Arskonferansen 2024 banner mobile

Arendalsuka - Hvorfor tillater vi at mange fritidsbåter dumpes i havet?

Marin forsøpling er et stort miljøproblem. Plastforsøplingen er et mest synlige problemet, og hundrevis av strandryddere bidrar i å rydde opp plastforsøplingen. Men hva med forsøplingen vi ikke ser? Omtrent 5000 herreløse fritidsbåter dumpes i havet hvert år

Beskrivelse
Program

Hvorfor tillater vi at mange fritidsbåter dumpes i havet hvert år?
.
Det er i dag over 900 000 fritidsbåter i Norge, og antallet øker. Det forventes at problemet med brukte og gamle båter vil vokse seg større etterhvert som deres tid på sjøen er omme. Dagens prøveordning for panteordningen for fritidsbåter har hatt stor suksess, men ordningen er langt fra god nok til å være en bærekraftig og varig løsning for forsøplingsproblemet med at båtene dumpes!

Vi inviterer til debatt om hvorfor så mange fritidsbåter dumpes i havet hvert år, og hva skal til for å hindre at dette skjer!


Debattmøte kl. 19:00 - 20:10

Servering og mingling kl. 20:15

Tirsdag 13. august

19.00–21.00

Debatt og mingling med enkel servering