Arskonferansen 2024 banner mobile

Kunnskapsdag marint avfall og forsøpling, Bergen

Avfall Norge og Senter for oljevern og marint miljø inviterer til kunnskapsdag om marin forsøpling

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Avfall Norge arrangerer kunnskapsdager spesielt rettet mot selskaper i avfall og gjenvinningsbransjen og kommuner.

Vi ønsker velkommen til en dag fullstappet med kunnskap og fakta om marint avfall og forsøpling. Lokale og nasjonale eksperter forteller om utfordringer og muligheter innenfor marint avfall og forsøpling.

Vi arrangerer totalt tre samlinger, i Hamar, Tromsø og Bergen.

Meld deg på nå, det er begrenset antall plasser.

Målgruppe:
Alle som har interesse og eller jobber med marin forsøpling og marint avfall.

Kl 08.30-16.00

Kunnskapsdagen støttes gjennom tilskuddet fra Handelens Miljøfond og Miljødirektoratet.

Behov for reise og overnatting dekkes av den enkelte.

Tirsdag 4. juni

08.30–08.45

Velkommen og mingling (registrering)

08.45–09.00

Avfallsselskapets store rolle i marint forsøplingsarbeid

Foredragsholder: Sveinar Kildal Partner, Norscan Partners AS

09.00–09.20

Søppel og plast i norske havområder

Foredragsholder: Lene Buhl-Mortensen Havforskning i utviklingsland, Havforskningsinstituttet

09.20–09.40

Mikroplast i norske havområder

Foredragsholder: Bjørn Einar Grøsvik , Havforskningsinstituttet

09.40–10.00

Spredning av plast med havstrømmene

Foredragsholder: Mats Huserbråten , Havforskningsinstituttet

10.00–10.20

​Bærekraftige tiltak mot marin forsøpling​

Foredragsholder: Gudrun Kristin Fatland Prosjektleder, Vestlandsrådet

10.20–10.40

Pause

10.40–10.55

Hva kan avfallsbransjen bidra med?

Foredragsholder: Ruben Mjelde Oddekalv Nestleder, Norges Miljøvernforbund

10.55–11.10

Marint avfall finner veien til avfallsbransjen

Foredragsholder: Unn Haukenes Holgersen Rådgiver, Senter for Oljevern og marint miljø (SOMM)

11.10–11.25

Presentasjon av senteret og pågående arbeid

Foredragsholder: Anja Meland Rød Seniorrådgiver, Senter for Oljevern og marint miljø (SOMM)

11.25–12.35

Workshop: Opp av havet – avfallsbransjen kan ha løsningene

12.35–13.20

Lunsj

13.20–13.40

Avfallshåndtering i havn

13.40–14.00

Materialgjenvinning av marint avfall

Foredragsholder: Tom Richard Hamland Daglig leder, Norwegian Plastic Recycling AS

14.00–14.20

Innsamling og gjenvinning av båter under 50 ft.

Foredragsholder: Martin Severin Løklingholm Driftsleder, Ecofiber Recycling A/S

14.20–14.40

Pause

14.40–15.00

Fake news – Fakta om marint avfall

Foredragsholder: Kine E. Martinussen Kommunikasjonsansvarlig, Hold Norge Rent

15.00–15.20

Miljøutfordringer med oppdrettsbransjens perspektiv

Foredragsholder: Nils Aadland , Salmon Group

15.20–16.00

Rådmannens mandat for forurensing, eierløst avfall og havner

Foredragsholder: Sveinar Kildal Partner, Norscan Partners AS

Sveinar Kildal

Partner, Norscan Partners AS

Sveinar Kildal, er rådgiver og styreleder i Norscan Partners AS. Han er tidligere Marketing og miljødirektør for Elopak, fabrikksjef på Hurum Papirfabrikk, rådmann i Øyer og adm dir for Norsk Returkartong og tildigere styreleder i Grønt Punkt AS. Han er utdannet fysiker.

Lene Buhl-Mortensen

Havforskning i utviklingsland, Havforskningsinstituttet

Bjørn Einar Grøsvik

Mats Huserbråten

Gudrun Kristin Fatland

Prosjektleder, Vestlandsrådet

Ruben Mjelde Oddekalv

Nestleder, Norges Miljøvernforbund

Unn Haukenes Holgersen

Rådgiver, Senter for Oljevern og marint miljø (SOMM)

Anja Meland Rød

Seniorrådgiver, Senter for Oljevern og marint miljø (SOMM)

Tom Richard Hamland

Daglig leder, Norwegian Plastic Recycling AS

Martin Severin Løklingholm

Driftsleder, Ecofiber Recycling A/S

Kine E. Martinussen

Kommunikasjonsansvarlig, Hold Norge Rent

Nils Aadland