Høstmøtet i Tønsberg 2019

Velkommen til Tønsberg for årets store strategiske møteplass.

Beskrivelse
Program

Årets Høstmøtet viser dere næringslivet i Tønsberg og tar opp flere viktige tema for bransjen (se program).

Høstmøtet starter onsdag 30. oktober med lunsj kl. 1200 på Quality Hotell Tønsberg. Videre blir det befaringer til aktuelle virksomheter i Vestfold. Dagen avsluttes med felles middag på The Sense som ligger rett ved Quality på Tønsberg brygge.

Torsdag 31. oktober starter vi med programmet kl. 0900, og dagen varer til kl. 1530. Programmet inneholder foredrag og gruppediskusjoner.

Deltakerliste

PRAKTISK INFO:

Høstmøtet er Avfall Norges strategiske møteplass, hvor 100 av bransjens ledere møtes for å diskutere bransjens fremtid.

Overnatting kr.1145,- bestilles og betales av deltakeren selv innen 1.oktober via mail til q.tonsberg@choice.no Oppgi ref. Avfall Norge

TOG:

Direkte forbindelse Gardermoen - Tønsberg!

  • Tog fra Tønsberg mot Oslo går 08 over hver hele hver time.
  • Tog fra Tønsberg til Torp går 52 på hver hele time.
  • Det tar ca 10-15 minutter å gå fra hotellet til togstasjonen.

Onsdag 30. oktober

09.30–17.00

09.00–12.00

12.00–13.00

Lunsj til alle som har ankommet hotellet.

13.00–17.00

Befaring 1: Rygg Miljøpark utenfor Tønsberg (maks 60 pers).

Omvisning på det nye kunnskapssenteret og biogassanlegget ved Den Magiske Fabrikken. Kunnskapssenteret som tar imot to skoleklasser hver dag er integrert i pilotveksthuset. Her dyrkes det tomater med biogjødsel og grønn CO2 fra biogassfabrikken. Du får også høre om Tønsberg kommunes planer om avfallssug med mulighet til befaring i sentrum på vei til hotellet.

Befaring 2: Gipsfabrikken til Norsk Gjenvinning på Holmestrand (maks 30 pers)

Deltakere får en presentasjon om Gipsfabrikken på hotellet i forkant fra 1300 - 1330.
Deretter tar vi buss til fabrikken og får en omvisning av fabrikksjef Thomas Topstad.
Befaringen tar totalt 2,5 timer - deltakere vil derfor også ha muligheten til å være "flue på veggen" under pitchingen av ideer etter innovasjonsworkshopen fra 16 - 17 på hotellet.

Befaringene går parallellt, det er kun mulig å melde seg på en.

Du velger befaringen du ønsker å delta på i påmeldingen.

18.30–00.00

Felles middag på The Sense

Torsdag 31. oktober

09.00–14.45

Programmet fokuserer på dagsaktuelle tema for bransjen og inkluderer felles diskusjoner.
Det blir sendt underlag for diskusjonene i forkant av Høstmøtet.

1. Strategien til Avfall Norge: Samle, utvikle og posisjonere, introduksjon av satsingsområder og kjernevirksomheten v/Nancy Strand, Avfall Norge & Berit Pettersen, Styreleder Avfall Norge

2. Næringspolitikk og rammevilkår v/Cecilie Lind, Avfall Norge

PAUSE

2. Satsingsområdene til Avfall Norge:

Konkretisering satsingsområdene før det blir en lang felles diskusjon på bordene.
Satsingsområder:
DigsIT (digitalisering, standardisering, IT, teknologi, effektivitering)
REthinking waste (Resirkulerte råvarer)
Bransjeløftet

3. Diskusjoner
Hensikten er å få innspill på hva deltakerne mener kan gjøres for å nå målene per tema og hva Avfall Norge skal prioritere, og ta dette med videre i det konkrete arbeidet med handlingsplan for 2020.

Vi har 10 cafebord med minimum 10 per bord. Bordene tar for seg strategi, satsingsområde og kjernevirksomhet. Hvert 15 minutt blir det rullering hvor deltakere flytter på seg. Deltakerne får tilsendt de temaene i forkant, slik at de kan tenke igjennom hvilket bord de vil starte på. Avfall Norge har ansvar for hvert sitt bord og noterer ned innspill.

4. Kort gjennomgang av resultater
Innspillene blir samlet og vurdert etter Høstmøtet og sendt ut.

LUNSJ

5. Kompetanse, forsning og innovasjon

6. HMF - Lansering av REPLAS - plastinnovasjon

7. Intro REdu II v/Jens Måge
8. Intro Kompetansebehov v/Silje Rosenlund

9. Diskusjoner - 30 min
Vi fordeler disse to temaene på 10 bord, hvor 5 grupper diskuterer REdu II og 4 Kompetansebehov.
Etter 15 minutter roterer vi. Vi samler og vurderer innspill i etterkant.

PAUSE

10. Presentasjon av Circularity Gap Report.

Vi satser på å avslutte 1445.

Endringer kan forekomme.