Kurs i målorientert ledelse med RBM

Kurset gir innføring i hvordan renovasjonsbenchmarking (RBM) kan brukes til målstyring av renovasjonsvirksomheter.
Beskrivelse
Program

NB - gjennomføring av kurset forutsetter tilstrekkelig antall deltakere og selskaper.

...

Gjennom forelesning og gruppeoppgaver får en øvelse i å evaluere egen virksomhets strategiprosess med målformuleringer og oppfølging, samt bruk av virksomhetsmodellering for å vurdere alternativer i drift, renovasjonssystem etc.

Målgruppe:

Ledere, mellomledere og informasjonsmedarbeidere i offentlig renovasjonsvirksomheter

Kurset omfatter følgende deler:

  • Generelt om målorientering
  • Særlige utfordringer for infrastruktur virksomheter
  • Gode målsettinger
  • Strategier for måloppnåelse
  • Gruppeoppgaver

Kurset vil vise deltakerne hvordan deltakelse i RBM kan danne basis for en mer målorientert ledelse ved hjelp av

  • objektiv kunnskap om egen posisjon
  • læring fra egne og andres metoder og resultater
  • bruk av simuleringsverktøyet for raskt og enkelt å se konsekvensene av ulike løsnings- og strategivalg.


Tirsdag 30. oktober

09.00–17.00

Kurset omfatter følgende deler:  

Hvorfor målorientering; Mål, mening, fokus og motivasjon.  

Særlige utfordringer for infrastruktur virksomhet;  Mange resultatområder, driftsorientering, relevante resultatreferanser, forvaltning og forretning.

 Gode målsettinger;  inspirerende, relevante, realistiske, målbare.

Strategier for å nå målene; Kjenne både sterke og svake sider, lære av andre,  virksomhetsmodellering og konsekvensanalyser, konstruktiv oppfølging, måljustering.

Gruppeoppgaver;  Evaluering av egen strategiprosess, målformuleringer og oppfølging.  Bruk av virksomhetsmodellering for å vurdere alternativer.