Lukk søk

Program 2019

Tirsdag 18. juni
Onsdag 19. juni
Torsdag 20. juni

08.30–09.30

Registrering åpner for medlemsmøte og generalforsamling

09.30–11.30

Vi starter dagen med å arrangere medlemsmøter og generalforsamling frem til 1130.

Felles lunsj for alle deltakere på konferansen i EXPO kl 12 - 13.

Vi anbefaler registrering før lunsjen kl. 12

Registreringen åpner kl. 0830.

Møterom kommer.

11.30–12.45

Registrering for konferansen åpner

12.00–13.00

Felles velkomstlunsj i EXPO

13.00–16.20

Foredragsholder: Atle Hamar, Statssekretær, Klima- og miljødepartementet | Anna Kirah, Designantropolog og psykolog, Key note | Gina Gylver, Tidligere leder av Oslo Natur og ungdom, aktivist, protagonist i den aktuelle TV2-serien "Generasjon Z", | Nancy Strand, Administrerende direktør, Avfall Norge | Bård Vegar Solhjell, Generalsekretær, WWF | Raymond Johansen (Ap), Byrådsleder, Oslo kommune | Karin Greve-Isdahl, EVP Sustainability, Communications and Public Affairs, Storebrand | Ståle Nistov, Daglig leder, Franzefoss Gjenvinning | Irene Vik, Direktør Energigjenvinning, Tafjord Kraftvarme AS | Erik Osmundsen, Konsernsjef, Norsk Gjenvinning Group | Steinar Nævdal, Administrerende direktør, BIR | Bjørn Hoel Administrerende direktør, Ragn-Sells

For å få til en Sirkulær økonomi må det eksistere et samspill mellom menneskene, miljøet og markedet. Vi må skape en trippeleffekt. Sammen må vi bygge kompetanse og skape en felles forståelse som sammenfaller med verdensutviklingen og som bidrar til adferdsendring. Miljø og levevilkår legger grunnlaget for utviklingsbehov. Markedsøkonomi, politikk og innovasjon er drivere i dette, og dermed nødvendig for å få til de endringene for å ha en fullstendig sirkulær økonomi.

Bransjen er sentral i den sirkulære økonomien og skal bidra med sin kunnskap til hele den sirkulære verdikjeden, alt vi gjør påvirker trippeleffekten og den påvirker oss.

Denne delen tar for seg de overordnede spørsmålene i et politisk, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. I tillegg vil vi høre fra Oslo som i 2019 er Europeisk Miljøhovedstad.

 • Avfall Norge, Adm.dir Nancy Strand ønsker velkommen
 • Klima- og miljødepartementet, Statssekretær Atle Hamar
  Hamar vil fortelle om status på arbeidet med sirkulær økonomi og økt materialgjenvinning
 • WWF, Generalsekretær Bård Vegar Solhjell
  Hva er status på miljøarbeidet i Norge og hvordan vil den nye klimarapporten sette ny kurs for å nå bærekraftmålene?
 • Byråd Oslo, Raymond Johansen
  Oslo er Europeisk Miljøhovedstad. Hvordan påvirker denne tittelen Oslo som en bærekraftig by og Norge som bærekraftig land?
 • Storebrand, Karin Greve-Isdahl
  Hvorfor er det viktig å investere i bærekraftige forretningsmodeller og hvordan jobber en bank med sirkulærøkonomi?
 • Key note: Anna Kirah, designantropolog og psykolog
  Den røde tråden i Annas arbeid er en menneske-sentrisk tilnærming til innovasjon, tjenestedesign, ledelse og organisatorisk endring.
 • Samtale: Synergien mellom Mennesker, miljø, marked - trippeleffekten for en Sirkulær økonomi. Deltakere: Ståle Nistov, Daglig leder Franzefoss Gjenvinning, Erik Osmundsen, Konsernsjef, Norsk Gjenvinning, Irene Vik, Direktør energigjenvinning, Tafjord Kraftvarme, Steinar Nævdal, adm.dir BIR, Bjørn Hoel, Adm.dir Ragn-sells. Flere annonseres snart. Samtalen ledes av adm.dir Avfall Norge Nancy Stand og Gina Gylver (tidl. leder Natur og ungdom)

16.30–18.30

Velkommen til ettermiddagssnacks og mini bursdagsfeiring med drikke og pølser fra Franzefoss!

