Kunnskapsdag marint avfall og forsøpling, Tromsø

Avfall Norge og Senter for oljevern og marint miljø inviterer til kunnskapsdag om marin forsøpling

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Avfall Norge arrangerer kunnskapsdager spesielt rettet mot selskaper i avfall og gjenvinningsbransjen og kommuner.

Vi ønsker velkommen til en dag fullstappet med kunnskap og fakta om marint avfall og forsøpling. Lokale og nasjonale eksperter forteller om utfordringer og muligheter innenfor marint avfall og forsøpling.

Vi arrangerer totalt tre samlinger, i Hamar, Tromsø og Bergen. Kunnskapsdagen i Tromsø vil spesielt konsentrere seg om utfordringer langs kysten i nord.

Meld deg på nå, det er begrenset antall plasser

Målgruppe:
Alle som har interesse og eller jobber med marin forsøpling og marint avfall.

Kl 08.30-16.00 med middag i etterkant


Kunnskapsdagen støttes gjennom tilskuddet fra Handelens Miljøfond og Miljødirektoratet.

Behov for reise og overnatting dekkes av den enkelte.

Tirsdag 28. mai

08.30–09.15

Velkommen og mingling (registrering)

09.15–09.30

Avfallsselskapets store rolle i marint forsøplingsarbeid

Foredragsholder: Sveinar Kildal Prosjektleder, Avfall Norge

09.30–09.45

Forventninger til avfalls- og gjenvinningsbedriftene

Foredragsholder: Bo Eide , Tromsø kommune

09.45–10.15

Havets tilstand og miljøutfordringer

Foredragsholder: Ingeborg Hallanger , Norsk Polarinstitutt

10.15–10.35

Pause

10.35–10.55

Innsamling og gjenvinning av båter under 50 ft.

Foredragsholder: Nicolai Sebergsen Daglig leder, Remiks Produksjon AS

10.55–11.25

Hva skjer med avfallet på havnene

Foredragsholder: Trym Øien , Hammerfest Havn KF

11.25–12.15

Lunsj

12.15–12.45

Marint avfall finner veien til avfallsbransjen

Foredragsholder: Maria Antonsen Rådgiver, Senter for Oljevern og marint miljø (SOMM)

12.45–14.00

Workshop: Opp av havet – avfallsbransjen kan ha løsningene

Foredragsholder: Maria Antonsen Rådgiver, Senter for Oljevern og marint miljø (SOMM)

14.00–14.20

Pause

14.20–14.50

Fishing for Litter – I norske farvann

Foredragsholder: Carl Höjman , SALT

14.50–15.10

Fake news – Fakta om marint avfall

Foredragsholder: Mari Mo Osterheider Fagansvarlig, Hold Norge Rent

15.10–16.00

Rådmannens mandat for forurensing, eierløst avfall og havner

Foredragsholder: Sveinar Kildal Prosjektleder, Avfall Norge

16.30–18.45

Sosialt samvær og tapas på T

Sveinar Kildal

Prosjektleder, Avfall Norge

Bo Eide

Ingeborg Hallanger

Nicolai Sebergsen

Daglig leder, Remiks Produksjon AS

Trym Øien

Maria Antonsen

Rådgiver, Senter for Oljevern og marint miljø (SOMM)

Carl Höjman

Mari Mo Osterheider

Fagansvarlig, Hold Norge Rent