Lukk søk

Nettverkssamling økonomi/administrasjon

Årets nettverkssamling konsentreres om opp- og nedstrøm på avfall og fraksjoner, og hvordan markedene påvirker oss som innsamlere og selgere.

Vi oppdaterer også på fjorårets tema på regelverksendringer, statistikk og gjenvinningsmål.

Til slutt vil vi også se nærmere på digitalisering og bruk av digitale tjenester, og både virtuelle og fysiske roboter.

Det blir et tettpakket program med innsikt og inspirasjon for utvikling og samarbeid.

Endelig program legges ut i slutten av august, men det er mulig å melde seg på allerede nå.

Sett av dagene, og velkommen til årets seminar!

Beskrivelse
Program

Onsdag 23. oktober:

Etter felles lunsj ser vi nærmere på hva som skjer oppstrøms, og hvilke verktøy som kan benyttes for å styrke oppstrømsvirksomheten og kvaliteten på det som samles inn.

Deretter se vi nærmere på markedene, kvalitetskrav, lønnsomhet og prismekanismer knyttet til de varene vi skal selge; lokalt, i Norge og internasjonalt.


Torsdag 24. oktober:

Vi starter med regelverk og målinger, og hvilke krav som stilles til bransjen. Videre ser vi på datakvalitet og hvilke påvirkere vi har for å forbedre innsamlingen.

Dagens hovedemner er å se på hvordan vi kan benytte innsamlede data, hva som skjer innen robotisering, både med fysiske roboter og produksjonsprosesser, og innenfor kontorstøtte og kundebehandling.

Vi avslutter med felles lunsj.

Onsdag 23. oktober

12.00–18.00

Vi ser nærmere på hva som skjer oppstrøms, og hvilke verktøy som kan benyttes for å styrke oppstrømsvirksomheten og kvaliteten på det som samles inn.

Deretter se vi nærmere på markedene, kvalitetskrav, lønnsomhet og prismekanismer knyttet til de varene vi skal selge; lokalt, i Norge og internasjonalt.

Torsdag 24. oktober

09.00–13.00

Vi starter med regelverk og målinger, og hvilke krav som stilles til bransjen. Videre ser vi på datakvalitet og hvilke påvirkere vi har for å forbedre innsamlingen.

Dagens hovedemner er å se på hvordan vi kan benytte innsamlede data, hva som skjer innen robotisering, både med fysiske roboter og produksjonsprosesser, og innenfor kontorstøtte og kundebehandling.