19.30–23.00

Foredragsholder: Marianne Borgen Ordfører, Oslo kommune

Velkommen til en følelse av Oslo på Gardermoen
I år er Oslo Europeisk Miljøhovedstad. Derfor ønsker vi å gi dere en liten følelse av Oslo på årets minglemiddag. Stikkord er lyden av Oslo, grønne miljøer, gjenbruk og resirkulerte materialer, en liten overraskelse og selvfølgelig - nettverksbygging.

1930: Dørene til Multiarene åpnes
2000: Middagen åpnes av Ordfører i Oslo kommune, Marianne Borgen
2015: Moteshow med Fretex og bransjeprofiler
2040: Minglemat og drikke serveres etter underholdning
2300: Multiarena stenger - det mulig å trekke til baren rett utenfor Multiarena

08.30–09.30

Tilbring morgenen med utstillerne før plenum starter kl. 0930


09.30–11.00

Foredragsholder: Danat Tekie, Chief External Relations Officer, Young Sustainable Impact | Birgit M. Liodden, Direktør for Bærekraft, havrom og kommunikasjon, Oslo Business Region | Ingrid Staveland Reppe, Student, NMBU | Raymond Bjøntegård, Student, NMBU | Ernes Cereku, Student, NMBU | Krishnan K. Anat, Student, NTNU | Valentin Alessandro Michel Gentile, Student, NTNU | Leila Heidary Rad, Student, MSc biotech Høgskolen i Innlandet | Ellinor Madland Student (tidligere), UiO (tidligere)

Kan globale utfordringer løses gjennom innovasjon og grunderskap? Young Sustainable Impact mener unge er drivkraften og i samarbeid med erfarne og etablerte kan man løse disse utfordringene.

Hør mer fra Danat Tiak fra Young Sustainable Impact og Birgit Liodden fra Oslo Business Region om hvorfor unger, grundere og innovasjon viktig for en bærekraftig fremtid

De etterfølges av tre grupper med studenter som skal pitche sin ide på scenen knyttet til bransjeutfordringer og dere bestemmer hvem som stikker av med beste konsept!

Etter pitchekonkurransen kan dere møte studentene på Avfall Norges stand.

Les mer om Young Sustainable Impact her
Les mer om Oslo Business Region her
Les om fjorårets REdu Ideaton-konkurranse

11.00–12.30

EXPO - lunsj

12.30–13.30

Foredragsholder: Eléonore Maitre-Ekern, Forsker, Universitetet i Oslo | Mona Nilsen, Seniorrådgiver, Østfoldforskning | Morten Kramer Nielsen, Kommunikationschef, ARC amager ressourse center | Carl Hartmann, Adm.dir, NOAH | Odd Terje Døvik, Administrerende direktør, Returkraft AS | Dr. Ragni Fjellgaard Mikalsen, Research Scientist, RISE Fire Research AS | Ann-Helen Erntsen, Direktør, Senter for oljevern og marint miljø | Malene Teller Blume, Kvalitetssjef, Coop Danmark | Bente Sørum, Direktør marked og kommunikasjon, Ragn-Sells AS | Birgitte Ettrup, Strategisk rådgiver, Circle development, Danmark | Trygve Mellvang-Berg Kommunikasjonssjef, Norsk Fjernvarme

DEL I: PARALLELLER 1.MENNESKER 2.MILJØ 3. MARKED
Alle parallellene består av flere korte foredrag på 10-12 minutter.

MENNESKER

Å få med seg menneskene er sentralt for å klare å endre samfunnet mot en sirkulær fremtid. Enten det er holdnings- og adferdendringer hos forbrukere eller endre organisasjonskultur mot en grønnere økonomi. Samtidig må vi bygge og få inn ny kompetanse og samarbeide på tvers av bransje og næringsliv. Hva med omgivelsene? Hvordan oppfatter omverdenen oss, og hvilke forventninger har de?

