Lukk søk

Foredragsholdere 2019

Sveinung Rotevatn

Statssekretær, Klima- og miljødepartementet

Designantropolog og psykolog, Key note

Den røde tråden i Annas arbeid er en menneske-sentrisk tilnærming til innovasjon, tjenestedesign, ledelse og organisatorisk endring.

Anna Kirah er utdannet designantropolog og psykolog og er damen som snudde opp ned på Microsofts tilnærming til produktutvikling. I dag er hun internasjonalt anerkjent for sitt arbeid knyttet til brukervennlighet innen design, innovasjon og organisatorisk endring, det vil si å sette kundens behov først. Hun har blant annet vært analytiker hos Boeing og sjefsdesignantropolog i Microsoft. Lang og bred arbeidserfaring fra multinasjonale selskaper verden rundt har etter hvert bragt henne tilbake til Norge hvor hun i dag arbeider med strategi, design, teknologi, informasjon og ikke minst, mennesker. ​Anna jobber med å skape meningsfylte, relevante og strategiske løsninger gjennom å forstå og formidle menneskers motivasjoner og forventninger. Hun tilrettelegger endring i organisasjoner i både offentlig og privat sektor gjennom samskaping, å involvere nettopp menneskene som bruker, forvalter og yter tjenestene og produkter. Hennes fokus er å hjelpe sine kunder utforme meningsfulle og relevante tjenester og produkter som dekker de faktiske behovene til mennesker organisasjonen betjener både internt i organisasjon men også eksternt mot eksisterende og potensielle kunder. Gjennom mening og relevans kommer verdi for både organisasjonen og "sluttbrukerne".

Gina Gylver

Tidligere leder av Oslo Natur og ungdom, aktivist, protagonist i den aktuelle TV2-serien "Generasjon Z",

Gina er programleder tirsdag og onsdag formiddag.

Nancy Strand

Administrerende direktør, Avfall Norge

Nancy ønsker velkommen til konferansen og vil fasilitere samtalen tirsdag ettermiddag, "Marked"-parallellen onsdag og samtalen om Nordiske refleksjoner onsdag ettermiddag.

Bård Vegar Solhjell

Generalsekretær, WWF

Hva er status på miljøarbeidet i Norge og hvordan vil den nye klimarapporten sette ny kurs for å nå bærekraftmålene?

Raymond Johansen (Ap)

Byrådsleder, Oslo kommune

Oslo er Europeisk Miljøhovedstad. Hvordan påvirker denne tittelen Oslo som en bærekraftig by og Norge som bærekraftig land?

EVP Sustainability, Communications and Public Affairs, Storebrand

Hvorfor er det viktig å investere i bærekraftige forretningsmodeller og hvordan jobber finansbransjen med bærekraft?

Greve-Isdahl har en master i sammenliknende politikk og journalistikk fra Bond University i Australia og har tidligere jobbet som kommunikasjonsdirektør i Opera Software ASA, som kommunikasjonssjef i SN Power og nyhetsreporter for tv-kanalen CNBC.

Ståle Nistov

Daglig leder, Franzefoss Gjenvinning

Ståle Nistov deltar i samtalen tirsdag ettermiddag

Irene Vik

Direktør Energigjenvinning, Tafjord Kraftvarme AS

Irene Vik deltar i samtalen tirsdag ettermiddag

Konsernsjef, Norsk Gjenvinning Group

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Som konsern har de en ambisjon om å være bransjens beste aktør når det gjelder bærekraft. De siste årene har de tatt en posisjon innen bærekraftig utvikling og fremtidens sirkulærøkonomi.

Administrerende direktør, BIR

BIR AS (Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap) er et av Norges største renovasjonsselskap, og er ansvarlig for avfallshåndteringen til over 360 000 innbyggere i BIRs ni eierkommuner. Selskapet tilbyr også avfallsløsninger for næringslivet.

Bjørn Hoel

Administrerende direktør, Ragn-Sells

Hans Petter Karlsen

Direktør, Renovasjonsetaten i Oslo

Marianne Borgen

Ordfører, Oslo kommune

Ordføreren ønsker velkommen til minglemiddagen "En følelse av Oslo på Gardermoen".

