Lukk søk

Konferanse: Avfallshåndtering & Bistand

Avfallshåndtering + bistand = Grønne jobber & renere hav

Hvordan norsk avfallskompetanse kan brukes til å løse avfallsproblemer og skape nye arbeidsplasser i et av verdens fattigste land.

Beskrivelse
Program

I samarbeid med Avfall Norge inviterer aktørene til konferanse med fokus på avfallshåndtering i utviklingsland. Konferansen vil belyse hvordan et samarbeid mellom privat sektor og bistandsbransjen kan bidra til å skape grønne arbeidsplasser, redusere marin forsøpling, og ikke minst bidra til å nå FNs bærekraftsmål. Vi inviterer til et samarbeid hvor kompetansedeling står i fokus og hvor hovedmotivasjonen er mulighetene til å bidra til bekjempelse av den globale avfallskrisen. Konferansen er åpen for alle interesserte.

PROGRAM

0900-0910 Velkommen

 • Åpning v/Nancy Strand, adm dir Avfall Norge

0910-0920 Næringslivets etiske ansvar

 • Innlegg v/Konsernsjef Erik Osmundsen, NG

0920-0930 Bærekraftmålene og samarbeid med næringslivet

 • Innlegg v/Tina Sødal, Generalsekretær i Strømmestiftelsen

0930-1000 Hvorfor er CSR (corporate social responsibility) viktig for norske bedrifter?

 • Innlegg v/ Anne-Marie Helland, Direktør PwC Norway

1000-1015 Pause

1015-1030 Bærekraftig avfallshåndtering og marin forsøpling. Viktigheten av å gode avfallssystemer på land for å unngå forurensing til elver og hav

 • Innlegg v/representant fra arbeidsgruppe fra UD/GRID

1030-1100 Avfallsutfordringen i Mali

 • Innlegg v/ Aissata Cisse, Direction Nationale de l'Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances

1100-1145 En visjon for bærekraftig avfallshåndtering og grønne jobber i Mali

 • Innlegg v/Strømmestiftelsen, Alice Høye og Geir Tonstøl
 • Kommentar v/Returkraft, Lars Erik Harv

1145-1200 Spørsmål og svar

1200 Lunsj

Har du spørsmål om program, ta kontakt med Odd Terje Døvik. Informasjon oppdateres fortløpende.

Torsdag 26. september

09.00–12.00

0900-0910 Velkommen

 • Åpning v/Nancy Strand, adm dir Avfall Norge

0910-0920 Næringslivets etiske ansvar

 • Innlegg v/Konsernsjef Erik Osmundsen, NG

0920-0930 Bærekraftmålene og samarbeid med næringslivet

 • Innlegg v/Tina Sødal, Generalsekretær i Strømmestiftelsen

0930-1000 Hvorfor er CSR (corporate social responsibility) viktig for norske bedrifter?

 • Innlegg v/ Anne-Marie Helland, Direktør PwC Norway

1000-1015 Pause

1015-1030 Bærekraftig avfallshåndtering og marin forsøpling Viktigheten av å gode avfallssystemer på land for å unngå forurensing til elver og hav

 • Innlegg v/representant fra arbeidsgruppe fra UD/GRID

1030-1100 Avfallsutfordringen i Mali

 • Innlegg v/ Aissata Cisse, Direction Nationale de l'Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances

1100-1145 En visjon for bærekraftig avfallshåndtering og grønne jobber i Mali

 • Innlegg v/Strømmestiftelsen, Alice Høye og Geir Tonstøl
 • Kommentar v/Returkraft, Lars Erik Harv

1145-1200 Spørsmål og svar

1200 Lunsj