Arskonferansen 2024 banner mobile

Kurs: Etablering, drift og sikkerhet i biogassanlegg

Avfall Norge tilbyr et kombinert kurs i etablering, drift og sikkerhet av biogassanlegg i samarbeid med Norwaste og COWI.
Kurset tilfredsstiller krav om opplæring i forskrift om brann- og eksplosjonsvern, og det utstedes kursbevis.

Påmeldingsfrist 20. november

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Dette er både et teoretisk og praktisk kurs, og ingen forkunnskaper er nødvendig. Kompendiet består av de lysarkene som presenteres, samt et elektronisk regneark for driftsoppfølging av prosessdata.

Kurset tilfredsstiller Energigass Norges opplæringsplan for driftsoperatører for industrielle biogassanlegg, og DSBs krav til kompetanse iht. forskrift om håndtering av farlig stoff.
Modulene om sikkerhet er tilpasset kravet om kompetanse etter §7 i forskrift om håndtering av farlig stoff.

Hvem passer kurset for?

 • Operatører
 • Driftsledere /virksomhetsledere
 • Prosjekteiere av nye biogassanlegg og de som er under planlegging


Foredragene omhandler:

 • Regelverkskrav for slam og ulike typer organisk avfall
 • Utforming og dimensjonering av biogassanlegg, forbehandling, ulike driftsformer (mesofil, termofil, ett- og to-trinns anlegg) med eksempler fra norske anlegg for slam og bioavfall
 • Driftsovervåking/driftskontroll – Registreringer, målinger, analyser og beregninger, tolking av driftsdata og utnyttelse av disse for styring av biogassanlegg
 • Gruppeoppgaver vedrørende driftsovervåking/driftsproblemer ved biogassanlegg
 • HMS, sikkerhet og eksplosjonsvern herunder temaer som
  • Biogass – sammensetning av gass, egenskaper, fare og risikoforhold
  • Gass som farlig stoff: driftsrutiner, hensyn og vedlikehold
  • Gass - hva kan vi måle, hvordan måler vi de ulike typer gass, hva kan leses ut av tallene og hvordan bruke måleresultatene knyttet til sikkerhet

Rabatter (kun for medlemmer)

10 % på deltager 2
15 % på deltager 3
20 % på deltager 4 og flere

Annen praktisk info

 • Kurset finner sted i Avfall Norges SirkulærHUB i Øvre Vollgate 6, 7. etasje
 • Minimum antall deltakere for gjennomføring er 15 personer
 • Maks antall deltakere er 30 personer

Deltakerliste

Onsdag 27. november

10.00–16.00

Foredragsholder: Line Blytt, Seniorkonsulent, Norwaste AS | Lars Erik Smith Senior prosjektleder / sivilingeniør, COWI

Foredragene omhandler:

 • Regelverkskrav for slam og ulike typer organisk avfall
 • Utforming og dimensjonering av biogassanlegg, forbehandling, ulike driftsformer (mesofil, termofil, ett- og to-trinns anlegg) med eksempler fra norske anlegg for slam og bioavfall
 • Driftsovervåking/driftskontroll – Registreringer, målinger, analyser og beregninger, tolking av driftsdata og utnyttelse av disse for styring av biogassanlegg
 • Gruppeoppgaver vedrørende driftsovervåking/driftsproblemer ved biogassanlegg
 • HMS, sikkerhet og eksplosjonsvern herunder;
  • Biogass – sammensetning av gass, egenskaper, fare og risikoforhold
  • Gasser som farlig stoff. driftsrutiner, hensyn og vedlikehold
  • Gass, hva kan vi måle, hvordan måler vi gassene, hva kan leses ut av tallene og hvordan bruke måleresultatene knyttet til sikkerhet

Kurset varer fra klokken 10 til 16. Lunsj serveres mellom kl 12 og 12.45. Det blir kaffepauser og benstrekk etter behov.

Line Blytt

Seniorkonsulent, Norwaste AS

Lars Erik Smith

Senior prosjektleder / sivilingeniør, COWI