Arskonferansen 2024 banner mobile

Arendalsuka - Biogass som klimaløsning – kan kumøkka danke ut fossilt?

Norges Bondelag, Avfall Norge, Norsk Gartnerforbund og Energigass Norge inviterer til seminar under Arendalsuka 2019.

Beskrivelse
Program

Stortinget har et mål om at 30 prosent av all norsk husdyrgjødsel skal bli til biogass og bidra til å danke ut fossilt drivstoff i åra framover. Hvordan kan biogass laget av norsk husdyrmøkk bli en viktig klimaløsning for Norge og hvor står vi i dag?

På programmet står blant annet:
Østfoldforskning presenterer en fersk nasjonal kartlegging for husdyrgjødsel og biogass v/ Kari-Anne Lyng, PhD, Sivilingeniør i produktutvikling og produksjon

Presentasjon av inspirasjonsprosjekter innen biogass fra hele landet.

Politikerdebatt: Hvordan få fart på biogassbruken og hva skal til for at mer av husdyrgjødsla havner i biogassreaktoren?

I panelet:
Lene Westgaard-Halle (Høyre), Stortingets energi- og miljøkomite
Stein Erik Lauvås (Arbeiderpartiet), Stortingets kommunalkomite
Arne Nævra (SV - Sosialistisk Venstreparti). Stortingets transport- og kommunikasjonskomite
Alfred Bjørlo (Venstre), ordfører i Eid Kommune

Møteleder: Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag


Seminaret vil finne sted onsdag 14. august under Arendalsuka kl. 15:30 - 17:00.

Onsdag 14. august

15.30–17.00

Biogass som klimaløsning – kan kumøkka danke ut fossilt?