Frokostmøte - hvorfor forsøpler vi?

Ingen vil innrømme at de forsøpler, men likevel finner vi søppel overalt. 46 prosent av søppelet som ble plukka i 2018 kunne spores til personlig forbruk, blant annet i form av plastposer, take-away, sneiper, flasker og snus.

Men hva er det egentlig som skjer i forsøplingsøyeblikket? Og hvordan kan vi forhindre forsøpling effektivt?

Beskrivelse
Program

Hold Norge Rent og Avfall Norge inviterer til foredrag om mennesker, atferd og avfallssystemer, og hva disse har å si for gode tiltak mot forsøpling.

Anne Lene Borgan fra Æra kommer for å prate om deres kvalitative innsiktsstudie hvor de har studert både folk og system for å forstå forsøpling i byrommet og løse opp i søppelparadokset. Forbruker får ofte skylden for forsøplingen, men er det så enkelt?

I tillegg kommer Hold Norge Rent for å prate om deres nye ressursbank som skal gjøre veien mot en søppelfri kommune enklere ved å gi kunnskap og konkrete råd for å lykkes i kampen mot forsøpling.

Det vil bli servert frokost og kaffe fra kl. 08:00. Programmet starter kl. 08:30!

Fredag 15. november

08.00–10.00

08:00: Vi serverer kaffe og lett frokost

08:30: Anne Lene Borgan (Æra) har brukt mye tid på å observere forsøpling i Oslos gater. Forbruker får ofte skylden for forsøplingen, men er det så enkelt? Æra og Oslo kommune har nylig gjennomført et kvalitativt innsiktsstudie hvor de har studert både folk og system for å forstå forsøpling i byrommet og løse opp i søppelparadokset.

08:50 Harald Throne-Holst fra Statens Institutt for forbruksforskning, SIFO, kommer for å prate om forbrukeratferd knyttet til klima og miljø. Diskusjonen om forsøpling blir raskt normativ, og det er forbrukernes handlinger og mangel på korrekte holdninger som det ofte fokuseres på. Det er forbrukerne sitt ansvar! Men er det slik at vi handler på instinkt og med begrenset agens? Et betimelig spørsmål som vi kan stille oss selv er - når forsøpler jeg? Et svar på dette er når det ikke finnes noe sted å gjøre av søppelet mitt! Skal vi stoppe forsøplingen må vi innse at dette er et felles ansvar som også handler om å legge til rette for å bli kvitt søppelet på en forsvarlig måte.

09:10: Forsøpling på Grønland – Ressurser på avveie.

Hva er egentlig sant når det kommer til gateforsøpling på Grønland? Er det verre her enn andre steder, hva kastes på bakken og hvilke tiltak funker egentlig? Ungdommer er eksperter på eget nærmiljø og Mindshift er eksperter på adferd og teknologi. I sommer har Bydel Gamle Oslo har fått hjelpe av begge til å utforske forsøplingsutfordringen på Grønland. Ved å telle, plukke, teste, spørre og grave har de kartlagt hva som egentlig ligger på gata, hvordan det påvirker folk og hva vi kan gjøre med det.

09:30 Hold Norge rent presenterer sin nye ressursbank. Hold Norge Rents nye ressursbank skal gjøre veien mot en søppelfri kommune enklere ved å gi kunnskap og konkrete råd for å lykkes i kampen mot forsøpling.

09:50 Oppsummering