Lukk søk

Avfall Norge har som ett av tre satsningsområder valgt og fokuseres på digitalisering. Dette området har fått navnet DigsIT og skal ta for seg de fleste aspekter om digitalisering som er relevant for bransjen.


For 2020 så har Avfall Norge utviklet et veikart for digitalisering, opprettet en faggruppe for digitalisering og satt arbeidet med digitalisering høyt på agendaen. Vi arrangerte også en 3 dagers konferanse i starten av år der den tematiske overbygningen var digitalisering.

Digitalisering kommer til å forandre alt fra hvordan tjenester planlegges og gjennomføres til hvilke tjenester som faktisk eksisterer. Avfallsbransjen, som alle bransjer, vil bli sterkt påvirket av endringen og vil måtte ta til seg de nye verktøyene. Bransjen er avhenge av å være konkurransedyktige leverandør tjenester og i neste omgang leverandører av resirkulerte råvarer til produksjon av nye materialer og produkter.

I dag så er konkurransen om materialene økende og kravene til håndtering og materialgjenvinning blir også strengere. Bransjen vil ha behov for store investeringer i ny teknologi og nye forretningsmodeller i fremtiden og de skal klare å levere til forventningen.Avfall Norges digitale veikart

Avfall Norge presenterte veikartet for digitalisering på Digitaliseirngsuka som ble avholdt 3-5 mars i 2020. Avfall Norge har jobbet samme med Sopra Steria siden starten av året for å utvikle et veikart for digitalisering av hele bransjen.

Basert på intervjuer og deltagelse fra flere av Avfall Norges medlemmer så har man se på hva som er det viktige momenten ved digitaliseng, og fått innspill både fra de som har kommet langt og de som er i oppstarten av sitt arbeid.

Digitalisering er en trend i samfunnet som alle må forholde seg til, de kravene som kommer til effektivisering og bruk av digitale verktøy kommer ikke til forsvinne. Forventningen om at man benytter data til å ta beslutninger, for eksempel at man klarer å vurdere i samtid hva kundene ønsker, er også en forventing som kommer til å bli sterkere. De bedrifter som da ikke tar den omstillingen innover seg nå vil ha en tyngre reise lenger ut i løypa.

Veikartet til Avfall Norge er mente å bidra til og forenkle digitaliseringen til bransjen. Ett av resultatene fra arbeidet var en sjekkliste for Avfall Norges medlemmer:

sk-fRVv9PPlG9tHZCNEglhKYIWtu2bk6oRIrdC-A5hhbjA72NDh_Bv0S8ntzVYpuk5BRLCj71zJiLqHFRc7yyEJaDHGFImBHfIW5ukh-i-7CF1rCc1XaVD3G4Yapt-mHhfigbmnz

I noen, tilsynelatende enkle, steg så kan man komme i gang med digitaliseringsarbeidet. Det første man må gjøre, lenge før man vurderer å sette seg inn i begreper som IOT, blockchain og lignende nyord er å slå fast hvor det er man er i dag, hva er status for organisasjonen, infrastrukturen og ikke minst styringsmodellen og forretningsmodellen i dag.

Veikartet ligger ute på Avfall Norges hjemmesider og er også tilgjengelige på Waste Community der det er lagt til rette for å ta diskusjonen videre. Waste Community er et sosialt digitalt verktøy som Avfall Norges står bak og som kom som resultat av vårt arbeid med vår digital strategi og behov for å tydeliggjøre tjenester.

Waste Community

Som en del av arbeidet med det digitale veikartet har Avfall Norge utviklet et samarbeidsforum for våre medlemmer, Waste Community. Arbeidet videre med digitalisering føres blant annet der

Tjenesten er levert av DigiUnity

Kontakt oss

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon:  97578502