Cathrine Dehli

Programleder moteshow, Footstep

Danat Tekie

Chief External Relations Officer, Young Sustainable Impact

Kan globale utfordringer løses gjennom innovasjon og grunderskap? Young Sustainable Impact mener unge er drivkraften og i samarbeid med erfarne og etablerte kan man løse disse utfordringene.

Founder, The Ocean Opportunity Lab

Hvorfor er grundere og innovasjon viktig for en bærekraftig fremtid?

Birgit Liodden is among the most profiled young shipping female executives globally and fronted the first public #MeToo discussions in shipping. For the past 10 years she has promoted the next generation, diversity, sustainability and the need for change across the maritime industry. She holds board roles in The Norwegian Society for Sea Rescue, RS Sea Rescue Academy, Bellona. Her maritime background includes 5 years in Wilh. Wilhelmsen head office, working on global HR&IT projects, and 4,5 years as an entrepreneur, working with a.o. Nor-Shipping, OECD, Wilh.Maritime Services and Sea Trucks Nigeria. She was awarded Shipping Name of The Year in Norway (2012), and was a finalist for World Economic Forum’s Young Global Leaders 2018.

Student, NMBU

Skal Pitcher konseptet "Pelleboks"

Ingrid, Ernes og Raymond gikk til topps på REdu Ideaton på NMBU i år. De skal pitche det spennende konseptet "Panteolje" på scenen 19. juni.

Student, NMBU

Skal Pitcher konseptet "Pellesboks"

Raymond, Ingrid og Ernes gikk til topps på REdu Ideaton på NMBU i år. De skal pitche det spennende konseptet "Panteolje" på scenen 19. juni.

Student, NMBU

Skal Pitcher konseptet "Pelleboks"

Ernes, Raymond og Ingrid gikk til topps på REdu Ideaton på NMBU i år. De skal pitche det spennende konseptet "Panteolje" på scenen 19. juni.

Krishnan K. Anat

Student, NTNU

Pitcher konseptet "Optibuss" Pitchen er på engelsk

Valentin Alessandro Michel Gentile

Student, NTNU

Skal pitche konseptet "Optibuss" Pitchen er på engelsk

Student, MSc biotech Høgskolen i Innlandet

Skal pitche konseptet "Break it down" (pitch på engelsk)

Leila og Ellionor var med på Ideaton med REdu i fjor høst og vant deltakelse til å pitche sitt konsept på konferansen. I am a volunteer researcher at Ullevål sykehus working in Regenerative Medicine Unit. I am involved in Osteoporosis and stem cell projects. I do laboratory research along with biological data analysis.

Forsker, Universitetet i Oslo

Enabling sustainable consumption: a legal perspective

(Å muliggjøre bærekraftig forbruk: et juridisk perspektiv. Eléonore legger blant annet frem "forbrukerpyramiden" (NB: foredraget er på engelsk) Ekspertise: Circular Economy, extended producer responsibility, EU waste law, Ecodesign, EU product policy, life-cycle thinking, environmental law and economics

Seniorrådgiver, Østfoldforskning

Kan "nudging" påvirke framtiden?

Mona vil nevne hovedprinsippene i nudging, gi gode eksempler og fortelle om Nudging som en del av en større kommunikasjonssinnsats Mona er opptatt av at ordene skal virke, og hun ser på kommunikasjon som et verktøy for å skape forandring.

Kommunikationschef, ARC amager ressourse center

"NIMBY er et meget aktuelt tema for bransjen. Hva skjer med innbyggerreaksjoner og holdninger når man gjør om et forbrenningsanlegg til en skiattraksjon?

Vi får besøk fra Amager ressourse center i København, som skal dele sin ferske erfaring rundt prosjektet Amager bakke" https://www.a-r-c.dk/amager-bakke

Trond Norum

Strategikoordinator, SeSammen

SeSammen er et samarbeid i Midt-Norge mellom 12 kommunale/interkommunale avfallsselskap med 94 medlemskommuner og ca 765000 innbyggere i 4 fylker. Samarbeidet har som visjon «sammen om fremtidas avfallsløsninger»!

Adm.dir, NOAH

Er økte farlig avfallsmengder et problem eller en mulighet?

Hva skal vi oppnå med gjenvinning. NOAH vil vi fortelle om sitt utviklingsarbeid med nye løsninger.

Odd Terje Døvik

Administrerende direktør, Returkraft AS

Hva er energigjenvinningsbransjens bidrag og rolle i den sirkulære økonomi og for å nå bærekraftsmålene​?