Foredragsholdere:

 • UiO, Elonore Maitre-Ekern, Forsker i Sirkulærøkonomi
  Enabling sustainable consumption: a legal perspective (Å muliggjøre bærekraftig forbruk: et juridisk perspektiv. Eléonore legger blant annet frem "forbrukerpyramiden" (NB: foredraget er på engelsk)
 • Østfoldforskning, Mona Nilsen, Seniorrådgiver
  Kan "nudging" påvirke framtiden? Mona vil nevne hovedprinsippene i nudging, gi gode eksempler og fortelle om Nudging som en del av en større kommunikasjonssinnsats
 • ARC, Amager ressourse center, Morten Kramer Nielsen, Kommunikationschef
  NIMBY er et meget aktuelt tema for bransjen. Hva skjer med innbyggerreaksjoner og holdninger når man gjør om et forbrenningsanlegg til en skiattraksjon? Vi får besøk fra Amager ressourse center i København, som skal dele sin ferske erfaring rundt prosjektet Amager bakke. Les mer
 • Ikke annonsert
 • Ikke annonsert


MILJØ

Hvordan jobber vi for klima og miljø og hvordan jobber vi med HMS og sikkerhet, særlig knyttet til Brann? Hva er de viktigste problemstillingene og utfordringene knyttet til dette og hvordan bidrar bransjen og næringsliv helt konkret til å nå bærekraftsmålene?

Foredragsholdere:

 • NOAH, Carl Hartmann, Administrerende direktør
  Er økte farlig avfallsmengder et problem eller en mulighet?
  Hva skal vi oppnå med gjenvinning? NOAH vil fortelle mer om sitt utviklingsarbeid med nye løsninger.
 • Returkraft, Odd Terje Døvik
  Hva er energigjenvinningsbransjens bidrag og rolle i den sirkulære økonomi og for å nå bærekraftsmålene?
 • Norsk Fjernvarme, Trygve Mellvang-Berg, Kommunikasjonssjef
  Hvordan kan utnyttelse av sirkulær energi i byene spille sammen med elektrifiseringen av Norge gjøre lavutslippssamfunnet billigere? Mellvang-Berg kobler sirkulærøkonomi med elektrifisering.
 • RISE Fire Research AS, Dr. Ragni Fjellgaard Mikalsen
  Et miljøperspektiv på branner i avfallsanlegg
 • Senter for oljevern og marint miljø, Ann-Helen Erntsen
  Opp av havet – marint avfall finner veien til avfallsbransjen


MARKED

Markedsdelen handler om økonomi, innovasjon og digitalisering. Hva er hovedutfordringene? Hvordan styrker vi markedet for resirulerte råvarer, hvordan endrer vi våre forretningsmodeller slik at sirkulærøkonomi blir prioritet blant produsenter og på den politiske agendaen? Bransjen og næringsliv vil legge frem konkrete eksempler på hva som er utfordrende og hvilke muligheter som ligger til rådighet.

Foredragsholdere:

 • Ikke annonsert
 • Coop Danmark, Malene Teller Blume:
  Forhandlerkjeden Coop Danmark har mer enn 100 krav til egne varemerker. I mer enn 150 år har de gått forbi lovgivningen og forbudt spesielt problematiske stoffer i varene sine, særlig hormonforstyrrende. De jobber med å gjøre vitenskapen mer forståelig og samtidig stille de riktige kravene og få kunnskap om at det du velger fra hyllen kan gjøre en forskjell for helsen og miljøet. Hvorfor mener Coop at lovgivningen ikke er tilstrekkelig for å beskytter kundene? Myndighetene og EU gjør mye, men det er områder der Coop mener at lovgivningen er for treg og bør forbedres. Dette skal Malene fortelle mer om 19. juni
 • Circle development Danmark, Birgitte Ettrup, strategisk rådgiver:
  Plastindustrien i Danmark har lenge jobbet med nettverksbygging, altså hvordan man kobler avfallsselskapene og produsentene og teknologi. Birgitte Ettrup fra Circle Development sitter i nettverket for Forum for cirkulær plastemballage i Danmark som er inspirator for det etablerte forumet i Norge som skal levere et veikart i august.
 • Ikke annonsert


