Lukk søk

Deponiseminaret 2019

Årets deponiseminar vil blant annet ha fokus på deponienes rolle i en sirkulær økonomi og hvordan avslutte og legge tilrette for etterbruk av deponi

Husk earlybird før 9.oktober


Beskrivelse
Program

Årets deponiseminar starter med litt faglig inspirasjon før middag.

Blant annet vil vi høre hvordan AF-Decom tilrettelegger sin deponivirksomhet for å imøtekomme den sirkulære økonomien.

Oslo kommune, Eiendoms-og byfornyelsesetaten forvalter Langøyene i Indre Oslofjord. Dette er et stort, gammelt deponi som krever opprensing. Vi får høre om dette prosjektet.

Avslutning og etterbruk av deponier er et tema som interesserer store deler av deponibransjen. NGI forteller om tilrettelegging av slike områder for etterbruk.

Alt dette er allerede første dag - dere kan gå til middag med en hel masse å snakke sammen om!


Dag to er en full dag med innlegg og foredrag.

Blant annet kan vi melde om at Miljødirektoratet orienterer om status på betonforskriften. NGI og Sintef har et oppdrag om en vurdering av materialgjenvinning av beton og hvordan det forholder seg i forhold til kravene for CrVI. For å fortelle oss om dette kommer Cathrine Echbo fra NGI.

Fylkesmannen i Viken kommer og orienterer om ny organisering og hvordan oppfølging av deponiene vil være fremover.


Overnatting kr.1245, - må bestilles og betales av deltakeren selv via https: //www.nordicchoicehotels.no med kode «AVFALLNORGE»

Book rom innen 4. oktober for å få garantert plass og avtalt pris.

- Legg inn hotellet du vil bo på, dette er ikke en side bare for dette hotellet.

Det er ikke oppført et program enda eller kurset / arrangementet har ikke et spesifikt program