Arskonferansen 2024 banner mobile

Seminar - Nettverk for økonomi- og virksomhetsstyring

Årets nettverkssamling konsentreres om opp- og nedstrøm på avfall og fraksjoner, og hvordan markedene påvirker oss som innsamlere og selgere.

Vi oppdaterer også på fjorårets tema på regelverksendringer, statistikk og gjenvinningsmål.

Til slutt vil vi også se nærmere på digitalisering og bruk av digitale tjenester, og både virtuelle og fysiske roboter.

Det blir et tettpakket program med innsikt og inspirasjon for utvikling og samarbeid.


Sett av dagene, og velkommen til årets seminar!

Beskrivelse
Program

Onsdag 23. oktober:

Etter felles lunsj ser vi nærmere på hva som skjer oppstrøms, og hvilke verktøy som kan benyttes for å styrke oppstrømsvirksomheten og kvaliteten på det som samles inn.

Deretter se vi nærmere på markedene, kvalitetskrav, lønnsomhet og prismekanismer knyttet til de varene vi skal selge; lokalt, i Norge og internasjonalt.


Torsdag 24. oktober:

Vi starter med regelverk og målinger, og hvilke krav som stilles til bransjen. Videre ser vi på datakvalitet og hvilke påvirkere vi har for å forbedre innsamlingen.

Dagens hovedemner er å se på hvordan vi kan benytte innsamlede data, hva som skjer innen robotisering, både med fysiske roboter og produksjonsprosesser, og innenfor kontorstøtte og kundebehandling.

Vi avslutter med felles lunsj.

Onsdag 23. oktober

12.00–18.00

Vi ser nærmere på hva som skjer oppstrøms, og hvilke verktøy som kan benyttes for å styrke oppstrømsvirksomheten og kvaliteten på det som samles inn.

Deretter se vi nærmere på markedene, kvalitetskrav, lønnsomhet og prismekanismer knyttet til de varene vi skal selge; lokalt, i Norge og internasjonalt.


11:00 Lunsj

12:00 Velkommen

12:05 Oppstrøms og nedstrøms (Definisjoner og verdikjede) (John Egil Nilssen, Analysesjef, REN)

12:15 Produsenter og designere (Benedikte Willeke Romen. Fagleder Emballasje, TINE)

12:35 Oppsamlingssystem. Økonomiske incentiver, Kommunikasjon

- Incentiver for øket materialgjenvinning – Virker det? (John Egil Nilssen, Analysesjef, REN)

13:00 DATA er drivstoffet i Digital Transformasjon - IoT og maskinlæring (Kim Næss, Chief Data Architect i Hitachi Vantara

13:30 Pause

13:45 Hvordan få gehør hos eierne? (Øivind Sand, Ordfører Rælingen kommune (leder av representantskapet ROAF))

14:00 Gruppearbeid

14:45 Pause

15:00 Nedstrøms

15:00 Markeder (Bjørn Håland, Account and Development Manager, Geminor)

- Hvor/hvordan settes prisene? Aktuelle/lønnsomme fraksjoner

15:30 Endringer/trender i markedet for resirkulerte råvarer (Svein Erik Rødvik,Leder gjenvinningsavdelingen, Grønt Punkt)

- Utviklingen i markedet? Situasjonen for enkeltfraksjoner

16:00 Økonomi, produkter og kvalitet

- Plast (Terje Skovly, Salgs- og markedssjef, ROAF)

- Mat (Bjørn Erik Rui, Assisterende daglig leder, VESAR)

- Papir (Adis Cengic, Fabrikksjef, Norsk Gjenvinning)

17:00 Pause

17:10 – 17:45 Oppsummering av gruppearbeid

19:30 Middag


Torsdag 24. oktober

09.00–13.00

Vi starter med regelverk og målinger, og hvilke krav som stilles til bransjen. Videre ser vi på datakvalitet og hvilke påvirkere vi har for å forbedre innsamlingen.

Dagens hovedemner er å se på hvordan vi kan benytte innsamlede data, hva som skjer innen robotisering, både med fysiske roboter og produksjonsprosesser, og innenfor kontorstøtte og kundebehandling.


09:00 Oppsummering av gårsdagen

09:15 Måling og EUs regelverk (Henrik Lystad, Daglig leder, Norwaste)

09:45 Motivasjon og begrensninger for kildesortering i husholdningene (John Egil Nilssen, Analysesjef, REN)

- Oppsummering av 4 masteroppgaver om kildesortering – resultater fra analysene

10:15 Pause

10:30 Hvordan kan forskjellige systemer kommunisere? (Anders Waage, WasteIQ)

- Hva er et api?

10:45 Automatisering av kontorstøtteprosesser

Anders Waage, WasteIQ

RPA (Robotic Process Automation) (Lars Petter Hoff, Salgsleder, Digital Workforce)

Chatbots/talebots (Jan Arild Svello, Forretningsutvikler, kindly.ai (tidl Convertelligence))

11:45 Automatisering av produksjonsprosesser

- Autonome biler og innsamling med roboter

- Waste sorting robotics (Janica Johansson, Marketing Director, ZenRobotics Ltd)

In 2010 ZenRobotics installed the world's first waste sorting robot at a customer site. Ten years later the industry has evolved, the technologies have evolved and we've come to learn a lot about recycling waste with robots.

12:45 Oppsummering og takk for nå

13:00 Lunsj