Lukk søk

Kunnskapsdag marint avfall og forsøpling, Hamar

Vi gir deg ny kunnskap om status og muligheter innenfor marint avfall og forsøpling.

Beskrivelse
Program

Avfall Norge arrangerer kunnskapsdager spesielt rettet mot selskaper i avfall og gjenvinningsbransjen og kommuner.

Du får oppdatert kunnskap på sentrale marine problemstillinger – og hvordan løse avfallsutfordringene. Kunnskapsdagen arrangeres i samarbeid med spesialistmiljøer og bruker nasjonale og internasjonale ressurser for å belyse fagområdene

Vi arrangerer totalt tre samlinger, i Hamar, Tromsø og Bergen. Kunnskapsdagen på Hamar vil spesielt konsentrere seg om utfordringer langs vassdrag, innsjøer og elver.


Målgruppe:

Ledere og fagpersoner fra avfallsselskap og interkommunale avfallsselskap

Kl 0800-1530

Temaer:

Havets tilstand (klimaendringer, plastforsøpling, annen forurensing)

Båter (dumping, gjenvinning, beaching)

Kildene (forbruk, industri, skipsfart)

Vassdrag, innsjøer og elver i Norge (miljøtilstand, rydding)

Regelverk (hvorfor båtregister, internasjonale bestemmelser)

Eierløst avfall (kommunens rolle, oppryddingskostnader)

Norske havner (avfallsløsninger)


Fullt program kommer snart.

Kunnskapsdagen støttes gjennom tilskuddet fra Handelens Miljøfond og Miljødirektoratet.

Behov for reise og overnatting dekkes av den enkelte.


Det er ikke oppført et program enda eller kurset / arrangementet har ikke et spesifikt program