Lukk søk

Kurs: Drift av deponi

Kurset omhandler Deponigasser, drift, avslutning og etterdrift
Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

VIKTIG PRAKTISK INFO:

  • Rom kr.1295,- 
  • Rom bestilles før 9. oktober via mail til osloairport.booking@olavthon.no, oppgi ref.2552482
  • Rommet må betales direkte på hotellet
  • Minimum antall deltakere er 15

NB: Prisen økte med 500 etter 1.oktober

Onsdag 31. oktober

09.45–17.00

Lover og forskrifter, Hva skjer i deponi, Hva er lov å deponere?, kahoot, Miljøovervåking vann, Innføring i mottakskontroll, Miljøovervåking gass, felles middag kl.19

Foredragsholder: Marit Asklien, Overingeniør, MOVAR IKS | Halvor Røsbak Feragen , Oslo kommune Renovasjonsetaten (REN)

Torsdag 1. november

08.30–15.30

Forskrifter, Miljøovervåkning fortsettelse, Bunn og sidetetting av deponier, Avslutning av deponi, Etterdrift av deponi

Marit Asklien

Overingeniør, MOVAR IKS

Stilling: Overingeniør hos MOVAR. - Overvåking av det ytre miljøet ved Solgård Avfallsplass. Ansvar for kontrollprogrammene ved Solgård Avfallsplass. Utarbeidelse av prosedyrer for Solgård Avfallsplass. Miljørapportering. Prosjektleder og deltager for diverse prosjekter ved renovasjonssektoren. Tidligere sikkerhetsrådgiver for transport av farlig gods på landevei. - Østfold Fylkeskommune: Sensor i gjenvinningsfaget Tidligere stillinger i andre bedrifter: - Laboratorieingeniør ved Borregaard Ind. Ltd. Kjemiske analyser og metodeutvikling for analyser. Utdannelse: - Høyskoleingeniør - Kjemi, studieretning bioteknologi - Høgskolekandidat, Informatikk Erfaring som kursholder: - Drift av deponi for Avfall Norge - Interne kurs i farlig avfall for MOVAR

Halvor Røsbak Feragen

Overingeniør Renovasjonsetaten, prosjekt deponiavslutning Grønmo (7 år) Avdelingsingeniør Renovasjonsetaten, miljøovervåkning av Grønmo (3 år) Lektor i videregående skole (3 år) Hovedfag kjemi 3 års lærererfaring.