Lukk søk

Program 2019

Tirsdag 18. juni
Onsdag 19. juni
Torsdag 20. juni

09.30–12.00

Vi starter dagen med å arrangere medlemsmøter og generalforsamling frem til 1130.

Lunsj for alle deltakere på medlemsmøte og generalforsamling er 1130 - 1230.

Registrering for konferansen gjøres før plenumstart kl. 1300.

Møterom kommer.

12.00–13.00

Felles velkomstlunsj i EXPO

13.00–16.00

Foredragsholder: Bård Vegar Solhjell Generalsekretær, WWF

For å få til en Sirkulær økonomi må det eksistere et samspill mellom menneskene, miljøet og markedet. Vi må skape en trippeleffekt. Sammen må vi bygge kompetanse og skape en felles forståelse som sammenfaller med verdensutviklingen og som bidrar til adferdsendring. Miljø og levevilkår legger grunnlaget for utviklingsbehov. Markedsøkonomi, politikk og innovasjon er drivere i dette, og dermed nødvendig for å få til de endringene for å ha en fullstendig sirkulær økonomi.

Bransjen er sentral i den sirkulære økonomien og skal bidra med sin kunnskap til hele den sirkulære verdikjeden, alt vi gjør påvirker trippeleffekten og den påvirker oss.

Denne delen tar for deg de overordnede spørsmålene i et politisk, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. I tillegg vil vi høre fra Oslo som i 2019 er Europeisk Miljøhovedstad.

16.30–18.30

EXPO

19.30–23.30

Minglemiddag

08.30–09.30

Tilbring morgenen med utstillerne før plenum starter kl. 1030


09.30–10.30

Foredragsholder: Birgit M. Liodden Direktør for Bærekraft, havindustri og kommunikasjon, Oslo Business Region

Hvorfor er Gundere og innovasjon viktig for en bærekraftig fremtid? Hva er fremtidens kildesortering og innsamlingsløsninger?

Vi møter engasjerte Birgit Liodden, direktør for Bærekraft, havindustri og kommunikasjon i Oslo Business Region som skal fortelle oss mer om arbeidet med Grundere.

Birgit etterfølges av noen grupper studenter som skal pitche sin ide på scenen foran dere. Dere bestemmer hvem som stikker av med beste ide rundt fremtidens kildesortering eller innsamlingsløsninger!

Les mer om Oslo Business Region her

10.30–11.30

EXPO

11.30–12.30

Foredragsholder: Eléonore Maitre-Ekern Forsker, Universitetet i Oslo

Parallellene tar for seg hvert av temaene Mennesker, Miljø eller Marked, først utfordringer og muligheter.

Mennesker

Å få med seg menneskene er sentralt for å klare å endre samfunnet mot en sirkulær fremtid. Enten det er holdnings- og adferdendringer hos forbrukere eller endre på organisasjonskultur mot en grønnere økonomi. Samtidig må vi bygge kompetanse og samarbeide på tvers av bransje og næringsliv.

Miljø

Hvordan jobber vi for klima og miljø? Hva er de viktigste problemstillingene og utfordringene knyttet til dette og hvordan bidrar bransjen og næringsliv helt konkret til å nå bærekraftsmålene? 

Marked

Markedsdelen handler om økonomi, innovasjon og digitalisering. Hva er hovedutfordringene? Hvordan styrker vi markedet for resirulerte råvarer, hvordan endrer vi våre forretningsmodeller slik at sirkulærøkonomi blir prioritet på den politiske agendaen?
Bransjen og næringsliv vil legge frem konkrete eksempler på hva som er utfordrende og hvilke muligheter som ligger til rådighet.

Dette vil bli belyst gjennom relevante tema under parallellene med konkrete eksempler fra bransjen og andre relevante aktører.

Program blir oppdatert kontinuerlig

12.30–13.30

EXPO - lunsj

13.30–14.30

Parallellene tar for seg hvert av temaene Mennesker, Miljø eller Marked, først utfordringer og muligheter.

Mennesker

Å få med seg menneskene er sentralt for å klare å endre samfunnet mot en sirkulær fremtid. Enten det er holdnings- og adferdendringer hos forbrukere eller endre på organisasjonskultur mot en grønnere økonomi. Samtidig må vi bygge kompetanse og samarbeide på tvers av bransje og næringsliv.

Miljø

Hvordan jobber vi for klima og miljø? Hva er de viktigste problemstillingene og utfordringene knyttet til dette og hvordan bidrar bransjen og næringsliv helt konkret til å nå bærekraftsmålene? 

Marked

Markedsdelen handler om økonomi, innovasjon og digitalisering. Hva er hovedutfordringene? Hvordan styrker vi markedet for resirkulerte råvarer, hvordan endrer vi forretningsmodeller slik at sirkulærøkonomi blir prioritet for økonomisk vekst? Bransjen og næringsliv vil legge frem konkrete eksempler på hva som er utfordrende og hvilke muligheter som ligger til rådighet.

Dette vil bli belyst gjennom relevante tema under parallellene med konkrete eksempler fra bransjen og andre relevante aktører.

Program blir oppdatert kontinuerlig

14.30–14.50

Benstrekk

14.50–16.30

Nordiske refleksjoner og avslutning i plenum

Foredragsholder: Ole Morten Petersen Direktør, DAKOFA

18.00–20.00

Aperitif i EXPO

20.00–02.0010.00–14.00

På Årskonferansen samles 1000 mennesker fra bransjen og relevant næringsliv for å diskutere aktuelle tema, dele kunnskap og bli inspirert.  Hovedgrunnen til deltakelse er nettverksbygging og samtaler med andre mennesker som er opptatt med det samme. 

Derfor har vi i 2019 dedikert torsdagen til en egen samarbeidsdag fra 10 - 14.

Her vil det arrangeres workshops og relevante møter mellom bransjen og annet næringsliv.

Om du har et interessant tema du ønsker å ta opp, eller et forslag til en workshop eller et samarbeidsmøte med Avfall Norge eller andre relevante aktører som kan være på konferansen ta kontakt med silje@avfallnorge.no

Informasjon om konkrete møter og workshops kommer, men du kan melde din interesse i påmeldingen.