Lukk søk

Prøvetaking og prøvehåndtering for miljøovervåkning av utslipp fra deponi

Deltageren skal etter gjennomført kurs ha kjennskap til planlegging og prøvetaking av grunnvann, overvann, sigevann og sigevannssediment. Ulike metoder og teknikker til bruk i forbindelse med prøvetaking og prøvehåndtering skal gjennomgås/vurderes. Videre skal deltageren etter endt kurs kunne foreta et valg av hvor og når prøvene skal tas ut med henblikk på at resultatene skal være representative, og feilkildene skal være kjente og minimaliserte. målgruppe: Driftsledere og driftsoperatører som har ansvar for miljøprøvetaking. I tillegg konsulenter som jobber med deponi-og sigevannsrelaterte utredninger. På grunn av feltdelen må det settes et tak på 20 deltakere (minimum antall er 15 deltakere)
Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

NB !  Middag og overnatting er flyttet til Scandic Hotel Ringsaker, Kåtorpveien 1, 2320 Furnes       

Kurset tar utgangspunkt i deponiforskriften (Vedlegg II og III), veilederen for sigevannsovervåking og sigevannsrensing og utslippstillatelser. På dag 1 vil planlegging av prøvetaking bli gjennomgått med tanke på valg av prøvetakingpunkt og prøvetakingmetodikk. Problemstillinger som blir gått gjennom er blant annet:
- hva vil det si at prøvene er representative og hvordan oppnå dette?
- hva betyr det å ta en stikk/blandprøve og hvordan gjøres dette?

Etter at prøvene er tatt skal de merkes og oppbevares på hensiktsmessig måte før forsendelse til analyse. Dette kan innebære et konserveringstrinn slik at prøve kommer mest mulig upåvirket til laboratoriet. Ulike alternativer vil bli gjennomgått.

Dag 2 vil foregå i felt. Deltagerne deles inn i grupper og vil delta i prøvetaking på ulike punkter som inkluderer de type matriks som er gjennomgått på dag 1. 

START  kl.10.00 torsdag  -  middag kl.19.00  -  kurset slutter  fredag kl.15.00 

Materiell: kopier av presentasjonene blir delt ut  -  NB! Alle må ha med seg vernesko med antistatisk såle.

Onsdag 30. mai

10.00–16.00

xx

Foredragsholder: Bjørn Berg Kursleder, Horisont Miljøpark IKS

Bjørn Berg

Kursleder, Horisont Miljøpark IKS