Lukk søk

Digitalisering av Avfallsbransjen

Avfall Norge har gleden av å invitere til praktisk rettet kompetanseheving og inspirasjon for ledere og mellomledere i bransjen.
Beskrivelse
Program

Kurset retter seg både mot privat og offentlig sektor. Det skal gi økt kunnskap om sentrale utfordringer og muligheter i stadig omskiftelig digitalt landskap. 

Du vil lære mer om hvordan ny teknologi er tatt i bruk i dag, og hvilke gevinster som er skapt.

Det som skiller dette kurset fra andre er at innholdet er spesifikt rettet mot renovasjonsbransjen og vi vil se på relevante eksempler fra bransjen.

Samtidig henter vi inspirasjon og lærdom fra andre næringer som har konkret overføringsverdi. I tillegg vil dagen gi en utmerket anledning til å bygge nettverk og dele erfaringer i en digital kontekst.


Kurset er et pilotkurs, det vil si at dette er første gang vi gjennomfører dette kurset. Vi håper derfor kursdeltagere vil gi oss tilbakemeldinger underveis og etter kurset. 

09.00–10.00

Registering

10.00–10.45

Innsikt - de viktigste driverene

10.45–11.00

Pause

11.00–11.45

Fra effektivisering til ny forretning: Vi går inn i det digitale mulighetsrommet!

11.45–12.30

Avfallsbransjen – Hva skjer og hva betyr det for meg?

12.30–13.30

Lunsj

13.30–14.45

Case, Innsikt og miniworkshop

14.45–15.30

Den digitale endringsreisen: Hvordan få med organisasjonen?

15.30–15.45

Oppsummering og avslutning