Banner mobile

Informasjonsmøte Renovasjonsbenchmark 2022

Avfall Norges renovasjonsbenchmarking (RBM) kartlegger kostnadsbildet, nøkkeltall og forbedringspotensiale i ulike deler av renovasjonstjenesten.

Beskrivelse
Program


Profesjonell ledelse krever mål. Det innebærer også mulighet for å følge måloppnåelsen, identifisere avvik og ikke minst kartlegge forbedringsmuligheter. Å sammenligne seg med andre virksomheter i kommunal regi, gir meningsfull innsikt i hvordan man presterer.

Dette er et unikt tilbud utviklet for kommunale renovasjonsselskap å sammenligne seg med hverandre og lære av de beste i kommunal renovasjon, og neste runde begynner allerede i februar, 2022.

Vil du vite mer? Vi inviterer til gratis digitalt informasjonsmøte 19. januar kl 10-12.

Onsdag 19. januar

10.00–12.00

Informasjonsmøte om Renovasjonsbenchmarking 2022