Lukk søk

Farlig avfall seminar

Årets farlig avfall seminar vil finne sted på Quality Hotel 33.Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Gjennom to spennende dager vil du blant annet få med deg:

Stena Recycling presenterter sitt farlig avfallsmottak

Norsk Gjenvinning presenterer sitt farlig avfallsmottak

Besøk til Norsk Gjenvinning/Stena Recycling for befaring

Grønt Punkt Norge presenterer ny utredning om "tomt og tørt"

Driftsoperatørens halvtime Denne gangen fra Oslo kommune Renovasjon og gjenvinningsetaten (REG)

DSB, planlagt revisjon mot avfallsanlegg

Informasjon oppdateres fortløpende!


Overnatting bookes med følgende bookingkode: GR019199

Bestill innen 2. mars for å være garantert rom til avtalt pris. (1025 NOK)

Reservasjonene kan gjøres ved å ringe hotellet på tlf 23193333, eller ved å sende mail til: q.hotel33@choice.no


Tirsdag 24. mars

11.00–11.30

Farlig avfallsmottak hos Stena Recycling

Foredragsholder: Torjørn Steensrud Produktsjef FA/Riving, Stena Recycling AS

11.30–12.00

Farlig avfallsmottak hos Norsk Gjenvinning AS

Foredragsholder: Renate Heder Fagleder Farlig Avfall, Norsk Gjenvinning

12.00–13.00

Lunsj

13.15–16.15

Befaring til Norsk Gjenvinning og Stena Recycling

16.15–16.30

Lett servering på hotellet

16.30–17.30

Viktigheten av å håndtere miljøgifter på en miljøriktig måte - konsekvenser for biologien - TBD

19.00–21.30

Middag

Onsdag 25. mars

09.00–09.30

Miljødirektoratet er invitert for å gi en oppdatering og relevant informasjon til farlig avfallsbransjen.

09.30–10.00

Status NOU "Et Norge uten miljøgifter" - TBD

10.00–10.30

Når er jordmasser farlig avfall? - TBD

10.30–10.45

Pause

10.45–11.15

Grønt Punkt Norge presenterer ny utredning om "tomt og tørt"

Foredragsholder: Svein Erik Rødvik Leder Gjenvinningsavdelingen, Grønt Punkt Norge

11.15–11.45

Foredragsholder: Rickard Østbye , Oslo kommune, Renovasjon og Gjenvinningsetaten

Denne gang fra Oslo kommune Renovasjon og Gjenvinningsetaten (REG)

12.00–13.00

Lunsj

13.00–13.30

Behandlingskapasiteten for farlig avfall sprengt? - TBD

13.30–14.00

Farlig avfall i arbeidsmiljø til besvær? - TBD

14.00–14.15

Pause

14.15–14.20

Appen som bare ble et smilefjes

14.20–14.40

Økokrim, hvordan jobber de mot forurensing? - TBD

14.40–15.00

BAT tillatelser - hva er status? - TBD

15.00–15.20

Industrivern - nye krav til bransjen - TBD

15.20–15.50

DSB, planlagt revisjon mot avfallsanlegg

Foredragsholder: Arne Lærdal Sjefingeniør, DSB

Torjørn Steensrud

Produktsjef FA/Riving, Stena Recycling AS

Renate Heder

Fagleder Farlig Avfall, Norsk Gjenvinning

Svein Erik Rødvik

Leder Gjenvinningsavdelingen, Grønt Punkt Norge

Rickard Østbye

Arne Lærdal

Sjefingeniør, DSB