Program blir oppdatert kontinuerlig

13.30–14.30

EXPO - tour

14.30–15.30

Foredragsholder: Linda Thorsteinsen, Informasjonsrådgiver, Oslo kommune Renovasjonsetaten, SirkuLÆR | Elisabeth A. Helle, Avdelingsleder kunde og innsamling, Avfall Sør | Thomas Horne, Forfatter, Kunsten å ikke kaste mat | Katarina Medbøe Eriksen, Daglig leder, Circular ways | Jannicke Gerner Bjerkaas, Direktør karbonfangstprosjektet, Fortum Oslo Varme | Thomas Hartnik, Forretningsutvikler, Lindum | Marit Dolmen, Manager Process Development R&D, Elkem | Steinar Wasmuth, CEO/Grunder, Bioretur | Anette Nihlén Moritz, Miljøsjef, Veidekke Entreprenør AS | Hanne Elisabeth Høiesen, Bærekraftsjef, FJONG | Elisabeth Johnsen, Lending Manager, FJONG | Arnt-Willy Hjelle, Bærekraftsansvarlig, FRETEX | Hanne Christensen Lystad, Manager, PWC | Jan Olav Stein, Prosjektleder Avfallsug, Tønsberg kommune | Kåre Edvardsen Ansvarlig Avfallshåndtering, Halden kommune

DEL II: PARALLELLER 1.MENNESKER 2.MILJØ 3. MARKED

MENNESKER

Foredragsholdere:

 • Oslo Renovasjonsetaten, SirkuLÆR, Linda Thorsteinsen
  SirkuLÆR er Oslo kommune Renovasjonsetatens opplæringstilbud innenfor kretsløpsbasert avfallshåndtering, ombruk og avfallsreduksjon. Hovedmålgrupper er fjerdeklassinger, videregående skoler, voksenopplæringene i Oslo og egne ansatte. I opplæringen snakker vi om bærekraft, sirkulær økonomi, avfallshierarki og eget tjenestetilbud tilpasset målgruppenes nivå og forutsetninger. Hva er viktigheten av tidlig læring og hva er effekten etter flere år med innsats for kunnskaps- og kompetansebygging.
 • Avfall Sør, Elisabeth Helle
  Hva er verdien av ung kompetanse? Hva får virksomheten eller bransjen igjen for ansette en nyutdannet midlertidig eller i etablerte stillinger? Avfall Sør forteller om sine erfaringer.
 • Mataktivist og forfatter, Thomas Horne
  Foredraget tar utgangspunkt i boken; «Kunsten å ikke kaste mat», som i stor grad har vært svært delaktig i å sette matsvinn-problematikken på dagsordenen i media og blant folk flest.
 • Circular ways, Katarina Medbøe Eriksen
  Arbeid med Sosialt entreprenørskap
 • Ragn-Sells, Bente Sørum, Direktør marked og kommunikasjon
  Bestepraksis samarbeid. Oslo skal kutte utslippene av klimagasser med 36 prosent innen 2020, og redusere utslippene med 95 prosent innen 2030. Dette er ikke noe Oslo kommune klarer alene, de er avhengige av å ha både næringsliv og befolkning på laget. Derfor samarbeider nå Ragn-Sells AS, Bring og KLP om #ELSKEDEBY.MILJØ

Foredragsholdere:

