ulvang

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Forbrenning/energigjenvinning, avfallsressurser og farlig avfall
Telefon:  91724204