Lukk søk

Konferanse: Avfallshåndtering i utviklingsland

Avfallshåndtering + bistand = Grønne jobber & renere hav

Hvordan kan avfallshåndtering og gjenvinning bidra til økonomisk og sosial utvikling gjennom jobbskaping i ett av verdens fattigste land? Norsk Gjenvinning, Returkraft og Strømmestiftelsen har gått sammen om et initiativ i Mali, hvor arbeidsledigheten blant ungdom er økende og forsøpling er et enormt problem.

Beskrivelse
Program

I samarbeid med Avfall Norge inviterer aktørene til konferanse med fokus på avfallshåndtering i utviklingsland. Konferansen vil belyse hvordan et samarbeid mellom privat sektor og bistandsbransjen kan bidra til å skape grønne arbeidsplasser, redusere marin forsøpling, og ikke minst bidra til å nå FNs bærekraftsmål. Kanskje kan det være aktuelt for din bedrift å delta i denne banebrytende formen for bistand, hvor kompetansedeling er vel så viktig som økonomiske midler?

FORELØPIG PROGRAM

09.00-09.30: Velkomst. Bakgrunn for prosjektet og konferansen

09.30-10.00: En ny type bistand

10.00-11.00: Migrasjon – marin forsøpling – grønne arbeidsplasser

11.00-11.30: Informasjon om studietur til Bamako, Mali

11.30-12.00: Oppsummering og tilbakemeldinger. Veien videre.

12.00-13.00: Lunsj


Har du spørsmål om program eller påmelding, ta kontakt med Odd Terje Døvik. Informasjon oppdateres fortløpende.

Det er ikke oppført et program enda eller kurset / arrangementet har ikke et spesifikt program