 • Fortum Oslo Varme, Jannicke Gerner Bjerkaas, Direktør karbonfangstprosjektet
  Hvordan bidrar arbeidet med CCS og CCU til å nå togradersmålet og hvordan jobber Fortum Oslo Varme med et samspill mellom resirkulering og lagring for å løfte bransjen mot en sirkulær økonomi både nasjonalt og globalt?
 • Lindum & Elkem, Thomas Hartnik & Marit Dolven
  Biokull – et viktig klimatiltak og et attraktiv produkt for industri og landbruk
 • Bioretur, Steinar Wasmuth
  Fiskeslam - et problem eller en ressurs?
 • Veidekke Entreprenør AS, Anette Nihlén Moritz, Miljøsjef
  Hva er miljøkravene mot entreprenørbransjen bygg og anlegg? Hva innebærer "BREEAM" mål og hvordan kan avfallsleverandører møte disse utfordringene?
 • Halden kommune, Kåre Edvardsen, ansvarlig for avfallshåndtering
  Kåre Edvardsen forteller om deres erfaring med bruk av sensorteknologi for innsamling av avfall, og hvordan dette er en viktig del av kommunens klimatiltak.


MARKED

Foredragsholdere:

 • FJONG, Hanne Elisabeth Høiesen & Elisabeth Johnsen
  FJONG er en digital plattform som gjør det enklere å leie og dele antrekk. FJONG opplever stor vekst og har 149 kvinner som aksjonærer. I mai satte trolig FJONG Norges-rekord i både folkefinansiering og kvinneandel
 • Fretex Miljø AS, Arnt-Willy Hjelle
  Tekstil - paradokser og muligheter
 • Tønsberg kommune, Jan Olav Stein, prosjektleder
  Tønsberg kommune presenterer sine planer rundt kommunal planlegging av nedgravd renovasjonsløsning og hvorfor dette passer i en kommune som deres. Hva har de lært av andre, og hvorfor er det viktig med denne type løsning for byer/kommuner som ikke har anledning til å sette av plass til tradisjonelle løsninger?
 • PWC, Hanne Christensen Lystad:
  Hvordan kan man bruke anskaffelser for å få til innovasjon og bærekraftige løsninger? For å få til de gode løsningene må offentlig og privat sektor jobbe sammen. Hanne vil gi en kjapp innføring i nyttig anskaffelsesmetodikk og inspirere med konkrete prosjekter, for eksempel knyttet til miljøvennlige materialer og mindre plastbruk.


Program blir oppdatert kontinuerlig

15.30–15.50

Benstrekk

15.50–17.00

Foredragsholder: Ole Morten Petersen, Direktør, DAKOFA | Jenny Sahlin, Partner & Senior Consultant Waste Management, Profu | Björn Hafsteinn Halldorsson, CEO, Sorpa, Island | Jukka Heikkilä, Managing Director, Southwest Finland Waste Management Ltd | Ali Harlin Research Professor, VTT Technical Research Centre of Finland

Konferansen onsdag avsluttes med en siste plenumsesjon med ulike refleksjoner rundt avfallshåndtering, sirkulærøkonomi og materialgjenvinning fra våre nordiske naboer.

Foredragene holdes på svensk, dansk, norsk og engelsk.

Samtalen mellom landene holdes på engelsk.

17.00–18.00

Egentid

18.00–19.40

Aperitif i EXPO

20.00–02.00

Foredragsholder: Else Kåss Furuset Toastmaster festmiddag,10.00–15.00

Velkommen til Samarbeids- og kunnskapsdagen 2019

Endringer i programmet kan forekomme.

På Årskonferansen samles 1000 mennesker fra bransjen og relevant næringsliv for å diskutere aktuelle tema, dele kunnskap og bli inspirert. Hovedgrunnen til deltakelse er nettverksbygging og samtaler med andre mennesker som er opptatt av det samme. Derfor har vi i 2019 dedikert torsdagen til en egen samarbeids- og kunnskapsdag. Her vil det arrangeres workshops og relevante møter mellom bransjen og annet næringsliv.

Dagen består av tre ulike parallelle sesjoner før og etter lunsj - du kan altså bare melde deg på en før og en etter lunsj. Du kan også velge kun et møte om du ønsker det

Dagen starter 10 og varer til 15, inkludert lunsj. Hver sesjon varer 1 eller 2 timer og krever egen påmelding. Du må også melde deg på lunsjen.

Samarbeidsdagen er inkludert i deltakerprisen, men har begrenset med plasser.

NB: Det er ikke EXPO denne dagen.


