Kurs: Drift av gjenvinningsstasjoner

Kurset passer for driftsbetjenter, formenn, driftsledere og andre som har sitt virke i tilknytning til gjenvinningsstasjoner. Kurset passer også for alle andre som må svare på avfallsfaglige spørsmål fra kundene.
Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

VIKTIG PRAKTISK INFO:

  • Overnatting kr.1095,- bestilles av deltakeren selv via mail til anita.engen.ween@choice.no, oppgi ref. Avfall Norge.
  • For å være garantert avtalt pris må rom bestilles innen 1.oktober.
  • Betales ved avreise da hotellet ikke fakturerer beløp under kr.5000,-
  • Minimum antall deltakere er 15
  • NB: Prisen gikk opp 500 etter 21.09.

OM KURSET

Kravene som stilles til gjenvinningsstasjoner i dag er svært omfattende. Ansatte i alle funksjoner må forholde seg til nokså kompleks drift der myndighetskrav, HMS, kundebehandling, bruk av maskiner og annet driftsutstyr og krav til effektiv drift skal kombineres med det avfallsfaglige og en god miljøprofil.

I dette kurset tar vi for oss alle disse aspektene og over to dager vil kursdeltakerne tilegne seg kompetanse som fører til at man har en helhetlig forståelse av gjenvinningsstasjonenes funksjon samtidig som man får et grunnlag for å utføre de daglige driftsoppgavene på en god og miljøriktig måte.

Tirsdag 23. oktober

10.00–10.30

Innledning og bakgrunn

Foredragsholder: Kjell Espen Søraas , BIR

10.30–11.15

Rammevilkår, begreper og organisering av avfallsvirksomheten

11.15–12.00

Service og kundebehandling

12.00–12.45

Lunsj

12.45–15.15

Daglig drift av gjenvinningsstasjoner

15.15–16.30

Hvor blir avfallet av / hva gjenvinnes avfallet til

16.30–16.45

Oppsummering dag 1

Onsdag 24. oktober

08.30–15.00

Farlig avfall

Avfallsforskriften Kapittel 11. Farlig avfall

Avfallets egenskaper og farene knyttet til dette

HMS og Internkontroll

Ansvarsforhold ved skader og uhaell på gjenvinningsstasjonen

Lunsj

EE-avfall

Avslutningsprøve

Avslutning

Kjell Espen Søraas, driftssjef i BIR siden 2005

Kjell Espen har ansvaret for drift og utvikling av elleve gjenvinningsstasjoner samt en stasjon som kun mottar, sorterer og deklarerer farlig avfall. Han er også prosjektleder for BIRs utbygginger av nye gjenvinningsstasjoner der det for tiden er tre anlegg under oppføring. Stilling nå · Driftssjef i BIR med ansvar for selskapets elleve gjenvinningsstasjoner samt stasjon for farlig avfall. Ansvarsområdet har 85 ansatte og forvalter en årlig kostnadsmasse til drift på MNOK 134. Er også prosjektleder for selskapets prosjekterings- og byggeaktivitet knyttet til nye gjenvinningsstasjoner. Tidligere stillinger · Produksjonssjef i Posten Norge AS med ansvar for Postens transport- og terminalaktiviteter i Hordaland og Sogn og Fjordane · Driftssjef og trafikksjef i ulike transport- og trafikkselskap på Vestlandet Utdanning · Cand.Mag. fra Høgskolen i Molde med studieretning innen logistikk, ledelse og administrasjon Erfaring/historie som kursholder · Hovedsakelig fra bedriftsinterne kurs og kurs i bransjesammenheng