Trygve Mellvang-Berg

Kommunikasjonssjef, Norsk Fjernvarme

Hvordan kan utnyttelse av sirkulær energi i byene spille sammen med elektrifiseringen av Norge, gjøre lavutslippssamfunnet billigere?

Seniorforsker, Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Hvilken effekter har brann i EE-anlegg på vannmiljøet?

Ranneklev vil snakke om resultater fra første Revac-brannen og effekten den hadde på Aulivassdraget og si noe avsluttende ord om prosjektet

Ann-Helen Erntsen

Direktør, Senter for oljevern og marint miljø

«Opp av havet – marint avfall finner veien til avfallsbransjen»

Geir Tore Leira

Adm.dir, Innherred Renovasjon

Hva blir utfordringene når fokuset øker på materialgjenvinning, og hvordan er markedsbildet i dag? Er lovverket tilpasset overgang til den sirkulære økonomien? Geir Tore løfter frem dette ved hjelp av eksempler knyttet til jord, trevirke og biologiske ressurser.

Thomas Mørch

Innovasjonsdirektør, Norsk Gjenvinning

Thomas og Kristine skal snakke om materialgjenvinning og samarbeid i verdikjeden og hvordan byggherrers «krav» til sirkulære materialer innenfor betong, trevare og gips akselerer utviklingen.

Kristine Laake

Prosjektleder Innovasjon, Norsk gjenvinning

Kristine og Thomas skal snakke om materialgjenvinning og samarbeid i verdikjeden og hvordan byggherrers «krav» til sirkulære materialer innenfor betong, trevare og gips akselerer utviklingen.

Strategisk rådgiver, Circle development, Danmark

Plastindustrien i Danmark har lenge jobbet med nettverksbygging, altså hvordan man kobler avfallsselskapene og produsentene og teknologi. Hva kan vi lære?

Birgitte Ettrup fra Circle Development sitter i nettverket for Forum for cirkulær plastemballage i Danmark som er inspirator for det etablerte forumet i Norge som skal levere et veikart i august.​ Birgitte Ettrup har stiftet eget rådgiverfirma Circle Development’ med primær fokus på FN’s bærekraftsmål nr. 12 om bærekraftig forbruk og produksjon og mål nr. 17 om partnerskap. Det er nettopp synergien i samarbeidet for en økt sirkulær økonomi er dreiepunktet når Birgitte arbeider med forretningsutvikling for virksomheter og i forskjellige nettverk. Hun bruker kompetanse fra avfallsområdet, organisasjonsutvikling og samarbeid i verdikjeder – og har blant annet jobbet 10 år som miljø- og CSR-sjef i Dansk Retursystem.

Kvalitetssjef, Coop Danmark

Hvorfor mener Coop Danmark at lovgivningen rundt produkter ikke er tilstrekkelig for å beskytter kundene?

Coop har en lang og stolt tradisjon for å ta tak i produkter med skadelige kjemikalier, og har i mange år satt krav som går utover lovgivningen. Hennes ansvar er derfor ikke bare for å sikre at Coop oppfyller lovkrav, men også for å sikre at Coop tar det nødvendige ansvaret og dekker kjente farer for kjemikalier i forbrukerprodukter. Dette gjelder bådefor miljø- og helseproblemer. Malene Teller Blume har jobbet for Coop DK i 16 år og er ansvarlig for Coops kvalitets- og sikkerhetsprogram forbrukerprodukter som ikke er mat. Malene er ansvarlig for Coops kjemiske strategi og er derfor tett involvert i arbeidet med kjemikalier i forbruksvarer, og er ansvarlig for Coops tilnærming og krav på dette viktige området.

Linda Thorsteinsen

Informasjonsrådgiver, Oslo kommune Renovasjonsetaten, SirkuLÆR

SirkuLÆR er Oslo kommune Renovasjonsetatens opplæringstilbud innenfor kretsløpsbasert avfallshåndtering, ombruk og avfallsreduksjon.Hva er viktigheten av tidlig læring og hva er effekten etter flere år med innsats for kunnskaps- og kompetansebygging.

Elisabeth A. Helle

Avdelingsleder kunde og innsamling, Avfall Sør

Hva er verdien av ung kompetanse? Hva får virksomheten eller bransjen igjen for ansette en nyutdannet midlertidig eller i etablerte stillinger? Avfall Sør forteller om sine erfaringer.

