Lukk søk

Digitalt: Kurs i basiskarakterisering

På bakgrunn av Corona-viruset vil kurset gjennomføres digitalt på en litt senere dato. Påmeldte deltakere får egen mail med informasjon.

Beskrivelse
Program

Basiskarakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi

1. Innføring i lover, forskrifter, standarder og veiledningsmateriell som har betydning for basiskarakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi.

2. Basiskarakterisering av avfallet. Her gås det gjennom kravene til basiskarakterisering av avfall til deponi, herunder basiskarakteriseringens 4 hovedtrinn;

  • Vurdering om avfallet kan deponeres
  • Klassifisering og karakterisering av avfallet
  • Prøvetaking og analyse
  • Dokumentasjon og dokumenthåndteringen

3. Mottakskontroll av avfall til deponi. Her gås det gjennom krav til mottakskontrollen og hvordan denne kan gjennomføres. Det legges vekt på både dokumentkontroll før avfallet er mottatt og kontroll av selve avfallet.


Mer informasjon om program kommer!

Tirsdag 17. mars

09.00–16.00

Kl. 09.00-16.00

1. Presentasjon av deltakere og kursholder

2. Sentrale lover og forskrifter

3. Veiledningsmateriell og standarder

4. Definisjoner

5. Basiskarakterisering

a. Vurdering om avfallet kan deponeres

b. Klassifisering

kl 11.30-12.15 Lunch

Basiskarakterisering forts.

6. Prøvetaking og analyse

7. Dokumentasjon

8. Avfall som oppstår jevnlig

9. Mottakskontroll

a. Dokumentkontroll

b. Visuell kontroll

c. Stikkprøvekontroll

d. Avvisning

e. Metoder for prøvetaking og testing


Det vil bli satt av tid til pauser underveis.

kl 16.00 Avslutning og avreise