Arskonferansen 2024 banner mobile

Driftsforum: Deponi og masser

Det er to år siden forrige driftsforum for deponi. I år går turen til Tromsø og Perpetuum. Driftsforumet arrangeres over to dager. Den første dagen fokuseres det på anleggsteknikk, og da spesielt hvordan man kan oppnå en stabil deponikonstruksjon ved deponering av ustabile masser som eksempelvis filterkaker. Det blir caser og erfaringsutvekslinger. Dag 2 reiser vi på befaring til Perpetuums deponi på Stormoen, og får et grundig innblikk i Perpetuums drift der.

Påmeldingsfrist: 5. august

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Onsdag 28. august

12.00–12.30

Lunsj

12.30–17.00

Foredragsholder: Gorm Eine Thune, Rådgiver FoU, Lindum AS | Marte Liaklev Driftsleder, Behandlingsavdelingen, Innherred Renovasjon IKS

- Praktiske erfaringer knyttet til mottak av ustabile filterkaker fra sanering og jordvasking av gammelt deponi på Slettebakken, Lindum

Oppdateres fortløpende...

18.00–19.00

Aperitif

19.00–21.00

Middag

Torsdag 29. august

08.30–09.30

Felles avreise fra The Edge til Vollan gjestestue i Nordkjosbotn

09.30–11.30

Foredragsholder: John Barlindhaug FOU og prosjektsjef, Perpetuum

Det informeres om ting vi vil se på anlegget, herunder:

  • Rensing PFAS i sigevann fra PFAS-celle
  • Kjemisk felling for alt sigevann og sigevannsrensing generelt
  • Arbeid med PFAS-rensing fra alt sigevann
  • Variasjon i sigevannets sammensetning fra ulike deponietapper med ulik avfallssammensetning og alder
  • Stabilitet i deponiene
  • Topptetting
  • Overvåkingsprogram
  • Mottakskontroll
  • mm

11.30–12.30

Lunsj

12.30–14.30

Transport til deponi og befaring

14.30–15.00

Oppsummering og avsluttning

15.00–16.30

Buss til flyplass og Tromsø sentrum

Gorm Eine Thune

Rådgiver FoU, Lindum AS

Gorm Thune er prosjektleder og fagansvarlig for deponiteknikk hos Lindum. Han er utdannet ved NMBU og har tidligere arbeidet hos NOAH og i flere konsulentselskaper.

Marte Liaklev

Driftsleder, Behandlingsavdelingen, Innherred Renovasjon IKS

John Barlindhaug

FOU og prosjektsjef, Perpetuum

John Barlindhaug er utdannet Dr. Ing. innen renseteknologi i 1995 ved NTH (nå NTNU). Han har 10 års erfaring fra konsulentbransjen og snart 20 års erfaring fra avfallsbransjen hos Perpetuum.