Konferanse: Avfallshåndtering & Bistand

Avfallshåndtering + bistand = Grønne jobber & renere hav

Hvordan norsk avfallskompetanse kan brukes til å løse avfallsproblemer og skape nye arbeidsplasser i et av verdens fattigste land.

Beskrivelse
Program

I samarbeid med Avfall Norge inviterer aktørene til konferanse med fokus på avfallshåndtering i utviklingsland. Konferansen vil belyse hvordan et samarbeid mellom privat sektor og bistandsbransjen kan bidra til å skape grønne arbeidsplasser, redusere marin forsøpling, og ikke minst bidra til å nå FNs bærekraftsmål. Vi inviterer til et samarbeid hvor kompetansedeling står i fokus og hvor hovedmotivasjonen er mulighetene til å bidra til bekjempelse av den globale avfallskrisen. Konferansen er åpen for alle interesserte.


PROGRAM


0830-0900 Kaffe & registrering

0900-0910 Velkomsthilsen

 • Odd Terje Døvik, Adm dir, Returkraft AS
 • Nancy Strand, Adm dir, Avfall Norge

0910-0920 Næringslivets etiske ansvar

 • Erik Osmundsen, Konsernsjef, Norsk Gjenvinning

0920-0930 Bærekraftmålene og samarbeid med næringslivet

 • Tina Sødal, Generalsekretær, Strømmestiftelsen

0930-0950 Hvorfor er Corporate Social Responsibility viktig for norske bedrifter?

 • Anne Marie Helland, Direktør for bærekraft og internasjonal utvikling, PwC Norge

0950-1020 Bærekraftig avfallshåndtering og marin forsøpling

Hvorfor gode avfallssystemer på land er nødvendig for å hindre forurensing til elver og hav

 • Ieva Rucevska, Project Manager, Environmental Crime and Transboundary Waters I, GRID Arendal
 • Gunnhild Eriksen, Seniorrådgiver, Avdeling for økonomi og utvikling, Utenriksdepartementet
 • Lauren Céline Naville Gisnås, Seniorrådgiver, Departement for klima, energi og miljø, NORAD

1020-1030 Benstrekk

1030-1100 The Mali Waste Challenge

 • Aissate Cisse, Direction Nationale de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances

1100-1145 En visjon for bærekraftig avfallshåndtering og grønne jobber i Mali

 • Alice Leland Høye og Geir Thomas Tonstøl, Strømmestiftelsen
 • Lars Erik Harv, Økonomisjef, Returkraft AS

1145-1200 Spørsmål & svar

1200-1300 Lunsj


Har du spørsmål om program, ta kontakt med Odd Terje Døvik. Informasjon oppdateres fortløpende.

Torsdag 26. september

09.00–12.00

0830-0900 Kaffe & registrering

0900-0910 Velkomsthilsen

 • Odd Terje Døvik, Adm dir, Returkraft AS
 • Nancy Strand, Adm dir, Avfall Norge

0910-0920 Næringslivets etiske ansvar

 • Erik Osmundsen, Konsernsjef, Norsk Gjenvinning

0920-0930 Bærekraftmålene og samarbeid med næringslivet

 • Tina Sødal, Generalsekretær, Strømmestiftelsen

0930-0950 Hvorfor er Corporate Social Responsibility viktig for norske bedrifter?

 • Anne Marie Helland, Direktør for bærekraft og internasjonal utvikling, PwC Norge

0950-1020 Bærekraftig avfallshåndtering og marin forsøpling

Hvorfor gode avfallssystemer på land er nødvendig for å hindre forurensing til elver og hav

 • Ieva Rucevska, Project Manager, Environmental Crime and Transboundary Waters I, GRID Arendal
 • Gunnhild Eriksen, Seniorrådgiver, Avdeling for økonomi og utvikling, Utenriksdepartementet
 • Lauren Céline Naville Gisnås, Seniorrådgiver, Departement for klima, energi og miljø, NORAD

1020-1030 Benstrekk

1030-1100 The Mali Waste Challenge

 • Aissate Cisse, Direction Nationale de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances

1100-1145 En visjon for bærekraftig avfallshåndtering og grønne jobber i Mali

 • Alice Leland Høye og Geir Thomas Tonstøl, Strømmestiftelsen
 • Lars Erik Harv, Økonomisjef, Returkraft AS

1145-1200 Spørsmål & svar

1200-1300 Lunsj