Lukk søk

Kurs i basiskarakterisering

Beskrivelse
Program

EARLYBIRD t.o.m 18. februar. Da øker prisen med 500 kr.

Basiskarakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi

 1. Innføring i lover, forskrifter, standarder og veiledningsmateriell som har betydning for basiskarakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi.
 1. Basiskarakterisering av avfallet. Her gås det gjennom kravene til basiskarakterisering av avfall til deponi, herunder basiskarakteriseringens 4 hovedtrinn;
  1. Vurdering om avfallet kan deponeres
  2. Klassifisering og karakterisering av avfallet
  3. Prøvetaking og analyse
  4. Dokumentasjon og dokumenthåndteringen
 1. Mottakskontroll av avfall til deponi. Her gås det gjennom krav til mottakskontrollen og hvordan denne kan gjennomføres. Det legges vekt på både dokumentkontroll før avfallet er mottatt og kontroll av selve avfallet.


Mer informasjon om program kommer!

Det er ikke oppført et program enda eller kurset / arrangementet har ikke et spesifikt program