Kurs: Planlegging av renovasjonsløsninger

Burde du eller dine ansatte kunne mer om planlegging av renovasjonsløsninger i både veletablerte og nye boligområder? Da kan dette være kurset for deg.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

PRAKTISK INFO:

  • Meld deg på før 8.oktober, den dagen øker prisen med kr.500, -
  • Overnatting kr. 1245,- bestilles og betales ved avreise av deltakeren selv via https://www.nordicchoicehotels.no med kode «AVFALLNORGE».
  • Minimum antall deltakere er 15


Kurset passer for deg som ønsker å lære mer om planlegging av oppsamlingsløsninger. Det legges vekt på de mulighetene og verktøy som plan- og bygningsloven gir i forhold til å styre avfallsløsning i ny bebyggelse.

Deltakerne skal etter kurset kunne planlegge renovasjonsløsninger både for nybygde- og etablerte boområder.


Tirsdag 5. november

10.00–15.00

Foredragsholder: Brage Hertzenberg-Nafstad Ingeniør, Kommunalteknikk, Trondheim kommune

Program Dag 1:10 - 16

- Velkommen

- Introduksjonsrunde

- Rammebetingelser

- Hva er avfall. Lovens definisjoner - Juridiske rammer - Hvem er forurensningsmyndighet? - Myndighetenes målsetting - Økonomiske virkemidler

13:00 Lunsj

- Planlegging av renovasjonsløsninger

- Avfallsmengder, Utvikling - Avfallstyper. Plukkanalyser - Kildesortering - Sentralsortering - Hente- og bringeordninger

- Oppsamling, innsamling og transport

- Grunnlag for valg av løsning - Ulike demografi - Plan- og bygningsloven - Utstyr

- Gruppearbeid

- Oppsummering

19:00 Felles middag

Dag 2: 09-15

- Oppsamling under bakken

- Utstyr - Kjøretøy

- Renovasjonstekniske krav

- Bransjenorm for nedgravde renovasjonsanlegg (AN) - NS 9432

13:00 Lunsj

- Gruppearbeid

- Oppsummering/avslutning

- Slutt

Praktisk info:

Overnatting bestilles og betales ved avreise av deltakeren selv via mail til: tone.haraldsen@choice.no

Endringer i program kan forekomme.

Ingeniør, Kommunalteknikk, Trondheim kommune

Trondheim kommune fra 2012. Var med på utarbeidelse av Trondheim kommunes handlingsplan for oppsamlingsløsninger, og har vært med på utarbeidelsen og implementeringen av krav til renovasjonsløsninger i kommunens planhierarki. Arbeider til daglig med oppfølging av avfallsløsning i arealplaner, helt fra tidlig planleggingsfase til utførelse og overtakelse av avfallsanleggene. Trondheim kommune arbeider med ny hovedplan for avfall, som skal inneholde mål og strategier frem til 2030. Et arbeid som krever mye oppmerksomhet for øyeblikket. I tillegg har jeg en del arbeid i forhold til offentlige anskaffelser, både i forhold til kvalitetssikring når utbyggere skal anskaffe renovasjonsløsninger og kvalitetssikring og evaluering for en del av anskaffelsene til Trondheim Renholdsverk AS. Prosjektleder i entreprenørselskap, 2000 - 2009 Prosjektingeniør i Trondheim Renholdsverk AS, 2009 - 2012 Bachelor i husbyggingsteknikk, Høgskolen i Sør-Trøndelag

Prosjektleder i entreprenørselskap, 2000 - 2009 Prosjektingeniør i Trondheim Renholdsverk AS, 2009 - 2012 Bachelor i husbyggingsteknikk, Høgskolen i Sør-TrøndelagIngeniør, Kommunalteknikk Har holdt kurs i planlegging av renovasjonsløsninger for Avfall Norge i 2016 og 2017, sammen med Knut Bakkejord. Har ellers holdt en rekke foredrag rundt nedgravde avfallsløsninger siden 2009.