Lukk søk

Grunnkurs driftsoperatør farlig avfall 2020

Farlig avfall inneholder miljøgifter med farlige egenskaper og som kan medføre skader på mennesker og natur. Det er derfor viktig at farlig avfall blir håndtert på riktig måte, og at man er i stand til å identifisere farlig avfall samt gi de rette anvisninger. Alle som jobber på en gjenvinningsstasjon/avfallsmottak må derfor ha tilstrekkelig med kunnskap om farlig avfall. Avfall Norge tilbyr nå et helt nytt og oppgradert grunnleggende kurs som vil ha fokus på sortering, deklarering, rapportering samt arbeidsmiljø spesielt rettet mot alle som jobber med farlig avfall. Kurset består av en dag teori, og en dag praktisk behandling av farlig avfall.

Beskrivelse
Program

Temaer som blir gjennomgått og prøvd i praksis er blant annet:

· Definisjon av FA

· Lover og forskrifter relatert til FA

· Praktisk bruk av veiledningsmateriell

· Klassifisering og deklarering av FA

· HMS

· Praktisk sortering

Det er ikke oppført et program enda eller kurset / arrangementet har ikke et spesifikt program