Lukk søk

Farlig avfall seminar

På bakgrunn av Corona-viruset er seminaret utsatt til 24.-25.november.Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Gjennom to spennende dager vil du blant annet få med deg:

Stena Recycling presenterter sitt farlig avfallsmottak

Norsk Gjenvinning presenterer sitt farlig avfallsmottak

Besøk til Norsk Gjenvinning/Stena Recycling for befaring

Grønt Punkt Norge presenterer ny utredning om "tomt og tørt"

Driftsoperatørens halvtime Denne gangen fra Oslo kommune Renovasjon og gjenvinningsetaten (REG)

DSB, planlagt revisjon mot avfallsanlegg

Informasjon oppdateres fortløpende!


Overnatting bookes med følgende bookingkode: GR020178

Bestill innen 9. november for å være garantert rom til avtalt pris. (925 NOK pr enkeltrom inkl. frokost)

Reservasjonene kan gjøres ved å ringe oss på tlf 23193333, eller ved å sende mail til: q.hotel33@choice.no

Det er viktig at deltakern sier ifra til hotellet innen 14 dager før (9. november) dersom du må kansellere rommet de har bestilt.

De som kansellerer etter denne dato vil bli belastet for sin overnatting av hotellet.

Tirsdag 24. mars

11.00–11.30

Farlig avfallsmottak hos Stena Recycling

Foredragsholder: Torjørn Steensrud Produktsjef FA/Riving, Stena Recycling AS

11.30–12.00

Farlig avfallsmottak hos Norsk Gjenvinning AS

Foredragsholder: Renate Heder Fagleder Farlig Avfall, Norsk Gjenvinning

12.00–13.00

Lunsj

13.15–16.15

Befaring til Norsk Gjenvinning og Stena Recycling

16.15–16.30

Lett servering på hotellet

16.30–17.30

Viktigheten av å håndtere miljøgifter på en miljøriktig måte - konsekvenser for biologien

Foredragsholder: Dag Olav Hessen Professor - Senter for biogeokjemi i Antropocen, Institutt for biovitenskap, UiO

19.00–21.30

Middag

Onsdag 25. mars

09.00–09.30

Foredragsholder: Ingebjørg Svindland Senioringeniør, Miljødirektoratet

Miljødirektoratet er invitert for å gi en oppdatering og relevant informasjon til farlig avfallsbransjen.

09.30–10.00

Industrivern - nye krav til bransjen

Foredragsholder: Sjur Berge , Catch 112 Brann & Redning AS

10.00–10.30

Foredragsholder: Randi Warland Kortegaard Daglig leder, Norsk Gjenvinning m3

Når blir forurenset jord og avfall fra riveprosjekter til farlig avfall? Når kommer regelverkene til anvendelse, Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn og klassifisering av farlig avfall?

10.30–10.45

Pause

10.45–11.15

Grønt Punkt Norge presenterer ny utredning om "tomt og tørt"

Foredragsholder: Svein Erik Rødvik Leder Gjenvinningsavdelingen, Grønt Punkt Norge

11.15–11.45

Foredragsholder: Richard Østby , Oslo kommune, Renovasjon og Gjenvinningsetaten

Denne gang fra Oslo kommune Renovasjon og Gjenvinningsetaten (REG)

12.00–13.00

Lunsj

13.00–13.30

Behandlingskapasiteten for farlig avfall sprengt?

Foredragsholder: Morten Vinnstad , Renor

13.30–14.00

Arbeidsmiljø til besvær - nanopartikler i arbeidsatmosfæren

Foredragsholder: Karl-Christian Nordby , Stami

14.00–14.15

Pause

14.15–14.20

Appen som bare ble et smilefjes

14.20–14.40

TBA

14.40–15.00

BAT tillatelser - hva er status?

Foredragsholder: Kristin Espeset Senioringeniør, Fylkesmannen i Rogaland

15.00–15.20

TBA

15.20–15.50

DSB, planlagt revisjon mot avfallsanlegg

Foredragsholder: Arne Lærdal Sjefingeniør, DSB

Torjørn Steensrud

Produktsjef FA/Riving, Stena Recycling AS

Renate Heder

Fagleder Farlig Avfall, Norsk Gjenvinning

Dag Olav Hessen

Professor - Senter for biogeokjemi i Antropocen, Institutt for biovitenskap, UiO

Ingebjørg Svindland

Senioringeniør, Miljødirektoratet

Sjur Berge

Randi Warland Kortegaard

Daglig leder, Norsk Gjenvinning m3

Daglig leder i Norsk Gjenvinning m3 som driver med gjenbruk og mottak av masser fra bygg- og anleggsbransjen. Har jobbet 9 år i Miljødirektoratet (i industriavdelingen tilknyttet konsesjoner av industri og deponier), og som miljøgeolog i Multiconsult. Har også vært avdelingsleder i R3 Entreprenørs miljørådgivningsavdeling som er konsulenter som kartlegger bygg som skal rives.

Svein Erik Rødvik

Leder Gjenvinningsavdelingen, Grønt Punkt Norge

Richard Østby

Fagarbeider/Fungerende Driftsleder. Seksjon for farlig avfall og minigjenbruk. Renovasjons og Gjenvinningsetaten. Oslo Kommune.

Morten Vinnstad

Karl-Christian Nordby

Kristin Espeset

Senioringeniør, Fylkesmannen i Rogaland

Saksbehandler for farlig avfallsanlegg, biloppsamlere, avfallsforbrenningsanlegg, metallgjennvinngsbedrifter og deponier. Har gjennomført mange tilsyn på rivetiltak (store næringsbygg) der fokus har vært håndtering av det farlige avfallet. Arbeider også med utslippstillatelser for næringsmiddelindustri.

Arne Lærdal

Sjefingeniør, DSB