FØR LUNSJ: 10 - 12

Møte 1: Bransjens omdømme
Tid: kl. 10 - 12

Kan vi nå EUs materialgjenvinningsmål gjennom å jobbe med bransjens omdømme?
Sesjonen inneholder både foredrag og felles diskusjoner
Avfall Norge fasiliteter møtet.

Ansvarlig: sara.wilsgaard@avfallnorge.no

Antall tilgjengelige plasser: 100


Møte 2: Innovasjon og brukerinnsikt
Tid: kl. 10 - 12

Det blir foredrag om innovasjon og brukerinnsikt i samarbeid med en av våre lokale samarbeidspartnere for 2019, Renovasjonsetaten i Oslo.

Ingvild Sundby har jobbet med tjenestedesign og brukeropplevelse i Oslo kommune siden 2013. I dag er hun produkteier for proaktive og personaliserte tjenester i Origo. Origo er kommunens driver i digitaliseringsarbeidet. Ingvild skal snakke om hvordan vi i Oslo bruker brukerinnsikt for å skape nye digitale løsninger og tjenester.

Deretter vil vi presentere tre rykende ferske innovasjonscase, deriblant caset som vant innovasjonsprisen dagen før. Målet er å gi dere et grundigere innblikk i bakgrunnen av prosjektene og hvorfor disse ble nominert.

Renovasjonsetaten vil fasilitere foredragene. Velkommen til en nyttig og spennende sesjon!

Ansvarlig: kjersti.kristoffersen@renovasjonsetaten.no

Antall tilgjengelige plasser: 100


Møte 3: Marint avfall må systematiseres - avfallsbransjen kan ha løsningene
Tid: kl.10 - 12

Marin forsøpling, plasthvaler, og plaststrategier – vi kan lese om disse temaene daglig. Det er ikke mange ukene siden hele landet ryddet under Strandryddeuken, og hva skjedde med alt dette avfallet etter det ble plukket opp?

Senter for oljevern og marint miljø jobber med verktøy og løsninger for koordinering av marint avfall, og er avhengig av å få med hele Norges avfallsbransje på laget.

Det vil bli korte introduksjonsforedrag og oppgaver under denne workshopen.

Antall tilgjengelige plasser: 30

LUNSJ: 12 - 13


ETTER LUNSJ: 13 - 15

Møte 4: Avfall Norges Handlingsplan 2020
Tid: kl. 13 - 15

Avfall Norge presenterer planer for 2020 inkludert planer for faggrupper og nettverk. Sesjonen inkluderer en felles diskusjon om mulig samarbeid.

13 - 14: Presentasjonen av Handlingsplan
14 - 15: Diskusjon om samarbeid knyttet til Handlingsplan

Ansvarlig: silje.rosenlund@avfallnorge.no

Antall tilgjengelige plasser: 100

NB: Om du både er interessert i å få med deg informasjon om Avfall Norges Handlingsplan 2020 og status på digitalisering kan du melde deg på Handlingsplan og digitalisering og bytte møte etter presentasjonene. De som ønsker å snakke om mulig samarbeid knyttet til Handlingsplanen blir igjen.

Møte 5: Status digitalisering
Tid: kl. 14 - 15

Ønsker du å vite noe om status på digitaliseringsarbeidet?
Sesjonen er ledet av styringskomiteen til Digitaliseringsløftet til Avfall Norge

Antall tilgjengelige plasser: 60


Møte 6: Nordisk samarbeid: tekstiler
Tid: kl. 13 - 15

Vi inviterer til foredrag og diskusjoner i samarbeid med Finland. Møtet foregår derfor på engelsk. Hensikten er å dele erfaringer på arbeid med tekstiler og se på mulig samarbeid fremover.

Topics:

1. End-of-life-textile: post consumer textile waste refining in Finland and similarities in Norway. What is important to focus on going forward, how can we collaborate?

2. Nordic report on textiles - what is the status and what should be the content?

Avfall Norge fasiliteter møtet.
Ansvarlig: hakon.bratland@avfallnorge.no

Antall tilgjengelige plasser: 100