Lukk søk

Seminar nettverk øk/adm: EUs nye materialgjenvinningsmål – en spennende utfordring?

Velkommen til seminar om aktuelle emner innen økonomi og administrasjonsområdet. I år ser vi nærmere på regler og endringer fra EU, og hvordan de påvirker bransjen og rammebetingelsene. Et par navn er ikke endelig på plass, men vil bli avklart ila de nærmeste par uken. Det kan komme endringer i programmet.
Beskrivelse
Program

Tirsdag 24. oktober

11:00 Lunsj

12:00 Velkommen

12:15 EU

12:15 Hva er de nye reglene (Henrik Lystad, Avfall Norge)

  1. Definisjoner
  2. Hvor er målepunktet?
  3. Nye krav til den norske avfallsbransjen

 12:45 Erfaringer med økonomiske incentiver for øket kildesortering i EU Hva virker og hva virker ikke? (Håkon Jentoft, REN)

 13:15 Gruppearbeid på incentiv- og gebyrmodeller

14:00 Pause

 14:15 Handlingsrom for utforming av gebyrsystemer (Advokat/jurist fra KS Bedrift – Navn ikke avklart)

15:00 Oppsummering av gruppearbeid

15:30 Pause (m litt fór)

15:45 Digitalisering i en «ekte» renovasjonsbedrift? (Tor Langlo-Johansen, ÅRIM)

 16:15 Innsamling og bruk av data (Lars Ove Brenna, REN)

 17:00 Oppsummering av dagen 

  

Onsdag 25. oktober

09:00 Oppsummering av gårsdagen

09:15 Standardisering forut for datainnsamling (Kirsten Engelsen, BIR Bedrift)                 

Basert på innledende arbeid på initiativ fra Retura

10:00 Gruppearbeid

11:00 Pause

11:15 Hvordan kan drive frem digitalisering og effektivisering (Navn ikke avklart)

Hva må en avfallsbransje tenke på?

12:15 Oppsummering av gruppearbeid

12:50 Takk for nå

13:00 Lunsj

Onsdag 24. oktober