Batteriseminaret: Hvordan skape en grønn verdikjede?

Det produseres stadig flere og kraftigere batterier. For å oppnå en sirkulær økonomi våre er vi avhengige av en batteriverdikjede som bevarer ressursene, og som er i stand til å møte den økte produksjonen. Hvem er aktørene i denne verdikjeden? Hvordan samarbeider de i dag? Hvilke utfordringer møter de?

Seminaret holdes på The HUB i Oslo.

Programmet oppdateres.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Torsdag 25. mai

09.00–10.00

Introduksjon og rammebetingelser

09.00–09.10

Velkommen til dagen

Foredragsholder: Runar Bålsrud Administrerende direktør, Avfall Norge

09.10–09.25

Avfall Norges prosjekt på batterier

Foredragsholder: Kåre Fostervold - Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

10.05–10.20

Pause

10.30–11.30

Hvem er de nye aktørene?

10.30–10.50

Batterier for grønn omstilling

Foredragsholder: Frode Hvattum Vice President, Sustainability, FREYR Battery

10.50–11.10

Nytt liv for bilbatterier

Foredragsholder: Nassir Farooq Founder, EV HUB

11.10–11.30

Foredragsholder: Sigmund Kjelland Foretningsutvikler, IFE

IFE er et forskningsinstitutt som jobber I skjæringspunktet mellom akademia og industrien, og jobber derfor med problemstillinger både tilknyttet dagens løsninger, I tillegg til neste generasjons batterier. Samtidig som det blir stadig flere batterier I elbiler og tilknyttet kraftsektoren kommer det nye muligheter og utfordringer: hvordan kan man gjenbruke batterier på en sikker måte, vil vi få batterier med andre kjemier enn litium, og hva kan batteriene egentlig brukes til?

11.30–12.25

Lunsj

12.30–13.30

Gjenvinning og ressursutnyttelse

12.30–12.50

Gjenvinning og ny teknologi

Foredragsholder: Jon Emil Furuseth Country Manager High Energy Batteries, Stena Recycling AS

13.10–13.30

Bilindustriens perspektiver

13.50–14.05

Pause

14.00–15.00

Innsamling av batterier

14.10–14.30

TBA

Foredragsholder: Joakim Sandvik Gulliksen , Naturvernforbundet

14.30–14.50

Innsamling og gjenvinning - hvor gode er vi?

Foredragsholder: Morten Onsrud Fagsjef batterier, Norsirk AS

14.50–15.10

TBA

Foredragsholder: Stine Helgeland Daglig leder, LOOP

15.30–15.45

Pause

15.00–16.00

Batterier i Norge - hvordan kan avfalls- og gjenivnningsbransjen samarbeide med øvrig industri?

Runar Bålsrud

Administrerende direktør, Avfall Norge

Runar Bålsrud tok over som administrerende direktør i Avfall Norge i oktober '22. Han kom fra stillingen som daglig leder i Innovasjon Gardermoen. Bålsrud har også 12 år bak seg som ordfører i Hurdal kommune, og startet sin karriere i Forsvaret. Han er visepresident i Norges friidrettsforbund, og er også trener for unge friidrettstalenter.

Kåre Fostervold

- Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

Kåre har 20 års erfaring fra politikken, som lokalpolitiker, stortingsrepresentant og statssekretær. For øvrig har han lang erfaring fra energibransjen.

Frode Hvattum

Vice President, Sustainability, FREYR Battery

Frode Hvattum er Vice President, Sustainability i FREYR Battery og har nesten 20 års erfaring med bærekraft og strategiarbeid. Han er utdannet innen bedriftsøkonomi og ledelse fra Universitetet i Fribourg.

Nassir Farooq

Founder, EV HUB

Sigmund Kjelland

Foretningsutvikler, IFE

Jon Emil Furuseth

Country Manager High Energy Batteries, Stena Recycling AS

Jon Emil Furuseth arbeidet 12 år i Exide Technologies AS, en global batteriaktør, før han gikk videre til Stena Recycling. I Stena Recycling arbeider han med høyenergi-batterier (el.bil batterier/marine/industri) som skal få nytt liv og gå inn i den sirkulære økonomien både via gjenbruk og gjenvinning.

Joakim Sandvik Gulliksen

Morten Onsrud

Fagsjef batterier, Norsirk AS

Morten Onsrud har jobbet med batterier i Norsirk siden 2018. Han har en doktorgrad i materialteknologi fra NTNU, med vekt på batterier. Morten Onsrud var styremedlem i Avfallsforsk 2019-2021

Stine Helgeland

Daglig leder, LOOP