Lukk søk

Kurs i basiskarakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi

Driftsansvarlig for deponiet er ansvarlig for å kontrollere om avfallet kan deponeres på bakgrunn av fremlagt dokumentasjon. For å kunne kontrollere om dokumentasjonene er god nok er det en forutsetning at man har kunnskap til kravene til innholdet i en basiskarakterisering.

Kurset er aktuelt for både de som produserer avfallet og for de som mottar avfall til deponi.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Kurset er delt inn i fire deler. Tre videoer og ett live-møte. Deltakere får tilsendt lenke til videoene og andre praktiske forberedelser en uke i forkant. Hver av videoene er på ca. 10 minutter. Alle videoene inneholder mye og komprimert informasjon som det er viktig å ha fått med seg for at deltakeren skal ha nytte av live-møtet.

Kursholder Marit S. Asklien.

Priser:

1 deltaker: kr 5 000,- for medlemmer (7 000,- ikke medlemmer)

20 % på deltager 2
40 % på deltager 3
60 % på deltager 4
80 % på deltager 5

Program:

Video: Del 1- Introduksjon
Denne videoen gir deg bakgrunnskunnskap om regelverk og definisjoner som er nødvendig for å kunne gjennomføre resten av kurset

Video: Del 2- Basiskarakterisering
I denne videoen går kursleder gjennom hovedprinsippene for hvorfor og hvordan basiskarakterisere avfall

Video: Del 3 - Mottakskontroll
I denne videoen går kursleder gjennom hvordan gjennomføre mottakskontroll og litt om avvisning av avfall.

Zoom-møte 0900 - 1200: Del 4 - Detaljer og erfaringsdeling
Møtet gir en kort oppsummering av hvert av temaene som er gjennomgått på videoene samt en utdyping av noen av punktene i videoene. Kursholder vil også vise eksempel på basiskarakterisering og vise hvordan du kan bruke den europeiske avfallslisten. Det vil være pauser underveis.

Det er satt av tid til diskusjoner, utveksling av erfaring mellom deltakerne, samt spørsmål.


Torsdag 26. november

09.00–12.00

Foredragsholder: Marit Asklien Overingeniør, mail: marit.asklien@movar.no, MOVAR IKS

Video: Del 1- Introduksjon
Denne videoen gir deg bakgrunnskunnskap om regelverk og definisjoner som er nødvendig for å kunne gjennomføre resten av kurset

Video: Del 2- Basiskarakterisering
I denne videoen går kursleder gjennom hovedprinsippene for hvorfor og hvordan basiskarakterisere avfall

Video: Del 3 - Mottakskontroll
I denne videoen går kursleder gjennom hvordan gjennomføre mottakskontroll og litt om avvisning av avfall.

Zoom-møte 0900 - 1200: Del 4 - Detaljer og erfaringsdeling
Møtet gir en kort oppsummering av hvert av temaene som er gjennomgått på videoene samt en utdyping av noen av punktene i videoene. Kursholder vil også vise eksempel på basiskarakterisering og vise hvordan du kan bruke den europeiske avfallslisten. Det vil være pauser underveis.

Det er satt av tid til diskusjoner, utveksling av erfaring mellom deltakerne, samt spørsmål.

Det er viktig at alle har sett tilsendte videoer i forkant av møtet.

Møtet gjennomføres i verktøyet ZOOM:

Generelle digitale møteregler og anbefalinger:

Hvordan Bruke Zoom Deltakere 1

1. Logg på 15 minutter før start
2. Ha på mute når du deltar - så vi unngår bakgrunnsstøy
3. Om du skal snakke/stille spørsmål/kommentere skru på lyd og gjerne video
4. Bruk chatfunksjonen til å stille spørsmål eller be om å stille spørsmål, eller annen informasjon. Avfall Norge bistå med ordstyring og svare på tekniske/praktiske spørsmål
5. Bruk gjerne "reactions" med tommel opp ved "OK"
6. Om nettilgangen din er dårlig, skru av video

Marit Asklien

Overingeniør, mail: marit.asklien@movar.no, MOVAR IKS

Stilling: Overingeniør hos MOVAR. - Overvåking av det ytre miljøet ved Solgård Avfallsplass. Ansvar for kontrollprogrammene ved Solgård Avfallsplass. Utarbeidelse av prosedyrer for Solgård Avfallsplass. Miljørapportering. Prosjektleder og deltager for diverse prosjekter ved renovasjonssektoren. Tidligere sikkerhetsrådgiver for transport av farlig gods på landevei. - Østfold Fylkeskommune: Sensor i gjenvinningsfaget Tidligere stillinger i andre bedrifter: - Laboratorieingeniør ved Borregaard Ind. Ltd. Kjemiske analyser og metodeutvikling for analyser. Utdannelse: - Høyskoleingeniør - Kjemi, studieretning bioteknologi - Høgskolekandidat, Informatikk Erfaring som kursholder: - Drift av deponi for Avfall Norge - Interne kurs i farlig avfall for MOVAR