Lukk søk

Kurs: Basiskarakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi

Beskrivelse
Program

Program

Kl. 09.00-16.00

 1. Presentasjon av deltakere og kursholder
 1. Sentrale lover og forskrifter
 1. Veiledningsmateriell og standarder
 1. Definisjoner  
 1. Basiskarakterisering
  1. Vurdering om avfallet kan deponeres
  2. Klassifisering

kl 11.30-12.15           Lunch

Basiskarakterisering forts.

  1. Prøvetaking og analyse
  2. Dokumentasjon
 1. Avfall som oppstår jevnlig
 2. Mottakskontroll
  1. Dokumentkontroll
  2. Visuell kontroll
  3. Stikkprøvekontroll
  4. Avvisning
  5. Metoder for prøvetaking og testing

Det vil bli satt av tid til pauser underveis.

kl 16.00 Avslutning og avreise

Det er ikke oppført et program enda eller kurset / arrangementet har ikke et spesifikt program