Intro til avfall og sirkulærøkonomi

Er du nyansatt eller jobber i en annen sektor og nysgjerrig på bransjen? Denne dagen gir deg en overordnet introduksjon til arbeid med avfall, gjenvinning og sirkulærøkonomi. Målet og å bli kjent med bransjen og ta med seg kunnskap og motivasjon inn i ny jobb.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Dette er første gang Avfall Norge arrangerer denne introdagen, som er en utvikling og forenkling av grunnkurset. Dagen skal gi et overblikk over bransjen og består av en overordnet introduksjon, innlegg fra ulike virksomheter som jobber med avfall og sirkulærøkonomi og gruppeaktiviteter.

Er du student og nysgjerrig på bransjen?
Meld deg gjerne på, men vær oppmerksom på at antall studenter per seminar eller kurs er 2 stykker, det er derfor førstemann til mølla. For mer informasjon om arbeidet bransjen gjør mot studenter, se REdu - bransjens kompetanseløft


Mandag 9. mars

09.00–10.00

Foredragsholder: Silje Marie Rosenlund Leder Medlem og Marked, Avfall Norge

Velkommen
Bli-kjent-runde
Definisjoner, fakta og tall

10.00–10.30

Hvordan få farlige stoffer ut av kretsløpet?

Foredragsholder: Roar Hansen Generalsekretær, Norsk Forening for Farlig avfall

10.30–11.15

Hvordan utnyttes energien i avfallet?

Foredragsholder: Roy Ulvang, Fagrådgiver Energigjenvinning, Avfall Norge | Kirsti Berg Grundnes Utviklingssjef, VEAS

11.15–11.30

Aktivitet

11.30–12.30

Lunsj

12.30–13.15

Hvordan jobbes det for økt materialgjenvinning og sirkulærøkonomi?

Foredragsholder: Linda Thorsteinsen, Informasjonsrådgiver, Oslo kommune renovasjons- og gjenvinningsetaten | Christina Ek Forretningsutvikler, Norsk Gjenvinning

13.15–13.55

Hvordan jobbes det for økt ombruk?

Foredragsholder: Arnt-Willy Hjelle, Bærekraftsansvarlig, FRETEX | Lasse Kilvær Partner, Resirqel

13.55–14.05

Aktivitet

14.05–14.20

Pause

14.20–14.35

Avfallsreduksjon og delingsøkonomi

Foredragsholder: Silje Marie Rosenlund Leder Medlem og Marked, Avfall Norge

14.35–15.05

Produsentenes ansvar

Foredragsholder: Gunnar Moen Fagansvarlig, Grønt Punkt Norge

15.05–15.20

Myndighetenes rolle og arbeid med rammevilkår

Foredragsholder: Cecilie Lind Administrerende direktør, Avfall Norge

15.20–15.40

Bruk av kompetanseutvikling og digitalisering for å lykkes med sirkulærøkonomi

Foredragsholder: Silje Marie Rosenlund Leder Medlem og Marked, Avfall Norge

15.40–15.50

Aktivitet

15.50–16.00

Hva nå?

Foredragsholder: Silje Marie Rosenlund Leder Medlem og Marked, Avfall Norge

Silje Marie Rosenlund

Leder Medlem og Marked, Avfall Norge

Roar Hansen

Generalsekretær, Norsk Forening for Farlig avfall

Roar Hansen har vært generalsekretær i Norsk forening for farlig avfall (NFFA) siden 2006. Han var tidligere styreleder i samme forening. Han har bransjeerfaring fra 1999, bl.a. som informasjonsdirektør i NOAH AS.

Roy Ulvang

Fagrådgiver Energigjenvinning, Avfall Norge

Kirsti Berg Grundnes

Utviklingssjef, VEAS

Linda Thorsteinsen

Informasjonsrådgiver, Oslo kommune renovasjons- og gjenvinningsetaten

Christina Ek

Forretningsutvikler, Norsk Gjenvinning

Arnt-Willy Hjelle

Bærekraftsansvarlig, FRETEX

Lasse Kilvær

Partner, Resirqel

Gunnar Moen

Fagansvarlig, Grønt Punkt Norge

Cecilie Lind

Administrerende direktør, Avfall Norge