Arskonferansen 2024 banner mobile

Seminar: Deponi og massehåndtering

Velkommen til årets viktigste samling for alle som jobber med deponi og massehåndtering. Samlingen går over to dager med mulighet for faglig påfyll, nettverksbygging og gode samtaler.

Temaene er mange og varierte; Hva har vi lært av tilsynsaksjonen på deponiene? Hvilke nye løsninger finnes på topptetting? Tar entrepenørene oss igjen? I tillegg får vi en oppdatering på nye krav og regelverk, og en diskusjon rundt end-of-waste kriteriene.

Beskrivelse
Program
Det er ikke oppført et program enda eller kurset / arrangementet har ikke et spesifikt program