Kan politikk gjøre ‘fast fashion’ umoderne?

Hvordan følger vi opp EUs tekstilstrategi med virkemidler som virker? Hvilke virkemidler må til for at 'fast fashion' skal gå ut av mote?

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Prosjektet Wasted Textiles ved SIFO og Avfall Norge inviterer til et halvdagsseminar.
'Alle' snakker om utvidet produsentansvar (EPR), men hvordan kan et produsentansvar for tekstiler utformes og fungere i praksis?

  • Hvordan kan EUs tekstilstrategi og politiske virkemidler styrke norsk tekstilindustri og gi ny verdiskaping innen ombruk, reparasjon og gjenvinning?
  • Forslag til et målrettet produsentansvar blir presentert og vi inviterer politikere og industrien debatt og diskusjon av forslaget.

Dette er et formidlingsseminar i regi av forskningsprosjektet Wasted Textiles som er finansiert av Norges Forskningsråd og Handelens Miljøfond med brukerfinansiering fra Avfall Norge og Tekstil 2025.

Videopptak fra seminaret kan sees her.

Torsdag 19. mai

08.45–09.00

Kaffe og blings

09.00–09.10

Foredragsholder: Jens Måge Fagrådgiver, Avfall Norge

09.10–09.25

Miljøeffekter av tekstiler og hovedinnholdet i EU's tekstilstrategi

Foredragsholder: Lars Fogh Mortensen Consumption, Products and Plastics Expert, Det europeiske miljøbyrået EEA

09.25–09.40

Can EU's Textile strategy and recommendations on a harmonised Extended Producer Responsibility make “fast fashion go out of fashion?"

Foredragsholder: Eléonore Maitre-Ekern Forsker, Universitetet i Oslo

09.40–09.55

Foredragsholder: Ingun Grimstad Klepp Professor i klær og bærekraft, Oslo Metropolitan University - SIFO

09.55–10.10

Muligheter og utfordringer ved gjennomføring av forslaget i praksis

Foredragsholder: Frode Syversen Daglig leder, Mepex

10.10–10.25

Pause

10.25–11.15

Foredragsholder: Sofie Marhaug, Stortingsrepresentant, Rødt | Lan Marie Nguyen Berg, Stortingsrepresentant, Miljøpartiet De Grønne | Cecilie Lind, Administrerende direktør, Avfall Norge | Tord Dale, Bærekraftsjef, Virke | Ingun Grimstad Klepp, Professor i klær og bærekraft, Oslo Metropolitan University - SIFO | Anja Bakken Riise, Leder, Framtiden i våre hender | Una Pasovic Nestleder, Oslo SV

I panelet stiller:

  • Sofie Marhaug, Stortingsrepresentant for Rødt
  • Lan Marie Nguyen Berg, Stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne
  • Una Pasovic, nestleder Oslo SV
  • Tord Dale, leder for bærekraft i Virke
  • Anja Bakken Rise, leder i Framtiden i våre hender
  • Ingun Grimstad Klepp, Professor i klær og bærekraft ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, Oslo Metropolitan University og leder av Wasted Textiles.
  • Cecilie Lind, administrerende direktør i Avfall Norge

Debatten ledes av Jens Måge, fagrådgiver i Avfall Norge, leder av styringsgruppen i Wasted Textiles

11.15–11.30

Oppsummering

Foredragsholder: Ingun Grimstad Klepp, Professor i klær og bærekraft, Oslo Metropolitan University - SIFO | Jens Måge Fagrådgiver, Avfall Norge

11.30–11.45

Mingel og avslutning

Jens Måge

Fagrådgiver, Avfall Norge

Jens Måge har arbeidet i Avfall Norge siden 2014. Han er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen i København. I Avfall Norge jobber han bl.a med biologiske avfallsressurser, tekstiler, REdu-programmet og internasjonalt arbeid.

Lars Fogh Mortensen

Consumption, Products and Plastics Expert, Det europeiske miljøbyrået EEA

Eléonore Maitre-Ekern

Forsker, Universitetet i Oslo

Eléonore Maitre-Ekern, Dr. juris, er postdoktor ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Hennes postdoktor forskning har som mål å utforske bærekraften i sirkulær økonomi og å utvikle politikk og juridiske rammer for å muliggjøre og fremme bærekraftige sirkulære forretningsmodeller i Norden.

Professor i klær og bærekraft, Oslo Metropolitan University - SIFO

Ingun er spesielt opptatt av problemer knyttet til miljø, demokrati og helse og hvordan forståelse for klær kan bidra i slike debatter. Hun er også opptatt av forholdet mellom tekniske, sosiale og historiske innfallsvinkler til tekstiler og dermed også av tverrfaglighet og nye metoder. Hun arbeider for tiden med verdikjeden for ull i Norge og med mulighetene for miljøforbedringer gjennom fokus på langsomme og lokale klær (hentet fra Oslo Met sine sider)

Frode Syversen

Daglig leder, Mepex

Frode Syversen har vært rådgiver i Mepex de 30 siste årene og daglig leder fra 2005. Han har en bred og allsidig kompetanse innen avfallshåndtering og ressursutnyttelse. Har vært med på en rekke nasjonale utredninger knyttet til utvikling av rammebetingelser for avfallsbransjen for myndigheter og organisasjoner. Har erfaring med bl.a. avfallsstrategier og -planer, analyser av verdikjeder, miljøanalyser, produsentansvar og innkjøpsprosesser.

Sofie Marhaug

Stortingsrepresentant, Rødt

Sofie Marhaug er en norsk litteraturviter og politiker fra Bergen. Hun ble i Stortingsvalget 2021 valgt til stortingsrepresentant fra Hordaland, der hun er andre nestleder i Stortingets energi- og miljøkomité. Hun satt i Bergen bystyre fra 2011, og var gruppeleder fra 2015.

Lan Marie Nguyen Berg

Stortingsrepresentant, Miljøpartiet De Grønne

Cecilie Lind

Administrerende direktør, Avfall Norge

Tord Dale

Bærekraftsjef, Virke

Før han kom til Virke var han partner i klimakonsulent-selskapet Footprint, hvor han blant annet har jobbet i skjæringspunktet mellom forretningsutvikling, politikk og kommunikasjon. Tord har en master i strategi, innovasjon og ledelse, og erfaring med prosessledelse og bruk av verktøy som Design Thinking, Google Sprint og Lean-Startup.

Anja Bakken Riise

Leder, Framtiden i våre hender

Una Pasovic

Nestleder, Oslo SV