Lukk søk

Andre prosjekter 2020

Her en en oversikt over de prosjekter som Avfall Norge har gående nå.

Om det er et prosjekt du saver fra listen eller ønsker mer informasjon om ta kontakt

Bio 2020

Kontakt: Cecilie.lind@avfallnorge.no Biologiske avfallsressurser og sirkulær bioøkonomi er prioritert av medlemmene som en viktig del av Rethinking Waste. De som deltar i prosjektet er med å definere innholdet. Prosjektarbeidet har to viktige deler:

  • Fremme bruk av biologiske avfallsressurser og restråstoffer fra alle relevante næringer (f eks matavfall, slam, landbruk, havbruk)
  • Interessepolitisk arbeid som skal bidra til framtidsrettede rammevilkår for den sirkulære bioøkonomien

Tekstil 2025

Kontakt: Jens.maage@avfallnorge.no EU har varslet offensive målsettinger for tekstiler i aksjonsplanen for Sirkulærøkonomi 2.0 og har besluttet at det skal innføres krav til innsamling av tekstiler innen utgangen av 2025 og varsler egen handlingsplan. Hvilken konsekvens får dette for Norge? Hvordan kan vi unngå bruk og kast av tekstiler? Avfall Norge setter tekstil på dagorden og inviterer medlemmer og andre med i prosjektet. Målgruppen er innsamlere, kommuner /IKS'er, avfallsselskap, handel og industri.

Plast 2020

Kontakt:Roy.ulvang@avfallnorge.no Det er forventet en felles forskrift om obligatorisk utsortering av plast og biologisk avfall i 2020. Plast er prioritert av medlemmene som en viktig del av Rethinking Waste. Medlemmene vil bli invitert etter påske til å gi konkrete innspill til et plast-prosjekt.

Virkemidler CCSU-Sirkulærøkonomi

Kontakt:Roy.ulvang@avfallnorge.no Målsettingen i prosjektet er å påvirke rammesettere til å forstå og dermed plassere avgiftene slik at de påvirker utslippene. Nye forretningsmodeller for omsetning av fanget CO2 kan gi økt verdiskaping for avfallssektoren. Prosjektbeskrivelse vil bli klar etter påske.

REdu 2

Kontakt: nancy.strand@avfallnorge.no eller Jens.maage@avfallnorge.no Basert på gode resultater og tilbakemeldinger fra den første programperioden av REdu (2016-2020), så ønsker styringsgruppen og styret i Avfall Norge at REdu fortsetter som prosjekt i Avfall Norge fra 2021. Målet med REdu2 er:

  • Videreføre og forsterke satsingen
  • Gjøre det attraktivt for nye partnere å bli med
  • Jobbe videre med en mer permanent finansieringsmodell som i større grad får med hele bransjen

Kontakt oss

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Avfall Norge
Telefon:  90110116