Lukk søk

Grunnkurs for driftsoperatør farlig avfall

Farlig avfall inneholder miljøgifter med farlige egenskaper og som kan medføre skader på mennesker og natur. Det er derfor viktig at farlig avfall blir håndtert på riktig måte, og at man er i stand til å identifisere farlig avfall samt gi de rette anvisninger. Alle som jobber på en gjenvinningsstasjon/avfallsmottak må derfor ha tilstrekkelig med kunnskap om farlig avfall. Avfall Norge tilbyr nå et helt nytt og oppgradert grunnleggende kurs som vil ha fokus på sortering, deklarering, rapportering samt arbeidsmiljø spesielt rettet mot alle som jobber med farlig avfall. Kurset består av en dag teori, og en dag praktisk behandling av farlig avfall.
Beskrivelse
Program

Dag 1
10.00–11.00  Hva gjør avfall farlig?
11.00–12.00  Reguleringer - lover og forskrifter 
12.00–13.00  Lunsj
13.00–14.00  Generelt om deklarering av farlig avfall - NS 9431/EAL og ADR
14.00–15.00  Risiko ved håndtering av farlig avfall
15.00–16.00  Sortering av farlig avfall
16.00–17.00  Bruk av veiledningsmateriell
17.00–18.30  Oppgaver farlig avfall
 
19.00 - 21.00  MIDDAG på hotellet

Dag 2
09.00–10.00  Ulike typer farlig avfall
10.00–11.00  HMS under arbeid med farlig avfall
11.00–12.00  Lunsj
12.00–14.00  Praktisk sortering og emballering
14.00–15.00  Valg og merking av emballasje
15.00–16.00  Deklarering av sortert avfall

Det er ikke oppført et program enda eller kurset / arrangementet har ikke et spesifikt program