Kunnskapsdag marint avfall og forsøpling, Hamar

Avfall Norge og Senter for oljevern og marint miljø inviterer til kunnskapsdag om marin forsøpling

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Vi ønsker velkommen til en dag fullstappet med kunnskap og fakta om marint avfall og forsøpling.

Lokale og nasjonale eksperter forteller om utfordringer og muligheter innenfor marint avfall og forsøpling.

Vi arrangerer totalt tre samlinger, i Hamar, Tromsø og Bergen. Kunnskapsdagen på Hamar vil spesielt konsentrere seg om utfordringer langs vassdrag, innsjøer og elver.


Meld deg på nå, det er begrenset antall plasser.

Målgruppe:

Alle som har interesse og eller jobber med marin forsøpling og marint avfall.

Kl 08.30-15.00

Kunnskapsdagen støttes gjennom tilskuddet fra Handelens Miljøfond og Miljødirektoratet.

Behov for reise og overnatting dekkes av den enkelte.


Mandag 27. mai

08.30–09.00

Velkommen og mingling (registrering)

09.00–09.15

Avfallsselskapets store rolle i marint forsøplingsarbeid

Foredragsholder: Sveinar Kildal Partner, Norscan Partners AS

09.15–10.10

Foredragsholder: Morten Jartun , Norsk institutt for vannforskning, NIVA

10.10–10.30

Pause

10.30–10.50

Foredragsholder: Johannes Wahl Gran , Hold Innlandet Rent

10.50–11.20

Foredragsholder: Ketil Svelland Daglig leder, Kambo Marina AS

Foredraget ble holdt av Sveinar Kildal

Kunnskapsdager Batgjenvinning Kompr

11.20–12.00

Lunsj

12.00–12.15

Foredragsholder: Maria Antonsen Rådgiver, Senter for Oljevern og marint miljø (SOMM)

12.15–12.30

Foredragsholder: Ann-Helen Ernstsen Direktør, Senter for Oljevern og marint miljø (SOMM)

12.30–13.45

Workshop: Opp av havet – avfallsbransjen kan ha løsningene

Foredragsholder: Maria Antonsen Rådgiver, Senter for Oljevern og marint miljø (SOMM)

13.45–14.00

Pause

14.00–14.20

Foredragsholder: Mari Mo Osterheider Fagleder forebygging og opprydding, Hold Norge Rent

14.20–15.00

Foredragsholder: Sveinar Kildal Partner, Norscan Partners AS

Sveinar Kildal

Partner, Norscan Partners AS

Sveinar Kildal, er rådgiver og styreleder i Norscan Partners AS. Han er tidligere Marketing og miljødirektør for Elopak, fabrikksjef på Hurum Papirfabrikk, rådmann i Øyer og adm dir for Norsk Returkartong og tildigere styreleder i Grønt Punkt AS. Han er utdannet fysiker.

Morten Jartun

Johannes Wahl Gran

Ketil Svelland

Daglig leder, Kambo Marina AS

Maria Antonsen

Rådgiver, Senter for Oljevern og marint miljø (SOMM)

Ann-Helen Ernstsen

Direktør, Senter for Oljevern og marint miljø (SOMM)

Mari Mo Osterheider

Fagleder forebygging og opprydding, Hold Norge Rent

Mari har lang erfaring fra arbeid mot forsøpling og har bred kompetanse på feltet. Fra april 2022 har hun ledet Hold Norge Rents avdeling for forebygging og opprydding. I tillegg til å være fagleder er Mari prosjektleder for Kunnskapsbasen i Hold Norge Rent og bistår kommunene i arbeidet mot forsøpling.