Seminar nettverk øk/adm: EUs nye materialgjenvinningsmål – en spennende utfordring?

Seminar nettverk øk/adm: EUs nye materialgjenvinningsmål – en spennende utfordring? Velkommen til årets seminar om aktuelle emner innen økonomi og administrasjonsområdet. I år ser vi nærmere på regler og endringer fra EU, og hvordan de påvirker bransjen og rammebetingelsene. Vi legger naturligvis også på litt inspirasjon på teknologi og digitalisering.
Beskrivelse
Program

VIKTIG PRAKTISK INFO

  • Enkeltrom kr.1795,- bestilles og betales ved avreise av deltakeren selv. Husk å velge dato for når dere ønsker rom. Enten bare 23 eller begge eller bare 24. http://www.parkinn.com/booking...
  • Fristen for booking av rom er 3 uker før ankomst, 02.10.18
  • NB: Prisen steg med 500 etter 21.september


Presentasjonene fra seminaret finner du her:
https://drive.google.com/open?...
Onsdag 24. oktober

09.00–17.00

11:00 Lunsj

12:00 Velkommen

12:15 EU

12:15 Hva er de nye reglene (Henrik Lystad, Avfall Norge)

  1. Definisjoner
  2. Hvor er målepunktet?
  3. Nye krav til den norske avfallsbransjen

 12:45 Erfaringer med økonomiske incentiver for øket kildesortering i EU Hva virker og hva virker ikke? (Håkon Jentoft, REN)

 13:15 Gruppearbeid på incentiv- og gebyrmodeller

14:00 Pause

 14:15 Handlingsrom for utforming av gebyrsystemer (Advokat/jurist fra KS Bedrift – Navn ikke avklart)

15:00 Oppsummering av gruppearbeid

15:30 Pause (m litt fór)

15:45 Digitalisering i en «ekte» renovasjonsbedrift? (Tor Langlo-Johansen, ÅRIM)

 16:15 Innsamling og bruk av data (Lars Ove Brenna, REN)

 17:00 Oppsummering av dagen 

Torsdag 25. oktober

09.00–13.00

09:00 Oppsummering av gårsdagen

09:15 Standardisering forut for datainnsamling (Kirsten Engelsen, BIR Bedrift)                 

Basert på innledende arbeid på initiativ fra Retura

10:00 Gruppearbeid

11:00 Pause

11:15 Hvordan kan drive frem digitalisering og effektivisering (Elise Narum Amland, Mepex Consult AS)

Digitalisering handler ikke bare om å forstå teknologi, men å forstå hva slags mulighetsrom teknologien åpner for virksomheten og bransjen. Det er ikke målet i seg selv, det er veien og verktøyet for å prestere bedre som virksomhet. Hvilke muligheter ligger tilgjengelig i både bransjetestet og overførbar teknologi, og hva må avfallsbransjen gjøre for å utnytte mulighetene?

12:15 Oppsummering av gruppearbeid

12:50 Takk for nå

13:00 Lunsj