Lukk søk

Tidligere konferanser

Tidligere konferanser:

2019 - Mennesker I Miljø I Marked

For å få til en sirkulær økonomi må det eksistere et samspill mellom menneskene, miljøet og markedet. Vi må skape en trippeleffekt. Bransjen er sentral i den sirkulære økonomien: For trygg og miljømessig ivaretakelse av viktige ressurser. For produksjon av resirkulerte råvarer og energi og etablering av nye markeder. For å lage enkle løsninger for mennesker. Samtidig er vi avhengig av noen viktige elementer: Vi må bygge kompetanse og samarbeide med andre om å skape en felles forståelse som bidrar til adferdsendring. Vi blir styrt av bærekraftsmålene, markedet og samfunnets behov for å endre infrastruktur. Innovativ teknologi er drivere i dette. Å gripe om alt dette er nødvendig for å få til de endringene som skal til for en vellykket sirkulær økonomi. Alt avhenger av menneskene som skal gjennomføre dette og alt handler om samarbeid, så hvordan sikrer vi trippeleffekten for en sirkulærøkonomi?

Konferansen i 2019 samlet rekordmange deltakere og vi snakket om disse temaene overordnet og dypdykke i eksempler rundt utfordringer og muligheter i paralleller. Vi fikk innblikk i Oslo Europeisk miljøhovedstad og dirkuterte Nordiske utfordringer og løsninger. 2018 - Industriell bærekraft

Industriell bærekraft er en viktig forutsetning for å lykkes med en sirkulær økonomi.

Vi må designe, produsere, forbruke og resirkulere varer og utvikle tjenester på en ny og smartere måte. Vi må samarbeide i å utnytte avfallets verdi. Avfall er råvarer, og råvarer er business.

Vi ser fremveksten av industriell bærekraft i offentlig og privat sektor både i og utenfor bransjen. Ressursene i avfallet utnyttes til ny verdiskapning og økt konkurransekraft for norsk industri, på en trygg og miljømessig måte. Sirkulærøkonomien gir rom til å skape nye markeder og arbeidsplasser.

Men det er fortsatt en vei å gå. Industriell bærekraft handler om å sette de riktige resirkulerte råvarene i omløp og i mindre grad ta opp jomfruelige råvarer, og skape forretning av det. Det handler om å skape verdi på bunnlinjen og i arbeidsmarkedet. Industrien må være bærekraftig for økonomien, for klima og miljøet, og helse.Samarbeid, teknologi, innovasjon, kunnskapsdeling og samarbeid er nøkkelord.

2017 - Sirkulær fremtid

I 2017 samlet vi designere, produsenter, handel, forbrukere og andre fra næringslivet sammen med bransjen og sentrale leverandører, 84 utstillere, med fokus på å skape en sirkulær fremtid.

2016 - Klima og kapital