Lukk søk

Driftsforum Biogass 2019 AVLYSES

Formatet på driftsforumet er diskusjon og erfaringsdeling. Deltakerne spiller inn egne driftsrelatert tema de ønsker å få belyst. I tillegg har vi erfarne innledere som belyser aktuelle driftsrelaterte temaer, samt befaring til relevante anlegg. Årets befaring er til Mjøsanlegget som nå har vært i drift siden 2017.

Beskrivelse
Program

PRAKTISK INFO:

Meld deg på før 12. april, da øker prisen med 500 kroner

Målgruppen for Driftsforum biogass er de som arbeider med biogass i praksis. Hensikten er å komme sammen for å dele driftserfaringer og lære av hverandre. Dette er ikke et mesterskap i å vise fram hvem som er flinkest, men en ærlig og åpen samling der vi ved å utveksle erfaringer bidrar til å gjøre hverandre gode!

Vi legger opp til et workshop-format med mindre grupper hvor det skal være lett å ta opp og diskutere erfaringer. Kom gjerne med ønsker til tema rundt drift som dere ønsker skal tas opp. Send på forhånd, eller ta med på seminaret. Kontakt Jens Måge i Avfall Norge for spørsmål.

Eksempler aktuelle temaer (ikke uttømmende):

 • Forbehandling av matavfall - status nye løsninger
 • Vedlikehold og reservedeler, hvordan holde kostnadene nede
 • Innblanding av ulike substrat til biogassanlegg – type substrat, egenskaper, forbehandling, blandeforhold mm
 • Oppstart av råtnetanker
 • Bruk av polymer til for-avvanning og etter-avvanning, egenskaper og utfordringer
 • Struvitt – utfelling, kontroll, fjerning
 • Håndtering sand og grus
 • Gasskontroll, drift oppgraderingsanlegg, komprimering, trykksetting / flytendegjøring
 • Forebygge lukt
 • Håndtering biogjødsel
 • Energistyring, energioptimalisering
 • Plast i forbehandling og etterbehandling

Både medlemmer i Norsk Vann og Avfall Norge deltar med medlemspris. Hotell bestilles og betales av den enkelte deltaker. Mer info om stedet og hotellet; Scandic Lillehammer.
Pris rom/frokost NOK 1250,- pr. rom per natt. Tel: 61286000 E-post: Lillehammer.hotel@scandichotels.com

Vi må ha minst 25 deltakere for å kunne gjennomføre arrangementet.

Det er ikke oppført et program enda eller kurset / arrangementet har ikke et spesifikt program