Thomas Horne

Forfatter, Kunsten å ikke kaste mat

Foredraget tar utgangspunkt i boken; «Kunsten å ikke kaste mat», som i stor grad har vært svært delaktig i å sette matsvinn-problematikken på dagsordenen i media og blant folk flest.

Katarina Medbøe Eriksen

Daglig leder, Circular ways

Circular ways har fokus å løse to samfunnsproblemer; miljøets ressursknapphet og overforbruk, samt sosial ekskludering i jobbmarkedet.

Direktør marked og kommunikasjon, Ragn-Sells AS

Bente presenterer #ELSKEDEBY. Et unikt samarbeid for å redusere Co2 utslipp i Oslo mellom Ragn-Sells, Bring og KLP.

Vi lever i en by som vokser, og vi blir stadig flere. Vi må sammen finne nye måter å ta hånd om vår elskede by på. Å redusere utslipp fra kjøretøy og støy som følger med, er noe vi må løse. Med Elskede By tar vi sammen det første steget mot et renere bymiljø, der vi kan trives og omgås uten støy og forurensing. Det startet i Stockholm med Älskade Stad, og har nå kommet til Oslo med Elskede By. Oslo har ambisiøse klimamål. Byen skal kutte utslippene av klimagasser med 36 prosent innen 2020, og redusere utslippene med 95 prosent innen 2030. Dette er ikke noe Oslo kommune klarer alene, de er avhengige av å ha både næringsliv og befolkning på laget. Målet er å redusere antall transport- er i sentrum, ved å samarbeide om distribusjon av gods og innsamling av avfall med nullutslippskjøretøy. Samarbeidet skal på sikt utvikles som et samlastings- konsept med spesialtilpassede elektriske kjøretøy som kjører til og fra flere sentralt plasserte hub’er. Målsetningen er å redusere Co2 utslipp fra disse transportene med over 70 prosent innen 2023. Les mer på www.elskedeby.no.

Jannicke Gerner Bjerkaas

Direktør karbonfangstprosjektet, Fortum Oslo Varme

Hvordan bidrar arbeidet med CCS og CCU til å nå togradersmålet og hvordan jobber Fortum Oslo Varme med et samspill mellom resirkulering og lagring for å løfte bransjen mot en sirkulær økonomi både nasjonalt og globalt?​

Thomas Hartnik

Forretningsutvikler, Lindum

Biokull – et viktig klimatiltak og et attraktiv produkt for industri og landbruk

Marit Dolmen

Manager Process Development R&D, Elkem

Biokull – et viktig klimatiltak og et attraktiv produkt for industri og landbruk

Responsible International Sales, Bioretur

Er fiskeslam et problem eller en ressurs? (foredraget er på engelsk)

“Fish farming is traditionally one of the largest phosphorous waste streams we have in Norway. Every year 27,000 tons of nitrogen and 9,000 tons of phosphorous end up in the sea in the form of fish sludge. At the same time, about the same amount of phosphorous is added to the fish feed and much of this is imported. We must do something about this. In a few years, Bioretur has established itself as a market leader in solutions that make it possible to collect and process fish sludge while creating sustainable products that Norway and the world can benefit from. Jack Tucker from Bergen based Bioretur explains how sludge from Norwegian fish farming fits into the circular economy.”

Anette Nihlén Moritz

Miljøsjef, Veidekke Entreprenør AS

Hva er miljøkravene mot entreprenørbransjen bygg og anlegg? Hva innebærer "BREEAM" mål og hvordan kan avfallsleverandører møte disse utfordringene?

Kåre Edvardsen

Ansvarlig Avfallshåndtering, Halden kommune

Hvordan kan sensorteknologi bidra til Halden kommune sine klimamål?

Bærekraftsjef, FJONG

Gjenbruk som business: FJONG er en digital plattform som gjør det enklere å leie og dele antrekk.

FJONG redefinerer hvordan vi konsumerer klær. Det er en digital plattform som gjør det enklere å leie og dele antrekk. Man kan også gå i den flotte butikken deres på Skillebekk i Oslo, for å leie eller levere klær man vil ha utleid. FJONG opplever stor vekst og har 149 kvinner som aksjonærer. I mai satte trolig FJONG Norges-rekord i både folkefinansiering og kvinneandel.

Elisabeth Johnsen

Lending Manager, FJONG

Gjenbruk som business: FJONG er en digital plattform som gjør det enklere å leie og dele antrekk.

Arnt-Willy Hjelle

Bærekraftsansvarlig, FRETEX

Tekstil - paradokser og muligheter​

Manager, PWC

Hvordan kan man bruke anskaffelser for å få til innovasjon og bærekraftige løsninger? For å få til de gode løsningene må offentlig og privat sektor jobbe sammen. Hanne vil gi en kjapp innføring i nyttig anskaffelsesmetodikk og inspirere med konkrete prosjekter, for eksempel knyttet til miljøvennlige materialer og mindre plastbruk.

Hanne Lystad er Manager i PwC som brenner for å bruke anskaffelser, innovasjonsmetodikk og designtankegang for å oppnå nye, bærekraftige løsninger. Tidligere har hun jobbet som fagleder med mål om å få til innovasjon gjennom offentlige anskaffelser i Nasjonalt program for leverandørutvikling/Difi.

Jan Olav Stein

Prosjektleder Avfallsug, Tønsberg kommune

Tønsberg kommune presenterer sine planer rundt kommunal planlegging av nedgravd renovasjonsløsning og hvorfor dette passer i en kommune som deres. Hva har de lært av andre, og hvorfor er det viktig med denne type løsning for byer/kommuner som ikke har anledning til å sette av plass til tradisjonelle løsninger?

Partner & Senior Consultant Waste Management, Profu

Övergången till en cirkulär ekonomi, där avfall i princip inte uppstår, kräver en djupgående omställning av hela samhällsstrukturen. Föredraget kommer att presentera resultat från två forskningsprojekt, projekt polcirkeln og projekt framtidens avfallsbränsle

-Projekt Polcirkeln som identifierade ett antal avgörande utmaningar för att komma högre i avfallshierarkin och möjliggöra en mer cirkulär ekonomi. Projektet undersökte utmaningar för att nå framgång och hur dagens EU- lagstiftning svarar upp mot utmaningarna. -Projekt Framtidens avfallsbränsle undersöker vägar till ett förbättrat arbete uppströms energiåtervinning för att påverka avfallsströmmarna. Energiåtervinning från avfall för fjärrvärme och el har en roll i en cirkulär ekonomi att tillvarata energin i restavfall som inte kan eller får materialåtervinnas eller på annat sätt cirkuleras. Därigenom kan man bidra till en energieffektiv avgiftning av samhället. Idag är det inte så, utan plockanalyser visar att det finns återvinningsbara avfallsfraktioner som inte sorteras utan sänds till energiåtervinning Les om Profu: http://profu.se/omrade.htm

Direktør, DAKOFA

DAKOFA er et nettverk for avfall og ressurser i Danmark

Björn Hafsteinn Halldorsson

CEO, Sorpa, Island

Björn presenterer Island sitt perspektiv på avfallshåndtering og sirkulærøkonomi

Jukka Heikkilä

Managing Director, Southwest Finland Waste Management Ltd

What is the industrial opportunity for textiles in a private and public perspective?

Ali Harlin

Research Professor, VTT Technical Research Centre of Finland

What is the industrial opportunity for textiles in a private and public perspective?

Toastmaster festmiddag,

Elisabeth Kåss Furuseth er en norsk standupkomiker, skuespiller og programleder. Hun er kjent fra blant annet "Torsdag kveld fra Nydalen", sitt eget tv-program "Det er lov å være blid" og for forestillingen "Kondolerer". I sin egen forestilling Kondolerer, forteller hun om moren og brorens selvmord. Forestillingen ble satt opp på Torshovteatret for første gang i 2011. På grunn av stor suksess, ble den flyttet til Amfi- og hovedscenen på Nationalteatret, hvor den ble spilt over flere perioder helt til 2014. Høsten 2015 og våren 2016 tok hun forestillingen ut på norgesturné, og den er nå blitt sett av over 60.000! Forestillingen og Else ble nominert til totalt fire priser under Komiprisen 2012: beste forestilling, beste kvinnelige artist, revy og komedie, årets nummer og årets morsomste. Else ble i 2012 tildelt Wenche Foss' ærespris sammen med foreningen "Vi som har et barn for lite".